www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Møder
  Descriptive info: 5.. møde i udeskolenet på jelling seminarium.. Af Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.. dk.. En efter en står vi op i den sorte nat, spredt over landet som prikker, for at begive os ud i vejret, springe på cykler og toge og biler og bevæge os snakkende, læsende, morgenkaffedrikkende fra alle sider, for klokken 10 at trisse op ad stien til Jelling kirke, der ligger så lillebitte der mellem Gorm den Gamle og Thyras mægtige høje, og slutte os til den leende og snakkende, stadig større flok af mennesker, som står der i ruskevejret omkring Jellingestenene og giver hånd.. Nye ansigter - og folk man kender godt - alle med stor interesse for udeskole og børns læring, trivsel og sundhed.. Hvor er vi heldige at vi har UdeskoleNet.. Udsnit af UdeskoleNet ved Danmarks Navneattest.. Foto: Malene Bendix.. levende historie.. Læreruddannelsen i Jelling er vært for dette femte møde i UdeskoleNet og Ove Eskildsen, lektor og cand.. pæd i sløjd, byder os velkommen med Gorm den Gamles tusind år gamle besked på den lille Jellingesten: "Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyra som kone, Danmarks bod".. Bod betyder pryd og stenen kalder man Danmarks Fødselsattest, fordi det er det første skriftlige sted, hvor vores lands navn er nævnt.. Hele området oser af historie og Jelling blev da også i 1994 optaget på Unescos liste over steder der bærer verdens kulturarv, som det eneste sted i Danmark ud over Kronborg og Roskilde Domkirke.. Ove Eskildsen beretter.. Ove Eskildsen tager os med op på Gorms vindblæste høj og fortæller om området, som er let at overskue heroppefra.. Vi kan bl.. a.. se nogle af de store sten fra den mægtige skibssætning, som man regner med var sat mellem Gorms og Thyras høje, før kirken blev bygget.. De ligger nu i en række på kirkegården.. Vinden tager resten af ordene - og min paraply.. Op på Gorms høj.. Vi fylder da meget godt i landskabet.. Så går det mod foredragssalen i det smukke Jelling Seminarium - som nu hedder University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling, hvor lektor phd.. Trine Hyllested fra Holbæk Seminarium står klar til at fortælle om "Når læreren tager skolen ud af skolen".. trine hyllested.. Trine har i sit phd-afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet, "Når læreren tager skolen ud af skolen", undersøgt hvordan lærere bruger naturskoler - hvor meget de forbereder og bearbejder besøget - og hvad det betyder for elevernes udbytte af et besøg hos en professionel naturformidler.. Du kan finde Trines afhandling som en (kæmpe).. PDF-fil.. Trine Hyllested fremlægger sin forskning.. Trine Hyllesteds phd.. forsøger at besvare to forskningsspørgsmål:.. 1) Hvordan begrunder lærerne, at de tager eleverne med ud af skolen?.. 2) Hvordan støtter lærerne elevernes læring, når de tager eleverne med ud af skolen?.. For hvad er det en lærer skal? Læreren skal skabe rammer for lærerprocesser, som kan give eleverne kundskaber og færdigheder.. Når Trine spurgte børn efter et besøg på en naturskole, hvad de havde fået ud af det, fik hun en bred vifte af svar.. "Jeg har lært at se en ko".. "Træerne suger vand og solstråler".. Trine gjorde opmærksom på, at hvis et besøg på en naturskole - eller eksperimentarium, Danfoss Universe eller et af de mange andre professionelle formidlingsinstitutioner som tilbyder sig til skolerne - skal blive andet end en parentetisk oplevelse for eleverne, så skal læreren aktivt strukturere lærerprocesserne, akkurat som han/hun gør det i sin egen undervisning.. Altså:.. Hvilke faglige mål har vi med undervisningen?.. Hvordan retter vi undervisningen ind efter dem?.. Trines svar på første forskningsspørgsmål er - i ultrakort form - at de lærere hun spurgte havde mange forskellige, rationelle og irrationelle formål med at tage eleverne med på en naturskole - det er sundt at se noget andet, naturvejlederen er supersej og god til biologi, osv.. Trines svar på andet forskningsspørgsmål er - igen i kort form - at en stor del af de lærere hun talte ikke strukturerede elevernes lærerprocesser i forbindelse med besøget.. 56 procent havde ikke forberedt besøget - og 55 procent bearbejdede det ikke, når klassen kom tilbage til skolen.. En stor del af de observerede lærere slap deres lærerrolle, når en professionel formidler tog over.. Læreren forvandlede sig til en praktisk medarrangør, svævede væk, eller blev selv en af eleverne.. Kun 2 ud af 8 observerede lærere arbejdede optimalt sammen med naturvejlederen om at løfte elevernes læring - og var med til at besvare forskningsspørgsmål 2.. Læreren støtter elevernes læring udenfor skolen, når:.. læreren har et klart fagligt mål med undervisningen.. læreren forbereder eleverne før besøget, så eleverne allerede er engagerede og igang, når de kommer.. læreren udfordrer og involverer eleverne ved f.. eks.. at stille opgaver.. læreren lægger op til indsamling af data, genstande, foto, noter.. læreren er en voksen og kritisk medundersøger, f.. ved at stille spørgsmål, som leder eleverne på vej.. læreren står for faglig bearbejdning efter besøget.. Trine sagde meget mere - og forhåbentlig kan vi få en PDF fil med hendes slides her.. Trine Hyllested om Læring.. spørgsmål.. Efter 45 minutters oplæg fik vi 10 minutter til - to og to - at diskutere oplægget og finde et godt spørgsmål frem.. Debatten var spændende - og er gengivet kort:.. Lars Hansen, Den Frie Lærerskole: Manglede der samarbejde mellem skole og naturskole.. Trine H.. : Nej.. Naturskolen gav lærerne alle muligheder for at forberede og bearbejde deres besøg.. Der var møde 1 gang pr.. måned, telefonisk kontakt med alle lærere, hjemmeside med relevante materialer mm.. Man kan stille sig spørgsmålet, om naturskolen alligevel gjorde lærerne til passive forbrugere? Hvad sker der, når man institutionaliserer det I selv plejer at gøre??.. Eva Skytte, Dansk Skovforening og Skoven i Skolen: Kan man se udeskole som en reaktion på institutionaliseringen  ...   Frokost i venlige lokaler på Læreruddannelsen i Jelling.. oplæg om undervisningsplanlægning.. og sammenhængen mellem ude og inde - ved Dorte Vind, Esbjerg Komune.. Dorte Vind er udeskolekonsulent i Esbjerg Kommune.. Hun står også bag nationaleparkprojektet "Mit vadehav" -.. mitvadehav.. Dorte Vind holdt sit oplæg inde - men afbilledes her i regn og rusk.. I Esbjerg Kommune har man etableret et lokalt netværk af udeskolelærere i 2004.. Her har man haft en debat om planlægning af undervisningen i uderummet.. Debatten fik Dorte til at lave et skema, som kan styrke lærerens planlægning af forløb både ude og inde - så de faglige mål ikke tabes af syne.. Dorte udleverede et inspirerende skema, som du kan finde her som PDF filer:.. Planlægningsværktøj.. Planlægningsværktøj ex Natur/Teknik.. Udeskole er skole og ikke udflugt.. Man skal aldrig gå ud, hvis man ikke kan gå hjem og strege noget ind i Fælles Mål hæftet.. Dorte fortæller om Hella, en lærer i Esbjerg, som bruger sit hæfte med Fælles Mål og en lyserød overstregningstush, for at holde rede på, hvilke mål som er nået i udeskolen.. Efter hver udeskoledag eller forløb streger hun de mål som er nået over i hæftet med lyserødt - eller sætter en prik, hvis klassen har berørt emnet.. Det kan hun også gøre i hæfter fra andre fag - og bytte timer med dem.. Glimt fra workshoppen "Håndværk", hvor der blev smedet hårnåle til kæmpekvinder.. workshops.. Deltagerne går ud i 2 timer i følgende workshops:.. 1) Matematik i udeskole ved Claus Langergaard.. 2) Filosofi i udeskole ved Dieter Toftkjær.. 3) Håndværk i udeskole ved Ove Eskildsen.. Glimt fra workshoppen "Filosofi i udeskole".. hvor vil lærerne i lemvig gå hen.. - ved lektor Karen Barfod, Via University Center, læreruddannelsen i Nørre Nissum.. Karen Barfod holdt sit oplæg inde - men her fra Gorms Høj.. I Lemvig kommune er man gået igang med at en treårig implementeringsplan for udeskole på mellemtrinnet på alle kommunens 11 skoler.. Planen går ud på, at mindst en klasse på mellemtrinnet skal have udeskole, så alle børn får oplevelsen og de erfaringer som et års udeundervisning giver.. Samtidig giver det de lærere som absolut ikke vil arbejde ude mulighed for at lade være.. Man har valgt mellemtrinnet fordi eleverne her er store nok til selv at komme omkring på cykel.. Sammen med lærerne har Karen lavet en undersøgelse som kortlægger hvilke områder man kunne tage ud til - og man fandt masser af forskellige udendørs klasselokaler som lærere og elever vil kunne nå på gåben og cykel: Strand, park, skov, isfabrik, fiskerihavn mmm.. Samtidig vil alle skoler gerne have transportmulighed med bus en gang imellem til Hjerl Hede, Danfoss Universe osv.. Undersøgelsen konkluderer:.. at skolerne peger på rige muligheder for at lægge undervisningen ud i nærmiljøet.. at der er behov for kursusvirksomhed og begrebsafklaring.. Lokale naturvejledere vil besøge skolerne.. De vil sætte lærerne ind i de muligheder der ligger i deres nære natur o.. udemiljøer - og hjælpe med planlægning af udeundervisningen.. Samtidig vil man hurtigt tilbyde lærerne kurser.. at der umiddelbart ikke er behov for ekstra voksne.. Lærere og elever går ikke så langt væk.. Dieter Toftkjær sidder med i Styregruppen for UdeskoleNet.. nyt fra styregruppen.. Medlemsvilkår i udeskolenet.. Styregruppen foreslår små ændringer i medlemsvilkårene for netværket, som udmøntes sådan her:.. Det koster 300 kr om året at være medlem.. Pengene går først og fremmest til sekretærhjælp, kopiering o.. l i forbindelse med møderne, transport til Styregruppen, tilskud til oplægsholdere o.. Møder er gratis.. Deltagerne betaler frokosten selv.. Medlemskabet er personligt.. UdeskoleNet er et netværk mellem mennesker.. Man kan få sin institution til at betale medlemskabet - og hente viden hjem til institutionen - men man kommer som sig selv.. Hvis man ikke er medlem, koster det 200 kr.. at deltage i et møde.. Hvem sidder i styregruppen.. Styregruppen i UdeskoleNet består nu af:.. Dorte Vind.. Lars Hansen.. Dieter Toftkjær.. Claus Langergaard.. Karen Barfod.. En person fra værtsinstitutionen.. Dig?.. Alle er velkomne til at melde sig ind i Styregruppen og deltage i arbejdet.. Det er ikke så omfattende, siger medlemmerne.. Men sjovt.. Tilføjelse til referatet: Lisbeth Kernfelt fra Gråsten Landbrugsskole tog i december måned 2008 udfordringen op - og blev en del af Styregruppen for UdeskoleNet.. næste møde.. Rigtig mange har lyst til at være værter for UdeskoleNet - og det er jo skønt.. Her kommer en liste over de som meldte ind ud fra referentens notater.. Styregruppen må få sat lidt skik på det.. Forår 2009.. Næste møde foregår på Sjælland, nærmere bestemt på Naturskolen ved Herstedhøje.. Naturvejleder Stephan Springborg fra Skov og Naturstyrelsen er vært sammen med Eva Skytte og Malene Bendix fra Skoven i Skolen og Dansk Skovforening.. Vi har sat den 6.. maj af, så vidt jeg husker.. Efterår 2009.. Kompedal på Silkeborgegnen.. Et lejrskolested eller.. ?.. Gitte Valbak fra Stjernevejskolen i Hedensted vil måske gerne være værter? eller var det enten eller?.. Lisbeth Kernfelt fra Tønder mente også at Gråsten Landbrugsskole gerne ville værter.. Foråret 2010.. Kalundborg.. Fritz og Kirsten.. Naturfagsmaraton.. Netværk af naturfagslærere.. Science Team K.. Eller i maj: Hos Marianne Hald, Mariagerfjord Naturskole, co: Skoleforvaltningen, Fjordgaden 5, 9550 Mariager, Tlf.. 23 33 50 38,.. maha2@mariagerfjord.. ,.. mariagerfjordnaturskole.. Efterår 2010.. Skovskolen vil også gerne være værter, måske for et 2-dages møde.. Tak til Læreruddannelsen i Jelling - og Jellings fløjtespiller.. tak.. Stor tak til Læreruddannelsen i Jelling, CVU Lillebælt og Ove Eskildsen fordi I ville huse UdeskoleNet.. Tak til alle oplægsholdere og alle fremmødte.. evt.. Alle er inviteret til julekål og kartofler når bestyrelsen for Dansk Forum for Natur og Friluftsliv holder årsmøde den 28.. november fra 15 - 17.. 30 på Helnæs Mølle.. Pyha, det blev langt.. Er der ændringer til referatet, så send dem til.. malene@skoven-i-skolen.. RESUME.. Fotoreferat fra møde 11.. november 2008..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/762/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: udeskolenet´s definition for udeskole i dk.. Definitionen er udarbejdet og vedtaget på Myrthuegård 1.. april 2008 af UdeskoleNet.. Den er kort og klar:.. udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår uden for skolens mure.. Vejledende underpunkter kan være følgende:.. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion.. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.. Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.. Definitionen er vedtaget på møde i UdeskoleNet i Esbjerg 1.. april 2008..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/761/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: 4.. møde i udeskolenet på myrthuegaard.. Sikke en dejlig dag! 40 glade udeskole-folk mødtes 1.. april for fjerde gang i UdeskoleNet.. Mødet blev afholdt alleryderst, på Natur- og Kulturcentret Myrthuegaard, hvor Varde å møder Vadehavet.. Her er en hurtig rapport fra deres udsendte - et fyldigt referat følger fra Styregruppen.. Dorte Vind, Esbjerg Kommune er med i UdeskoleNets Styregruppe.. og.. var sammen med Myrthuegaard vært for mødet.. Dagen bød på indhold for både hjerne, hjerte, hånd og mave.. Vi blev budt velkommen af Jens Futtrup i æblehaven med vestjysk saltet ising, varmet over bål og klippet i strimler på rugbrød.. Ammenam så er man ligesom i gang.. rusketur.. Derpå fulgte en indendørs rusketur fra Peter Bentsen, der undersøger udeskoles udbredelse, indhold og brug af grønne områder i hans ph.. studie ved Skov og Landskab, Københavns Universitet.. Mindst 14 procent af de danske skoler arbejder med udeskole i en eller flere klasser.. Forskningen i udeskole er endnu begrænset man har kunnet vise positive tendenser i forhold til elevernes sundhed, sociale forhold og trivsel, men der er ikke kigget på faglighed og læring.. Peter Bentsen under høj himmel.. udeskole i danmark.. I dagsordenen var også  ...   som bruger Myrthuegaard.. Frokost i det grønne.. og af den store sorte gryde.. mit vadehav.. Efter frokost prøvede vi afprøvede et undervisningsforløb om trækkende ryler under den høje himmel og gik så ind og hørte Dorte Vind fortælle om Vadehavet som nationalpark og undervisningsprojektet Mit vadehav (.. ), som er udviklet i et samarbejde mellem natur- og kulturinstitutioner og skolevæsner i Vadehavsområdet, Vadehavets formidlerforum.. Hver ryleflok blev bundet sammen med et tov.. erfa-grupper.. Udeskole i kommunalt regi, ved Dorte Vind, Esbjerg Skolevæsen.. Udeskole i læreruddannelsen, ved Lars Hansen, Den Frie Lærerskole.. Udeskole i praksis, ved tovholder Claus Langergaard, Gl.. Rye Skole.. Udeskole og specialpædagogik, ved tovholder Dieter Toftkjær, Baaring Højskole.. afrunding.. Her blev vedtaget en enkel definition og fundet sted for næste møde.. Desværre måtte deres udsendte forlade mødet i utide pga.. forældremøde hjemme på djævleøen.. Tak til Styregruppen for UdeskoleNet og til Myrthuegaard for et inspirerende og velarrangeret møde.. Hvor er det dog et godt netværk!.. Her er lidt flere billeder:.. Tom Vestergaard, Myrthuegaard.. Mette Rask, Skov Landskab m.. fl.. Lars Hansen, Den Frie Lærerskole.. Eva Skytte, Dansk Skovforening og Skoven i Skolen.. Fotoreferat fra 1.. Tema: Definition af udeskole i DK..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/760/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: 3.. møde i udeskolenet på kalvebod naturskole.. Af Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr.. Nissum Seminarium.. allerførst.. Tak til Københavns Kommune for at arrangere mødet sammen med Styregruppen for UdeskoleNet.. Tak til Friluftsraadet for at gøre det økonomisk muligt at invitere oplægsholdere.. deltagere.. 27 personer fra Naturskoler, Lærerseminarier, Folkeskolelærere, Kommuner, Københavns Universitet, Skoven i Skolen etc.. Deltagerliste findes.. i bunden af referatet.. dagsorden.. 1.. Velkomst.. 2.. Oplæg ved Eva Kätting, Linkjöping Universitet.. Udeskoledefinition ved Malene Bendix.. Netværk.. Netværksdannelse, gruppeinddeling og praktiske øvelser.. 6.. Tre korte oplæg (Anne Mette Kaae Petersen, Karen Barfod og Henrik Gretoft).. 7.. Workshops.. 8.. Næste møde.. velkomst.. Henrik Gretoft, souschef i Københavns Kommunes afdeling for bæredygtig udvikling bød velkommen.. Dagens tema er at få arbejdet med udeskoledefinitionen, for at færdiggøre det arbejde der blev startet ved mødet i Ollerup.. Definitionen skulle gerne være færdig til at kunne vedtages i Esbjerg til næste møde d.. 1.. april.. Der er udsendt arbejdspapirer til dette et fra Malene Bendix med forskellige definitioner, og et langt dokument fra studiegruppen med mange tilføjelser og rettelser.. Henrik gennemgik programmet, og præsenterede Kalvebod Naturskole, København kommunes tiltag på udeskole- og naturskoleområdet.. Endvidere præsenterede han ideen om et Klimatopmøde for børn i forbindelse med klimatopmødet i København 2009.. oplæg ved eva kätting, linkjøbing universitet.. Udeskole og sprogstimulering.. Eva Katting fortalte på stilfærdig og klar vis hvad det er, hun arbejder med på Linkjøbing Universitet, med særligt henblik på undervisning i sprog og litteratur.. Her kommer noter, taget undervejs:.. Linkjøbing Universitet:.. I denne uge var der 1000 lærere i Linkjøbing på utomhuskonference, dvs 1 % af alle svenske lærere, og lige så mange stod i kø for at komme med.. En tilsvarende konference kommer i 2009.. Linkjøbing Universitet har arbejdet med utomhuspædagogik i mange år (direkte oversat fra Outdoor Education ).. Man arbejder med at utomhuspedagogik som omfattende alle fag.. Udeskole på Linkjøping Universitet.. På Linkjøbing Universitet arbejder de ud fra en definition:.. Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.. innebär;.. · At lärandets rum även flyttas ut til samhällsliv, natur- och kulturlandskap,.. · Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.. Et vakselspil mellem boklig bildning og sinnlig erfarenhet lyfts fram , dvs at vi ikke skal brænde bøgerne, men arbejde sammen med bøgerne.. At platsens betydelse for lærendet betones , feks at der læses bøger om det sted hvor man er, at litteraturen er knyttet til pladsen her stod han, og så gik han derned det var ganske langt.. Hele kroppens behøves for at lære.. Billede af litteratureksimanition, studerende præsenterer litteraturen med hele kroppen.. Tankerne aktiveres når man rører sig.. Dvs i stedet for at skrive en referende opgave, viser man de centrale pointer med kroppen.. Øre kan se at ører kan høre,.. Men kroppen ved bedst.. Digt, der siger hvorledes hele kroppen er med til at lære.. Gennemgang af hvad Linkjøbing universitet tilbyder af kurser, både efteruddannelse og magister- og forskeruddannelser (utomhuspedagogik og helse med 3 doktorander).. Danskere er også meget velkomne.. Der er et stort søgning til kurserne, der ofte er helt fyldt op.. Magister udbildning (2 årig) udbydes også.. Det er attraktivt når man skal ansættes at have utomhuspædagogik.. Sprog i uteskolen:.. Hvordan lærer man sig sprog:.. · Rørelse og rytmer.. · Oplevelser.. · At anvende alle sanser.. · At gribe for at begribe.. · Autencitet.. Indeskolen er ganske ny, i forhold til det at lære i autentiske situationer, der har en langt længere historie.. Det at gå ind for at lære var et statussymbol, at have pen og bænk og lægge skolen ved siden af kirken.. Folk kunne faktisk godt læse og skrive før man begyndte at bygge skoler.. Hvad er landskabet (kysten, byen, parken, skoven ).. · Scene (her sker hele tiden hændelser, men man kan jo også iscenesætte noget).. · Inspiration.. · Oplevelser (ægte oplevelser, man ser og oplever sammen med eleverne også læreren må åbne sig for oplevelser)).. · Forundren.. Praksiseksempler:.. Digte og træer: Vælg et træ.. Stå og kigge og kig på træet 5 min, en i gruppen skriver ned den første mening der opstår i hovedet efter et antal meninger, må man ændre ordfølgen, men ikke tage noget til eller fra.. Efter 20 min præsenterer grupperne digtene.. Det er helt utroligt så kreative folk bliver, og så fine relationer folk får til træet.. Haiku digte kan man også skrive ude: 5 stavelser, 7 stavelser, 5 stavelser.. At haikudigterne havde højere status end samuraikrigerne tiltaler også mange.. Fint til drenge, der har skriveblokeringer, da den stramme form tiltaler dem.. Godt hvis man kommer til et nyt sted, at sidde stille og lave sit eget haikudigt når man sidder der ganske ensomt.. Da det er en privat proces, behøver man ikke at præsentere digtet offentligt.. Dramatiseringer dramatisere historier om Ombjerget PÅ Ombjerget.. Lokale forfattere har ofte skrevet om der hvor man er autenciteten bliver en del af elevernes læringspotentiale.. Det er en måde at bearbejde litteraturen når man finder den rette plads og den rette plads til dramatiseringer, at grupperne finder deres egen plads og kan arbejde adskilt og med forskellige måder.. Det bliver en bedre litteraturdiskussion, når eleverne selv har arbejdet med at analysere bogen  ...   skal forankres i os alle sammen, så vi får en demokratisk proces.. Peter Bentsen gjorde opmærksom på, at definitioner kan være for mange forskellige ting, når man forsker må man lave en meget stram men er det det vi er interesseret i ? Eller er det en mere åben, men samtidig argumenterende definition, der skal bruges til at overbevise kommuner og beslutningstagere.. Eller er det en personlig pædagogik, som den enkelte lærer selv udfører i praksis.. Henrik Gretoft: Vi skal passe på at det ikke alene bliver naturens rum, det kan styrke udeskoletanken ved at inddrage alle fag og mange rum.. Malene Bendix forbereder et gruppearbejde om definitionen.. I bordgrupper diskuterer netværkets deltagere de forskellige definitioner.. Hver gruppe vælger en tovholder, som kan bringe gruppens definitioner med til endnu et gruppearbejde, som skal samle gruppernes arbejde med definitionen om eftermiddagen.. netværk:.. Hvilke undernetværk kunne det være relevant at lave ?.. Lars Hansen, seminarielærer i Ollerup:.. Netværk for lærerseminarielærere hvordan bliver udeskole en del af læreruddannelsen.. Netværk for Fynboer til fælles kursus (efteruddannelsesudbud), feks sammen med amtscentre.. Tor Hjarlsen, Red Barnet :.. Netværk om socialt udsatte børn, eller børn med indlæringsvanskeligheder.. Marianne Hald, naturskoleleder Mariager Fjord kommune:.. Fremme og udbrede af udeskole i kommunerne forbindelse ud til lærerne og efteruddannelse af lærerne.. Praksisnetværk.. Anne Mette Kåe vil gerne mødes med nogen der arbejder med udeskole og sprog, litteratur, dvs udvikling af praksis.. Og videndeling i forbindelse med efteruddannelseskurser.. Netværk for formidling af praksis.. Svend fra Rudesdal lilleskole vil gerne have praktikanter fra lærerseminarierne.. Kunne man lave et katalog over de, der har noget på hjerte, på.. ? (Malene Bendix kigger på det).. Bjarne, tidligere Rask Mølle skole, nu Bøgeskov skole Fredericia, arbejder med alle fag.. Vil gerne med i praksisudviklingsnetværk.. Der blev lavet 5 grupper.. · Læreruddannelse.. · Lokalt netværk Fyn.. · Børn med særlige behov.. · Kommunal (implementering, fremme og udbrede).. · Udvikling af praksis.. netværksdannelse, gruppeinddeling og praktiske aktivteter.. På baggrund af Belbins 9 roller i en gruppe, vi udfylder 2 krydser.. Hvilke kompetencer har eller mangler de enkelte netværk ? Vi prøver via en øvelse:.. Udeværksteder.. Øvelser i marken tænde bål, få en bilslange over en pind man kan kun gennemføre hvis man kan arbejde sammen, og vi finder ud af om vi mangler nogen i gruppen.. Øvelse 2: brænd en snor over der er spændt ud over hankene på en gryde.. Herefter analyse af de forskellige teamroller.. Arbejdet fortsatte i netværksgrupperne.. tre korte oplæg:.. a.. Udeskole i praksis, ved Anne Mette Kaae Petersen (ppt på skolekomkonference).. b.. Udeskole på lærerseminarium, ved Karen Barfod, Nørre Nissum Seminarium (ppt på skolekomkonference).. c.. Udeskole i en kommune, ved Henrik Gretoft, Københavns Kommune (i KBH er der 70 naturklasser).. Henrik Gretofts oplæg:.. Hvad skal der til for at en skole bliver en udeskoleskole ?.. · Ledelsesmæssig opbakning.. · Sikre at hele skolens personale får en viden om udeskole.. · Skolen udvikler en rammeplan for, hvordan skolen vil udvikle sin udeskolepraksis og profil.. · Minimum 2 lærere kommer på et 30 timers udeskolekursus.. · Skolen etablerer minimum 2 udeklasser.. Støtte fra centralforvaltningen (kommunens centralforvaltning), politikere, forskere, etc.. · Samlet udeskolekoncept med lokale udviklingsmuligheder.. · Konceptknager.. o Udeklasser, naturklasser, kulturklasser.. · Konsulentbistand.. · 30 timers kursus.. · Tilbud om korte kurser (feks på økobaser).. · Natur- og miljøskoler.. · Evaluering.. · Evt samarbejdspartnere (landbrugsraadet, virksomheder, etc).. · Vejledning, udeskole.. dk, mm.. ·.. KBH kommune definerer 3 typer af udeklasser::.. Udeklasse (natur og kultur):.. · Ude minimum 30 dage /år.. · Udeundervisning integreres med anden undervisning.. · Lærerne deltager i kursus.. · Udeundervisning indtænkt i årsplaner og fordelt over hele året.. Naturklasser (naturen).. Kulturklasser (kulturmiljøet som læringsrum).. Udeskolekultur på en skole (defineres af KBH kommune):.. · Står i stillingsopslag.. · Leder deltager i forældremøder.. · Fleksibelt planlægning.. · Gennemtænkt samlet skemalægning.. · Agitator og talerør, minimum to lærere med gennemslagskraft heraf må kun én være ildsjæl.. · Indskrive udeskole i skolens læseplaner.. · Lederen skal melde klart ud i forhold til rammer og struktur så den enkelte lærer kan koncentere sig om at undervise.. Der arbejdes i workshops.. Enkelte tovholdere laver selv referat.. april i Esbjerg, på Myrthuegaard.. Dorte Vind, pædagogisk konsulent fra Esbjerg Kommune er tovholder.. Styregruppen hjælper til.. Hvordan tænker vi undernetværkene ind i forhold til næste møde i UdeskoleNet ? Anne Mette Kåe: De små netværk mødes til de store møder.. Næste møde gerne i oktober (Jelling), andre møder ikke i påsken.. Adresseliste og præsentationsrunde efterlyses, opdatere den liste fra Skive.. Referent: Karen Barfod, CVU MidtVest.. deltagerliste.. Lars Hansen, Den frie Lærerskole.. Søren Rask Jessen, naturvejleder Lindet Statsskovdistrikt Stensbækvej 29.. Bjarne Christensen, lærer.. Peter Lawaetz, naturvejleder Kalvebod Naturskole.. Sven Jakobsen, skoleleder Rudersdal Lilleskole Vejlesøvej 40B.. Asta Israelsen, naturvejleder Skovbo Naturskole.. Dorte Vind, konsulent Esbjerg Skolevæsen, Pædagogisk Udvikling.. Michael Brinch, lærer.. Eva Gøtzsche, lærer på Værebro Skole.. Marianne Hald, naturvejleder Mariagerfjord Kommune Vestergade 34.. Peter Løn Sørensen, naturvejleder.. Anne Julie Jensby, Bøgeskov Skole.. Pernille Tygstrup, lærer Værebro Skole.. Sus Melander, lærer Værebro Skole.. Nina Sestoft, naturvejleder i Kolding Kommune.. unavngivet person fra Spurvelundsskolen.. Henrik Gretoft, souschef KBH Kommune.. Tor Hjarlsen.. Malene Bendix, Skoven i Skolen.. Marianne Sylvest, KBH Kommune.. Erik Mygind, KBH Universitet.. Poul Hjulmann, Friluftsraadet.. Rasmus Østerbye.. Claus Langergaard, styregruppen.. Dieter Toftgaard, styregruppen.. Charlotte Drud, KBH kommune.. Jaris, naturvejleder, Kalvebod naturskole.. naturvejleder, Kalvebod naturskole.. Referat fra 4.. oktober 2007..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/759/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: møde i udeskolenet på den frie lærerskole.. ganske kort.. Nu er UdeskoleNet i Danmark etableret endeligt som netværk med styregruppe og struktur.. På netværkets andet møde på Den Frie Lærerskole i Ollerup fik vi via en meget fin proces defineret os selv som netværk - hvilken type netværk er vi og hvordan skal vi arbejde sammen - og nedsat en styregruppe som kan sikre sammenhæng i netværkets arbejde og dets fortsatte eksistens.. Tillykke til os allesammen!!.. Nedenfor kan du læse et referat fra en spændende dag.. Netværket er åbent for alle der arbejder med udeskole - f.. lærere, seminariefolk, forskere, formidlere - og andre som føler sig kaldet.. referat fra møde i udeskolenet.. Sted: Den Frie Lærerskole i Ollerup, den 18.. maj 2007.. Tilstede var 37 personer.. Deltagerliste ligger på netværkets skolekomkonference.. v.. Lars Hansen og Karen Barfod.. · Praktisk.. · Dagens intention.. a) at konstituere netværket.. b) at lære Den Frie Lærerskole i Ollerup bedre at kende og høre om Grundtvig og udeskole.. c) at præsentere oplæg til debat om definition af udeskole i Danmark.. d) at blive klogere på fundraising.. a) Netværket konstitueres.. Proceskonsulent Tine Hansen, Eukairia.. Tine præsenterede os for tre typer af netværk.. · Interessenetværket.. · Det idebestemte netværk.. · Praksis netværket.. Tine Hansens overheads lægges på UdeskoleNets konference på SkoleKom.. De forklarer hele faciliteringsprocessen, hvor vi blev præsenteret for netværkstyperne, udforskede dem og deres muligheder i grupper og til sidst diskuterede hvilken form for netværk vi er.. Vi blev enige om et netværk, der ligger tættest på interessenetværket men låner fra de to andre typer.. Det kan tegnes som et boblebillede:.. Styregruppe.. Netværket har en styregruppe, der består af 4 6 personer.. Styregruppen står for at organisere arbejdet i UdeskoleNet og arrangerer bl.. møderne sammen med det sted der lægger hus til.. Samtidig skal Styregruppen fastholde kursen i UdeskoleNets arbejde og samle og koordinere netværkets aktiviteter.. Styregruppen kan også udtale sig på netværkets vegne.. Halvdelen af styregruppen går på valg hvert år, så kontinuiteten i arbejdet sikres.. Styregruppen kom til at bestå af:.. · Lars Hansen, Den Frie Lærerskole,.. urd@ofir.. · Dieter Toftkjær, Bakkelandets Friskole,.. · Claus Langergaard, Gl Rye Skole,.. · Dorte Vind, Esbjerg Kommune,.. dorte.. Vind@skolekom.. Medlemmer fra studiegruppen, der stiller sig til rådighed for styregruppen med sparring, erfaringsdeling etc.. :.. · Karen Barfod, CVU MidtVest,.. kb@cvumidtvest.. · Malene Bendix, Skoven i Skolen,.. Sekretariat.. Sekretariatet stilles til rådighed fra CVU Midt-Vest.. Det står for det praktiske omkring indmeldinger, udsendelser af papirer og betaling til møder.. Peer Daugbjerg (.. pd@cvumidtvest.. ) leder sekretariatet og Sandra Jensen (.. sj@cvumidtvest.. ) er sekretær.. Møder.. UdeskoleNet afholder møder 2 gange om året.. De medlemmer af UdeskoleNet der har lyst og mulighed, kan invitere til deres institution og får samtidig mulighed for at præsentere deres arbejde med udeskole.. Møderne skal bl.. · præsentere ny viden v.. diverse oplægsholdere.. · åbne for samarbejder på tværs af institutioner.. · give mulighed for erfaringsudveksling og sparring mellem medlemmer også gerne i mindre grupper sorteret efter f.. profession eller interesse.. · præsentere stedet hvor mødet afholdes i udeskoleperspektiv.. Praktisk.. Det koster 300 kr.. om året at være med i UdeskoleNet.. Pengene betales til Sekretariatet.. Ud over det afholder deltagerne selv udgifter til rejser og forplejning i forbindelse med møderne.. Aktiviteter.. UdeskoleNet kan være omdrejningspunkt for en lang række aktiviteter  ...   Oftest ideologisk.. Udeskole som personlig og pædagogisk opfattelse og måde at forholde sig til fænomenet på.. Typisk meget værdiladet og normativt.. Og at det er vigtigt at holde disse dimensioner adskilt og diskutere forskellige fordele og ulemper ved hver dimension, samt hvornår hvilken definition skal bruges.. Malene Bendix gør opmærksom på, at Arne Nikolajsen Jordet har defineret begrebet i sin bog Nærmiljøet som klasserom fra 1998 og læser hans korte definition op.. Det er også en mulighed at stå på skuldrene af det arbejde der er lavet i Norge.. Her er ANJordets definition på dansk:.. Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet.. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet.. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden.. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær.. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs.. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet.. Arne Nikolajsen Jordet, i Nærmiljøet som klasserom uteskole i teori og praksis , Cappelen Akademisk Forlag, 1998.. Der er kun afsat tid til kort at præsentere diskussionen og vi bliver enige om at den fortsætter på skolekom-konferencen og at vi samler kommentarere og meninger og tager det op som punkt på næste møde.. Der kan vi fint diskutere flere forslag til definitioner bl.. Jordets allerede eksisterende.. d) Fundraising.. Torben Stenstrup.. HD i regnskab, Torben Stenstrup, der er spejder og professionel fundraiser fører os ind i en verden af muligheder ved fundraising.. Hans hovedpointe er, at mennesker giver til mennesker, som spørger på vegne af andre mennesker og at vi skal læse menneskene bag de fonde vi søger.. Torben Stenstrup vurderer at vi kunne finde mange midler til udeskole, hvis vi ville, for det er en god sag.. Det kræver dog at vi har en form for fast struktur som forening, virksomhed eller lægges økonomisk ind under en institution.. Torben Stenstrups powerpoints lægges på UdeskoleNets konference på SkoleKom.. e) Næste møde.. Tid: I efteråret.. Sted: I København Henrik Gretoft inviterer til Københavns Kommune.. Ideer til emner:.. · Styregruppe præsenterer sig.. · Udeskoledefinition.. · Vision arbejdsgruppe sættes evt.. i gang.. Ønsker og ideer til indhold:.. · Peter Bentsen fortæller enten om sit phd projekt eller om det Forskningsnetværk om udeskole som KVL, KU og Zahles Seminarium har stiftet.. · Lærere fortæller om deres virke.. · Lars Kolin forholder sig til udeskole og kommer evt.. med et oplæg om hvilke kompetencer vores børn skal bruge om 20 år, for at komme fremtidens udfordringer i møde og hvordan udeskole matcher det eller evt.. skal tænke det ind i en vision.. Nye mødesteder.. · Dorte Vind fra Esbjerg og Tom Vestergaard inviterer til møde på Myrthuegaard.. · Ove Eskildsen fra Jelling Seminarium har invitetet UdeskoleNet til at afholde møde hos dem men vi savner en endelig tilbagemelding.. Så er den båd sat i søen.. Tak til alle for en god dag og især tak til Den Frie Lærerskole for de fine rammer.. Mange hilsner.. Malene (referent) 19.. 04.. 2007.. Referat fra 18.. april 2007.. Tema: Stiftelse af UdeskoleNet i Danmark..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/758/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: møde i udeskolenet på skive seminarium.. stiftende møde.. Der var mødt rigtig mange op til det stiftende møde for UdeskoleNet, i alt omkring 50 forskellige mennesker, der hver især arbejder professionelt med udeskole.. Seminariefolk, udeskolelærere, forskere, naturvejledere, repræsentanter for DPU, Skov- og Naturstyrelsen, forskellige kommuner, Friluftsrådet, alternative læringsmiljøer m.. , var rejst til Skive for at møde hinanden - og blive klogere på det arbejde der gøres med udeskole rundt omkring i landet.. Hent.. listen over mødedeltagere.. som PDF.. Her følger et ultrakort referat af dagen.. referat.. Efter introduktion til dagen ved Peer Daugbjerg og Karen Barfod, holdt en af udeskolens fædre, Forskningslektor Arne Nikolajsen Jordet fra Høgskolen i Hedmark, Norge, en forelæsning om sin nyligt afleverede afhandling om udeskolens didaktik.. Derefter brugte vi en time i rundkreds, hvor alle medlemmer af netværket fik 1 minut til at præsentere sig selv og det vi hver især kunne tilbyde netværket.. Efter frokost gik vi ud i 4 grupper, der brugte en time på diskussioner af forskellige temaer.. Referater fra grupperne følger.. 1) Udeskole, læreruddannelse og efteruddannelse (Se.. referat som PDF.. ).. 2) Udeskole, implementering i lokalområder (kommuner) (Se.. 3) Udeskole, praksis, didaktik, organisering og materialer (Se.. 4) Udeskole, sundhed, læring og livsglæde (Se.. Den sidste time blev brugt til en bred debat om organisering af nettet.. Der blev rejst ønske om enkelte rettelser i udeskolenetværkets stiftende papir.. Og netværket besluttede at begynde med at afholde 2 møder om året - og se hvordan det går.. Den Fri Lærerskole i Ollerup tilbød at afholde næste møde i foråret 2007 - og udeskolenetværkets sekretariat og studiegruppen for udeskole tilbød at hjælpe med indhold.. Peer Daugbjerg og sekretariatet opretter en konference på skolekom, hvor netværkets dokumenter bliver samlet og debat kan foregå.. Relevante dokumenter bliver også lagt ud her på.. Tak for  ...   om Udeskole.. 30 - 12.. 00: Arne N.. Jordet fra Høgskolen i Hedmark holder oplæg og svarer på spørgsmål.. 12.. 00 - 13.. 00: Kort præsentation af alle i netværket.. Deltagerne må præsentere sig selv på 1 minut (skak-ur).. Hvordan arbejder jeg med udeskole / Hvad optager mig mest i forhold til udeskole.. Hvilke ressourcer kan jeg stille til rådighed for kredsen.. Noter hvem du vil tale med.. 13.. 00 - 14.. 00: Frokost.. og mulighed for at tale sammen og uddybe præsentationen.. Studiegruppen samler 5 temagrupper af deltagere med sammenfaldende interesser, som gerne vil udveksle erfaringer, udvikle ideer mm i workshops.. Dem kan man melde sig på efter frokosten.. 14.. 00 - 15.. 00: Workshops + kaffe.. Tema 1: Ordstyrer: Karen Barfod, Nørre Nissum Seminariu.. Tema 2: Ordstyrer: Malene Bendix, Skoven i Skolen.. Tema 3: Ordstyrer: Poul Hjulmann, Friluftsrådet.. Tema 4: Ordstyrer: Eva Skytte, Dansk Skovforening.. Tema 5: Ordstyrer Henrik Gretoft, Københavns Kommune.. 15.. 00 - 16.. 00: Opsamlig på gruppernes arbejde.. Hvad vil vi med netværket?.. Organisation: Skal der være en tovholdergruppe - eller skal ad hoc grupper forberede møder fra gang til gang? (Peer Daugbjerg hjælper).. Hvem er vært for næste samling?.. 16.. 00: Tak for i dag.. Med venlig hilsen.. Studiegruppen for Udeskole i Danmark, ved:.. Karen Barfod (CVU MidtVest og Center for Anvendt NaturfagsDidaktik).. Henrik Gretoft (Københavns Kommunes Udviklings- og Ungdomsafdeling).. Poul Hjulmann (Friluftsrådet).. Eva Skytte (Dansk Skovforening).. Malene Bendix (.. http://www.. dk/.. ) og.. Peer S.. Daugbjerg.. cvumidtvest.. dk/ufa/index.. html.. Center for Anvendt NaturfagsDidaktik.. cand.. nu/.. og Skov- og Naturstyrelsen.. tilmelding og pris.. Tilmelding via e-mail til Peer S.. senest d.. november.. Deltagelse i dagen koster 150,- kr, der opkræves på dagen.. Referat: Et landsdækkende netværk af mennesker der interesserer sig professionelt for udeskole blev stiftet på Skive Seminarium den 23.. november 2006..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/757/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: udeskolenet - et nyt udeskolenetværk i dk.. Interessen for udeskole breder sig og erfaringer bliver samlet op over hele landet.. Studiegruppen for udeskole ønsker derfor at samle alle der arbejder professionelt med udeskole i et netværk, hvor ideer, erfaringer kan udveksles og nye samarbejdspartnere findes.. Dette er derfor en invitation til et stiftende møde for et selvbærende udeskolenetværk i Danmark, der kunne hedde UdeskoleNet.. Alle interesserede er velkomne til at melde sig til (se nedenfor).. foreløbigt program.. 9.. 00 - 9.. 09.. 30 - 11.. 11.. 00 - 12..  ...   workshops i temaer.. 30 - 15.. Tema 1: Udeskole _ og.. ved Karen Barfod.. Tema 2: Udeskole og ved Malene Bendix.. Tema 3: Udeskole og ved Poul Hjulmann.. Tema 4: Udeskole og.. ved Eva Skytte.. Tema 5:Udeskole og og Henrik Gretoft.. Studiegruppen for Udeskole i Danmark, ved.. nu.. Daugbjerg senest d.. Deltagelse i dagen koster 150,- kr opkræves på dagen.. 23.. november 2006 afholdes det stiftende møde i UdeskoleNet DK.. Alle der har professionel interesse for og erfaring med udeskole i Danmark er velkomne.. På Udeskole.. dk 28.. 08.. 2001..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/756/
  Open archive

 • Title: Bliv medlem
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. bliv medlem.. tilmelding.. Du kan melde dig ind i Foreningen UdeskoleNet ved at sende en e-mail til.. udeskolenet@udeskole.. pris.. Skolemedlemsskab med 3 deltagere pr.. møde koster 1000 kr.. Ikke medlemmer kan også deltage i møderne for 200 kr.. Hvordan bliver du medlem af UdeskoleNet - og hvad koster det?..

  Original link path: /site/101/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Bliv medlem
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder..

  Original link path: /site/101/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Bestyrelse
  Descriptive info: bestyrelse i udeskolenet.. bestyrelsesmøder.. UdeskoleNets bestyrelse holder møder et par gange årligt.. Du kan læse mere om bestyrelsen nedenfor - og finde referater fra bestyrelsesmøder her som wordfiler:.. Referat fra bestyrelsesmøde den 13.. september 2012.. i København.. Referat fra bestyrelsesmøde den 30.. november 2011.. i Kolding.. bestyrelse.. Foreningen UdeskoleNet har en bestyrelse og et sæt.. vedtægter.. Bestyrelsen organiserer arbejdet i UdeskoleNet og arrangerer møderne sammen med det sted der lægger hus til.. Samtidig skal bestyrelsen fastholde kursen i UdeskoleNets arbejde og samle og koordinere netværkets aktiviteter.. Bestyrelsen kan udtale sig på netværkets vegne.. Bestyrelsens møder er åbne og de som har lyst kan lægge et stykke arbejde i foreningen.. Halvdelen af bestyrelsen går på valg hvert år, så kontinuiteten i arbejdet  ...   Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og Udeskole.. dk,.. Karsten Rybjerg Larsen, naturvejleder ved Mariager Kommune,.. karla@mariagerfjord.. Hanne Sofie Schmidt, udeskolelærer på specialskole og arbejder med naturvejledning i Kolding Kommune,.. fie.. schmidt@hotmail.. Charlotte Åsell, udeskolelærer på Sophienborgskolen i Hillerød,.. charlotte.. asell@gmail.. Dorte Vind, udeskolekonsulent i Esbjerg Kommune,.. dvk@esbjergkommune.. Peter Bentsen, forsker ved Skov Landskab, Københavns Universitet,.. pbe@life.. ku.. Suppleanter er:.. Jan Wilkens Schmidt, Emdrupskolen,.. 3xjws@ofir.. Ingrid Stuhr Riis, udeskolelærer på Gl.. Rye Skole,.. ingrid.. stuhr@skolekom.. Revisorer er:.. Rasmus Østerby, udeskolelærer på Thorning skole og naturvejleder på Kompedal Naturskole,.. rasmus.. oesterby@skolekom.. Christian Ravn, udeskolelærer på Gl.. cmr@ravn.. mail.. sekretariat.. UdeskoleNet drives af bestyrelsen.. Du kan kontakte os på e-mail:.. Den går til Karen Barfod og Malene Bendix.. Find referater fra bestyrelsesmøder..

  Original link path: /site/102/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Bestyrelse
  Original link path: /site/102/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 759