www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Praksis
  Descriptive info: 02-10-2012.. Slåen står med runde blåduggede stenfrugter, der ligner små blommer.. Men pas på.. De smager først godt, når de har fået frost.. Navnet slåen henviser til, at de tornede grene har været brugt til at slå med.. (Kilde: T BiL).. udeskole i praksis.. Send os gerne historier og fotos fra udeskole og udeundervisning.. Der er mange forskellige måder at gribe udeskole an på.. I Danmark og i landene omkring os er der gjort  ...   nogle af disse erfaringer i en række artikler og dagbogsblade om udeskolens praksis.. En del har generel relevans, mens andre er knyttet tæt til praktikeren.. Vi håber, at artiklerne kan inspirere dig i udviklingen af din egen praksis.. Du kan finde mere praksiserfaring på Skoven i Skolens.. naturklassekort.. På samme netsted kan du også finde undervisningsforløb og aktivitetsideer til.. udeundervisning i skov.. Opsøg også den voksende bunke af litteratur på området (se.. Forskning.. )..

  Original link path: /site/43/?day=2&month=10
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. klasserommet utenfor.. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom.. Ny bog 2010.. Af Arne Nikolaisen Jordet, førsteamanuensis, dr.. philos, Høgskolen i Hedmark.. projekt udeskole på grønhøjskolen.. Evalueringsrapport udarbejdet af University College Syddanmark i 2011.. Af Grethe Fogh Nielsen og Anne-Marie Tyroll Beck, University College Syddanmark.. the extent and dissemination of udeskole in danish schools.. Forskningsprojekt om udeskole i Danmark fra Skov & Landskab, Københavns Universitet.. Af Peter Bentsen, Frank Søndergaard Jensen, Erik Mygind, Thomas Barfoed Randrup, Skov & Landskab, Københavns Universitet.. the nature of udeskole:.. The nature of udeskole: outdoor learning theory and practice in Danish schools.. Af Peter Bentsen and Frank Søndergaard Jensen, University of Copenhagen.. ud med undervisningen.. Reflex, VIA CFU´s magasin for undervisere i grundskolen, nr.. 1, april 2012 handler om udeskole.. udepædagogik - naturligvis!.. En bog for alle, der har lyst til at lave noget i og med naturen.. Af Lars Bergholdt, lektor i naturfag ved Pædagoguddannelsen i Odense.. udeskole i lemvig kommune.. Evaluering af udeskole i Lemvig Kommune 2010 - 2011.. Af Jesper von Seelen, Ph.. d.. -studerende og Karsten Sørensen, Chefkonsulent, UC Syddanmark.. towards an understanding of udeskole in a danish context.. Article published in Education 3-13 in February 2009.. Af Peter Bentsen, Erik Mygind and Thomas B.. Randrup University of Copenhagen, Denmark.. betydning i og af udeskole.. Hvad synes tidligere udeskoleelever om deres skoletid i udeskole? Speciale fra 2009.. Af Jacob Bahn, Syddansk Universitet,  ...   ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000 - 2003.. Af Erik Mygind, lektor.. phd.. , Institut for Idræt, KU.. utomhuspædagogikkens egenart og muligheder.. - set ud fra et lærerperspektiv.. Et interventionsstudie blandt lærere i grundskolen af bl.. a.. Anders Sczcepanski, CVU, Linköpings Universitet.. utomhuspedagogikens fremfart i skolan.. Et svensk studie af lærernes oplevelser af utomhuspædagogik.. Af Jennie Johnsson & Elin Skörde.. nærmiljøet som klasserom - uteskole i teori og praksis.. Arne Nikolaisen Jordets bibel fra 1998, der præsentere de norske tanker om udeskole og samler teorier og praksis bag ideen.. rødkildeprojektet.. Naturklassen på Rødkilde Skole blev fra 2000 - 2003 studeret af et forskerhold.. Se nogle af rapporterne her.. En antologi om naturklassen på Rødkilde Skole.. udeskoler i danmark.. Camilla Serup Christensen har i sin Bacheloropgave fra Institut for Idræt fra Københavns Universitet udarbejdet en oversigt over udeskoler i Danmark i 2004.. Af Camilla Serup Christensen.. at stikke hovedet ind i naturen.. Hovedfagsopgave, Høgskolen i Bø, 1999.. Af Peter Bjerg Jørgensen.. brug af uderummet i skolefritidsordningen og i indskolingen.. Udeundervisning og ude-SFO.. Se rapporten som PDF-fil.. Af Niels Ejbye-Ernst, Cand.. pæd.. , VIA UC, Pædagoguddannelsen JYDSK.. utepedagogik i teori og praktik.. En kort artikel om Elisabeth Hurtigs Masters-afhandling om udeskole ved Greenwich Universitet i 2002.. Af Elisabeth Hurtig.. friluftslivets fænomenale dannelsespotentiale.. Professionsbacheloropgave om idrætsligt friluftsliv for unge i udskolingen.. Af Lasse Gilling Nielsen.. tidsskrift: journal of adventure education and outdoor learning.. Engelsksproget forskningstidsskrift om udeundervisning.. Send os gerne relevante publikationer og referencer..

  Original link path: /site/80/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder..

  Original link path: /site/80/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: philos, Høgskolen i Hedmark.. tilpasset opplæring i et udvidet læringsrom.. I efteråret 2010 udgav Arne Nikolaisen Jordet en ny bog om udeskole, "Klasserommet utenfor - Tilpasset oplæring i et utvidet klasserom.. " Nedenfor kan du læse en.. anmeldelse af Associate Professor Erik Mygind.. fra Institut for Idræt, Københavns Universitet, samt en.. kort beskrivelse.. af bogen på norsk.. Du kan også finde en.. flyer som pdf.. bestilling.. Titel: Klasserommet utenfor - Tilpasset oplæring i et utvidet læringsrom.. Forfatter: Arne Jordet.. Udgivelse: 395 sider udgivet på Cappelen Akademisk Forlag i 2010.. Pris: 468 norske kroner + ekspeditionsgebyr.. Bestilling: Cappelen Akademisk Forlag, Svarsending 0658, 0090 Oslo.. Tlf: 0047 - 21616500, e-mail:.. cafinfo@cappelendamm.. no.. ISBN 978-82-02-28629-3.. anmeldelse.. I 1998 udgav Arne Nikolaisen Jordet bogen Nærmiljøet som klasserom Uteskole i teori og praksis , hvor han bl.. konkluderer, at udeskole er en frugtbar og elevcentreret måde at tænke undervisning, og som bidrager til at realisere dannelsesmålene i den norske lærerplan fra 1997.. (L97).. En bog der henvendte sig til primært lærere, lærerstuderende og skoleledere.. I dag 12 år senere udgiver forfatteren en ny bog om emnet med titlen Klasserummet udenfor baseret på sit mangeårige udviklings- og senest forskningsarbejde inden for feltet udeskole.. Arne Nikolaisen Jordet er ansat som førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark i Norge.. Hans nye bog er skrevet i forlængelse af en Ph.. afhandling om udeskole, der blev forsvaret i 2007 med titlen Nærmiljøet som klasserom en undersøkelse om uteskolens didaktik i et dannelsesteoretisk og erfaringspedagogisk perspektiv.. Klasserummet utenfor henvender sig fortsat til studerendenter, pædagoger, fagdidaktikere ved læreruddannelserne på universiteter og højskoler samt færdig uddannede folkeskolelærere, men håbet er også at nå forskere ved læreruddannelser, universiteter, skoleledere og skolepolitikere.. Forfatteren har med afsæt i sin Ph.. afhandling ønsket at formidle viden og forskningsresultater til en bredere kreds af læsere.. Arbejdet med den nye bog har samtidig givet plads til at inddrage nye vinkler på brugen af det udvidede læringsrum og som forfatteren skriver i forordet.. åpnet for et bredere tilgfang af pedagogisk teori, først og fremmest kunnskabsteori, dannelsesteori, læringsteori og læreplansteori (Jordet, 2010, s.. 9.. Bærende i bogen er forfatterens ønske om at bidrage med viden, analyse og refleksion om udeskole.. Et centralt spørgsmål er, om elever og lærere har behov for at benytte andre læringsarenaer og flere kundskabskilder end tekster i klasseværelset, for at kunne realisere den norske skoles dannelsesmål.. Med andre ord er ambitionen, at bogen kan bidrage til at yderligere at kvalificere og forny pædagogisk og skolepolitisk interesse i at udforske omgivelsernes læringsmæssige potentialer i teori og praksis.. Arne N.. Jordet argumenterer med afsæt i teori om viden (kunnskabsteori), dannelsesteori, læringsteori og læreplaner for, at kombinationen af klasse- og uderum har betydning for alle skolens fag gennem en mere varieret skoledag, hvor læring baseres på en mere autentisk og meningsfuld måde.. Egne erfaringer, udviklingsarbejder samt forskning diskuteres med inddragelse af primært norsk litteratur samt internationale studier.. Hovedbudskabet er ifølge forfatteren, at det ikke er muligt, at realisere folkeskolens dannelsesambitioner, som formuleret i den norske oplæringslovs formålsparagraf og skolens læreplan, uden at inddrage skolens omgivelser i undervisningen.. En yderligere understregelse af en konklusion fremført 12 år tidligere, men nu yderligere underbygget af egne empiriske data og teoretisk analyse.. Bogen er opdelt i tre dele.. Del 1 diskuterer og analyserer uteskole begrebet (på dansk udeskole og på svensk utomhuspedagogik ), dvs.. hvad der afgrænser og kendetegner denne variation i folkeskolens undervisning.. Del 2 beskæftiger sig med idehistoriske og teoretiske vinkler på udeskole.. I underkapitler analyseres og diskuteres grundlæggende pædagogiske spørgsmål.. Fx hvilken rolle og betydning erfaring og sanser bør eller skal have i elevers tilegnelse af viden.. Hvilken betydning har fokus på øget elevaktivitet i tilegnelse af viden og læringsprocesser? Der stilles med andre ord spørgsmålstegn ved den traditionelle skole og den rolle klasseværelset tekstbaserede videns- tilegnelse spiller i dagens folkeskole - en pædagogisk diskussion med flere hundrede år på bagen præget af spændinger mellem traditionel pædagogik (  ...   fundet sted de seneste 10 år.. Det kan diskuteres, hvor mange af de målgrupper forfatteren henvender sig til, der får læst hele dette omfattende værk.. Et komprimeret uddrag af de væsentligste pointer og argumenter vil utvivlsomt glide bedre ned blandt fx skoleledere og politikere.. Eftersom politikere, forvaltere og skoleledere er en vigtig målgrupper at få i tale kunne fx dele af kapitel 2 (Hvad er udeskole?) samles i en kortere udgivelse.. Specielt siderne 37 til 45 er centrale og foreligger allerede i komprimeret form.. I struktur og indhold er der mange lighedspunkter i forhold til forfatterens første bog.. Med et fordoblet sidetal fremstår bogen som et meget grundigt og omfattende arbejde, hvor især analyse, argumenter og teoretisk forankring samt kobling til de seneste 10 års internationale forskning styrker og belyser udeskolens potentiale i dagens skole i Norge og i Norden.. Bogens opbygning gør det let at finde teoretisk og fagdidaktisk information og/ ideer og inspiration kan fint hentes ved pluklæsning.. Sidstnævnte vil givetvis være af stor interesse for studerende eller den enkelte faglærer, der beskæftiger sig med et udeskoletema i dansk, matematik, osv.. også i en dansk kontekst.. Studerende såvel som undervisere på læreruddannelser og universiteter med interesse for folkeskolens undervisning og brug af det omgivende miljø har med denne bog i hånden fundet en meget nyttig vidensbase.. Forfatteren peger i sit forord på at hæve ambitionsniveauet i forlængelse af sin Ph.. afhandling og inddrage de seneste års nationale og internationale skoleforskning.. Set i det lys kunne international forskning om brug af omgivelserne uden for skolen i højere grad være diskuteret og perspektiveret, evt.. i et selvstændigt kapitel.. Ligeledes kunne mulige kritiske vinkler/ problemstillinger på udeskole have fået mere plads.. Når det er sagt, er bogen et meget spændende bidrag i den løbende debat om, hvordan inde- og udeundervisning og læring til stadighed kan udvikles.. Bestemt af relevans for den danske folkeskole.. Bogen udgør et vægtigt bidrag i diskussionen om udeundervisningens rolle i skolens hverdag og bør ubetinget indgå i danske læreruddannelser og universitetsmiljøer, hvor udeskole fænomenet i stigende grad er ved at finde indpas.. Med en underbygget teoretisk og forskningsmæssig forankring har den stigende mængde udeskolelærere, pædagoger, fagdidaktikere ved læreruddannelserne på universiteter og højskoler i norden fået et værdifuldt værktøj i den fortsatte argumentation for at inddrage uderummet i undervisningen.. En ambition fremover kunne være publicering i internationale tidsskrifter for at bringe budskabet ud over et skandinavisk sprogområde.. Klasserommet utenfor er anmeldt i november 2010 af Erik Mygind, Associate Professor, Department of Exercise and Sports Sciences, University of Copenhagen, Body, Learning and Identity, Noerre Alle 51´, DK-2200 N,.. emygind@ifi.. ku.. DIR: +45 35320894, MOB: +45 28750894, FAX: +45 35320870.. kort beskrivelse på norsk.. I denne boka viser Arne N.. Jordet hvordan skolens fysiske og sociale omgivelser kan brukes som ressurs i opplæringen.. Med bakgrunn i kunnskapsteori, dannelsesteori, læringsteori og læreplanteori argumenterer han for betydningen av å skape et utvidet læringsrom i opplæringen ved å etablere et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor klasserommet.. Bare da vil det være mulig å få den variasjon i opplæringen som læreplanen forutsetter, og som omtales som et kjennetegn ved tilpasset opplæring.. Med bakgrunn i eksempler fra norsk skole og forskning på området viser han hvordan elever og lærere i dette utvidete læringsrommet får de rammebetingelserne de trenger for å kunne arbeide med alle skolens fag på en mer autentisk og meningsfull måte.. Forfatterens hovedbudskap er at det ikke vil være mulig å realisere fellesskolens dannelsesambisjoner, slik disse er formuleret i Opplæringslovens formålsparagraf og i skolens læreplan, uten å ta i bruk skolens omgivelser som ressurs i opplæringen.. Boka henvender seg til studenter, pedagoger og forskere i lærerutdanningene ved høgskoler og universiteter og til lærere, skoleledere og skolepolitikere.. Arne Nikolaisen Jordet er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark,Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.. Jordet forskningsarbeid har været rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet, det som i norsk skole ofte omtales som uteskole.. RESUME..

  Original link path: /site/udeskole/706/
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: Af Grethe Fogh Nielsen og Anne-Marie Tyroll Beck, University College Syddanmark.. rapport.. Du kan finde.. evalueringsrapporten som pdf-fil.. (1 MB).. baggrund.. Udeskoleprojektet på Grønhøjskolen er Danmarks største udeskoleprojekt, idet alle - fra børnehaveklassebørn til de unge i 9.. klasse er ude én dag om ugen.. Det gør Grønhøjskolen til den første skole i Danmark, som har udeskole på alle klassetrin.. Grønhøjskolen i Randers er en folkeskole, beliggende i Øster Tørslev i Randers Kommune.. Der er 315 elever på skolen, 32 lærere og pædagoger og to ledere.. Projektet er etableret i et samarbejde mellem Randers Kommune, Grønhøjskolen og Grobund ApS, som er et privat selskab, der arbejder med et stort udvalg af serviceydelser især landdi-striktsudvikling men også etablering af legepladser og udeskoleanlæg.. Grobund ApS har leve-ret udeskoleanlæg og været projektleder på projektet.. Projekt Udeskole på Grønhøjskolen  ...   er centreret omkring tre aktiviteter:.. 1) etablering af udendørs lærings rum.. 2) opkvalificering af lærergruppen.. 3) en implementeringsfase.. Etablering af udendørs læringsrum og opkvalificering af lærergruppen er faser, der kører parallelt fra januar 2010 til juni 2010, sådan var det tiltænkt, men vejrlig har forlænget anlægsperioden.. Implementeringsfasen var fra august 2010 til juni 2011.. Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering i perioden januar 2010 til august 2011.. Da projektet er eksplorativt af natur, er designet løbende blevet justeret og præciseret.. Evalueringen er gennemført af UC Syddanmark, Grethe Fogh Nielsen og Anne-Marie Tyroll Beck Videncenter for Ledelse, Organisation og Kompetenceudvikling.. Evalueringsrammen er 200.. 000 kr.. fakta.. Titel: Projekt udeskole på Grønhøjskolen - en evalueringsrapport.. Forfattere: Grethe Fogh Nielsen og Anne-Marie Tyroll Beck, University College Syddanmark.. Udgiver: University College Syddanmark, Videnscenter for Ledelse, Organisation og Kompetenceudvikling.. Udgivelsesår: 2011..

  Original link path: /site/udeskole/786/
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: Af Peter Bentsen, Frank Søndergaard Jensen, Erik Mygind, Thomas Barfoed Randrup, Skov & Landskab, Københavns Universitet.. abstract.. Studies have shown that outdoor environments lend themselves to particular types of learning at the same time promoting physical activity and well-being of children.. In the past decade, Danish public and private schools have introduced curriculum-based outdoor learning as aweekly orbi-weekly outdoor school day for children aged 7 16 called udeskole in Danish.. Based on a national population survey of Danish schools (N=2082), information on the extent of udeskole  ...   responding schools practice udeskole across the country.. Furthermore, another 15% are planning to start udeskole with in the next three years.. It is argued that udeskole plays an increasing and important role in the Danish school system and constitutes a potential for green space management.. As potentially keyactors, we suggest that green space planners and managers regard udeskole as an important concept in the future development of public greenspace, and consider school teachers and pupils as an important contemporary and future user group.. Læs artikel som pdf..

  Original link path: /site/udeskole/678/
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: Af Peter Bentsen and Frank Søndergaard Jensen, University of Copenhagen.. outdoor learning theory and practice in danish schools.. Peter Bentsen and Frank Søndergaard Jensen, University of Copenhagen, Denmark.. An increasing number of Danish teachers have started introducing school-based outdoor learning as a weekly or biweekly outdoor school day for school children often called udeskole in Danish.. Although at least 14% of Danish schools practise this form of outdoor teaching with some classes, it is not mentioned in the national curriculum and little is presently known about the nature of udeskole..  ...   schools.. We describe and analyse the advocated pedagogy and didactics of the Danish udeskole movement as well as current practice through a review of the literature and a nationwide survey of 107 responding teachers.. We also reveal discrepancies between the advocated and practised outdoor learning curriculum.. Finally, we present recommendations on how to bridge these gaps and develop the practice further.. udgivelse.. Udgiver: Journal of Adventure Education Outdoor Learning, Vol.. 12, No.. 3, September 2012, pp.. 199 219.. Du kan finde artiklen på dette link:.. http://dx.. doi.. org/10.. 1080/14729679.. 2012.. 699806..

  Original link path: /site/udeskole/833/
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: VIA Center for Undervisningsmidler udgiver REFLEX - et magasin for undervisere i grundskolen.. Forårsnummeret i 2012 handler om udeskole - og har fået titlen "Ud med undervisningen".. Find magasinet som pdf-fil (5 MB).. Her er samlet en lang række spændende artikler om hvorfor vi skal arbejde med udeskole - og ideer til hvordan vi kan gøre det.. Se fx artiklerne:.. Ud med børnene, af Karen Barfod.. Børn skal ud i naturen, af Maria Lykke Andersen..  ...   Tommy Byskov Lund.. Matematik i naturen, af Jens Frydendal.. Ud på museerne med eleverne, af Steen Chr.. Steensen.. Vi laver jern, af Lene Bigitte Mirland.. Ud med undervisningen.. Brug de mange uformelle læringsmiljøer.. TV indenfor om undervisning udenfor, af Christian Houmøller.. Engelsk i udeskolen, af Anne Hindkjær.. Geografiundervisning med gps, af Ove Pedersen og Niels kjeldsen.. Ud med it, af Peter Bak-Jensen og Peter Søgaard.. De lærerstuderende er udenfor, af Svend Handler Nygaard.. mm.. Kig selv..

  Original link path: /site/udeskole/821/
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: Af Lars Bergholdt, lektor i naturfag ved Pædagoguddannelsen i Odense 08-02-2011.. fakta om bogen.. Titel: Udepædagogik - naturligvis!.. Forfatter: Lars Bergholdt.. Udgivelse: Frydenlund 2011.. ISBN: 978-87-7887-836-6.. Bestilling: Frydenlund, Alhambravej 6, 1826 Frederiksberg C, Tlf.. : 3393 2212,.. post@frydenlund.. ,.. frydenlund.. fra bogens bagside.. Udepædagogik - naturligvis! er en bog for alle, der har lyst til at lave noget i og med naturen.. Ud over en masse konkrete ideer til leg, læring og udvikling i naturen, er der i bogen også klare holdninger til "det derude" og den måde, naturen skal formidles på.. Alle de aktiviteter bogen præsenterer, har forfatteren selv praktiseret.. Langt de fleste af dem kan bruges  ...   og brugbar teori, forsknings- og forsøgsresultater, didaktiske overvejelser og ikke mindst holdninger og praktiske råd, krydret med et par provokationer.. Målgruppen er pædagog- og lærerstuderende, udepædagoger, lærere i udeskoler og alt andet godtfolk, som inddrager naturen i deres pædagogiske hverdag, og som mangler inspiration eller teoretisk basis.. om forfatteren.. Lars Bergholdt har selv været aktiv ca.. 40 år med udepædagogik, både som deltager og underviser i en masse forskellige sammenhænge.. Han har været konsulent og designer af udeområder ved børnehaver og skoler, holdt kurser og undervist ved efter- og videreuddannelse af pædagoger og skolelærere.. Han er nu på 17.. år seminarielektor i naturfag ved Pædagoguddannelsen i Odense.. Kommer..

  Original link path: /site/udeskole/730/
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: -studerende og Karsten Sørensen, Chefkonsulent, UC Syddanmark.. om rapporten.. I 2007 besluttede Lemvig Kommune, at alle skoler i kommunen skulle implementere udeskoleaktiviteter på 4.. klassetrin.. Formålet var at styrke elevernes faglige kompetancer med særligt henblik på naturfag - og at styrke elevernes sundhed.. Denne indsats er nu blevet evalueret af UCSyd.. Opgave var dels at udvikle et evalueringsværktøj til brug for sådanne projekter, dels at evaluere indsatsen.. Ved hjælp at metodetriangulering, dvs flere metoder anvendt på samme opgave, tegner der sig et broget billede af indsatsens resultater.. Det  ...   så den kommer mange børn til gode, uden at det bliver en ekstra belastning for læreren.. Projektet har medført, at mange børn og mange lærere nu regelmæssigt arbejder ude.. "Resultaterne af workshoppen med eleverne peger entydigt på, at eleverne synes det er sjovere at gå i skole med udeskoleaktiviteter" (rapporten pp 8).. Læs hele rapporten.. Titel: Evaluering af udeskoleprojekt i Lemvig Kommune 2010-2011.. Forfattere: Jesper von Seelen, Ph.. -studerende, UC Syddanmark og Karsten Sørensen, Chefkonsulent, UC Syddanmark.. Udgivelse: University college Syddanmark, Udvikling og forskning og Lemvig Kommune, 2011..

  Original link path: /site/udeskole/774/
  Open archive

 • Title: Udeskole
  Descriptive info: Randrup University of Copenhagen, Denmark.. In the past decade, an increasing number of Danish public, private and independent schools have introduced regular compulsory education outside the classroom for children aged 7 16 as a weekly or biweekly outdoor school day known in Danish as udeskole.. An analysis of this form of outdoor education, its impacts and provision has been undertaken.. Findings suggest that udeskole can add value to normal classroom teaching especially with  ...   sectors, and educational and landscape planners and managers to improve the impact and provision of udeskole in the Danish school system.. Further, it is important to understand this grassroots movement of devoted teachers from both an educational and green management perspective.. keywords.. outdoor education; outdoor teaching; place-based education; use of nature and green space.. find article.. Find article as PDF:.. Towards an understanding of udeskole: education outside the classroom in a Danish context..

  Original link path: /site/udeskole/661/
  Open archive

 • Archived pages: 759