www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Læring
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. fysisk aktivitet og læring.. Erklæring fra konsensuskonference dokumenterer sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring.. Af Jens Bangsbo, professor, Institut for Idræt v.. Københavns Universitet.. læringsmiljø nærmiljø.. Find folderen for forskningsprojektet "Læringsmiljø nærmiljø" fra Skov & Landskab.. Af Richard Hare, Klaus Bruun, Inge Regnarsson, Peter Bentsen m.. fl.. museumsdidaktik.. Temanummer af tidskriftet "Unge pædagoger" om udeundervisning på museum.. udeskole - virker det?.. En videnskabsteoretisk betragtning af evidensforhold ved udeskole i Danmark.. Af Thomas Gyalokay, naturvejleder, Høje-Taastrup Kommun.. using  ...   Federation, USA.. motion giver unge højere intelligens.. Svensk undersøgelse fra 2009 viser, at kondition og intelligens hænger tæt sammen hos teenagere.. Af Åberg et al.. underholdning eller undervisning ?.. Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet.. Af Trine Hyllested, lektor på Holbæk Seminarium og ph.. d fra DPU.. nervepirrende pædagogik.. En introduktion til pædagogisk neurovidenskab.. physical education and academic achievement in elementary school.. Fysisk aktivitet har betydning for pigernes testresultater viser amerikansk undersøgelse.. Af Susan Carlson, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Ga.. Send os gerne relevante publikationer og referencer..

  Original link path: /site/78/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder..

  Original link path: /site/78/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: Københavns Universitet.. dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.. Erklæring fra konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring afholdt den 25.. -27.. oktober 2011.. Forskere fra Danmark og Sverige har sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet diskuteret forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference den 25.. Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området, og til daglig arbejder de med udgangspunkt i vidt forskellige videnskabelige metoder og videnskabsteoretiske opfattelser.. På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet.. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der  ...   aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer.. at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring,.. at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse.. at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom.. at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.. rapport.. Du kan finde rapporten.. Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference.. som pdf-fil.. Titel: Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference.. Udgiver: Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen.. kunst.. Udgivelsesår: 2011.. RESUME..

  Original link path: /site/forskninglaering/796/
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: Find hæftet som.. pdf-fil.. om projektet læringsmiljø nærmiljø.. Udgangspunktet for dette forsknings- og Udviklingsprojekt er at betragte byens offentlige rum som en ressource med stort iboende potentiale.. Spørgsmålet er, hvordan skolers nærmiljø kan anvendes, således at disse med fordel kan supplere og optimere undervisningen?.. Et samarbejde mellem Københavns Universitet og UCC-Læreruddannsen Zahle gav mulighed for at kombinere observationer og analyser af forskellige udeundervisningsforløb.. Der blev lagt fokus på pædagogiske aktiviteter og udført landskabs- og oplevelsesanalyse af de forskellige områder, der blev benyttet.. Ved at sammenligne resultater fra to parallelt kørende forsøg, har projektet sigtet mod at  ...   på 10 forskellige lokaliterer i København fra sommeren 2008 til sommeren 2009.. Udeundervisningen foregik i gåafstand fra skolerne for en klasse på folkeskolens mellemtrin og i følgeskab med blot én lærer.. Projektet er finansieret af Friluftsrådet, støttet med tips- og lottomidler til friluftslivet.. om hæftet.. Titel: Læringsmiljø Nærmiljø.. Udgiver: Skov Landskab, LIFE, Københavns Universitet,.. sl@life.. ku.. Forfattere: Richard Hare, Klaus Bruun, Inge Regnarsson, Peter Bentsen, Majken Sundahl, Thomas B.. Randrup, Ulrika K.. Stigsdotter og Erik Mygind.. ISBN: 978-87-7903-500-3 (elektronisk) 978-87-7903-499-0 (papir).. Bestilling: Hæftet findes som.. og kan bestilles på.. Rapport: Hent også.. forskningsrapporten.. på Skov Landskabs hjemmeside..

  Original link path: /site/forskninglaering/735/
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: Jeg har altid været tilhænger af at tage ud af skolen og bruge museer, historiske pladser og værksteder i undervisningen på alle klassetrin.. Jeg tror på, at sådanne museumsbesøg kan være med til at styrke elevernes personlige, kulturelle og alsidige udvikling og dannelse, udtaler folkeskolelærer Mette Meyhoff Jensen i indledningen til sin beretning om mødet med museet.. Museerne giver mulighed for fortællinger, eventyr, oplevelser, udfordringer i både digital og analog form.. Udfordringer der kan føre til læring og demokratisk dannelse, hvis undervisningsinstitutioner og museer vil tage udfordringen op!.. temanummer om museumsdidaktik.. Mettes artikel er en ud af 18 forskellige artikler fra lærere, museumsfolk og forskere og udgives i et temanummer, nr.. 1-2011: Museumsdidaktik fra tidsskriftet Unge Pædagoger.. Det er redigeret af Connie Stendal Rasmussen fra Unge Pædagoger og Trine Hyllested, projektleder for MUSKO-Museumsundervisning Syd, Kulturarvsstyrelsens Center for Museumsundervisning i Region Syd.. Se mere om indholdet nedenfor.. her får du tidsskriftet.. Tidsskriftet er på 128 sider og koster 120 kr..  ...   i livet og benchmark for museumsdidaktik.. Mads Hermansen.. 023 Museernes særlige læringspotensiale i et dialogisk flerstemmigt perspektiv.. Olga Dysthe.. 031 Samtidskunst, sanseoplevelser og situationel kompetence.. Lise Sattrup Helene Illeris.. 039 Historien bliver til virkelighed på Broager skole.. Helen Krog.. 047 Det er mere levende på museet.. Sally Thorhauge.. 058 Museumsformidlerens betydning.. Mette Meyhoff Jensen.. 063 Hvordan kan man evaluere udbyttet af museumsbesøg? Marianne Mortensen Nanna Quistgaard.. 071 Didaktiske udfordringer og muligheder ved museernes digitale undervisningsmidler.. Karin Levinsen Rikke Ørngreen.. 078 Børns medierede museumsbesøg.. Connie Svabo.. 085 Digital undervisning på danske museer.. Jacob Knudsen.. 096 Med sans og samling.. Mette Boritz.. 104 Hot Spot Malmømuseer.. Samuel Thelin.. 111 Valuing the informal setting as a learning space exposing the gap between intentions and actions.. Janette Griffin.. 115 Partnership in science education should be kept inside schools.. Justin Dillon.. 121 Mange erfaringer i mange rum.. Merethe Frøyland.. 123.. Anmeldelser af Ny dansk museologi og Museumsbogen: Praktisk museologi.. Pressemeddelelse fra Musco, marts 2011..

  Original link path: /site/forskninglaering/741/
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: Af Thomas Gyalokay, naturvejleder, Høje-Taastrup Kommun.. Konsulent og naturvejleder Thomas Gyalokay fra Institutions- og Skolecenter i Høje-Taastrup Kommune har som en del af sit diplomstudie ved Proffessionshøjskolen UCC skrevet en rapport, hvor han på baggrund af eksisterende udeskoleforskning vurderer evidens for, at udeskole i Danmark virker.. Du kan finde.. rapporten som word-fil..

  Original link path: /site/forskninglaering/818/
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: teenagere kan løbe sig til højrere intelligens.. En ny svensk undersøgelse fra 2009 viser, at der er en statistisk sammenhæng mellem 18-årige mænds kondition og deres intelligens.. Undersøgelsen indikerer, at motion gør det lettere at lære og forstå.. stor og grundig svensk undersøgelse.. Forskere fra Gøteborgs Universitet har undersøgt hvordan den fysiske og mentale formåen hænger sammen hos alle svenske mænd født i perioden fra 1950 til 1976.. Forskerne tog udgangspunkt i de fysiske test på motionscykler og i intelligenstests taget i forbindelse med session.. Der er data fra i alt 1.. 221.. 727 svenske mænd, hvoraf 268.. 496 var søskendepar og 3.. 147 var tvillingepar - heraf 1.. 432 enæggede.. kondition vigtigst.. Med  ...   forskere så ikke samme sammenhæng, når man sammenlignede muskelstyrke med intelligens, hvilket tyder på at det er motionstræning som har betydning.. bedre uddannelse.. På lang sigt klarede de 18-årige med god form sig også bedre.. De fik højere uddannelser og bedre betalte jobs.. motion snarere end genetik.. Tvillingedelen af undersøgelsen viste, at sammenhængen mellem kondition og intelligens ikke havde en genetisk årsag - men at årsagen skyldtes den enkelte tvillings adfærd.. referencer og link.. Cardiovacular fitness is associated with cognition in young adulthood, Proceedings of the National Academy of Sciences, Åberg et al.. , 8.. december, 2009, vol.. 106, no.. 49.. Læs meget mere i artiklen.. Teenagere kan løbe sig til højere IQ.. på.. videnskab..

  Original link path: /site/forskninglaering/665/
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: d fra DPU.. bag på bogen.. Underholdning eller undervisning? - Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet er en håndsrækning til lærere med henblik på at kvalificere brugen af disse miljøer.. Science centre, planetarier, skoletjenester på museer, zoologiske haver, naturskoler, virksomhedsformidling og andre såkaldt "uformelle læringsmiljøer er et fænomen, der har udviklet sig siden 1960érne.. De er både en mulighed og en udfordring for lærerne.. Bogen giver en lang række konkrete forslag til, hvordan man kan forberede, afvikle og efterbearbejde undervisningen på sådanne ekskursioner.. den har eksempler og ideer fra indskoling, mellemtrin og overbygningsundervisning, men kan også bruges til aktiviteter for SFO og ungdomsskole.. Bogen diskuterer, hvordan man kan fremme  ...   end undervisning?.. Hvad kan lærerne bruge de forskelilge eksterne miljøer til i den faglige undervisning?.. Bogen henvender sig til lærere og pædagoger i både indskoling, mellemtrin og overbygning i grundskolen, men også formidlere på de eksterne læringsmiljøer vil kunne have glæde af bogen.. Forfatteren er ph.. d.. i naturfagsdidaktik og lektor i natur/teknik og biologi ved læreruddannelsen i Holbæk, UC sjælland, men bruger også sin erfaring fra pædagoguddannelse, ungdomsskole og eksterne læringsmiljøer.. anmeldelse fra folkeskolen.. Underholdning eller undervisning har fået en.. flot anmeldelse i Folkeskolen.. fakta.. Titel: Underholdning eller undervisning? Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet.. Forfatter: Trine Hyllested.. Forlag: Dafolo, 2009.. Antal sider: 128.. Pris: 228 kr.. ISBN 978-87-7281-382-0..

  Original link path: /site/forskninglaering/666/
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: - en introduktion til pædagogisk neurovidenskab.. hvordan kan viden om hjernens udvikling bruges inden for pædagogik?.. Bliver vi for eksempel klogere af at bevæge os? Dikterer vores biologi perioder for bestemte typer indlæring, fx af sprog? Og er det rigtigt, at der kan testes for al den viden, som er vigtig at få lært i folkeskolen? I Nervepirrende pædagogik giver eksperter i viden-skabsteori, hjerneforskning og sprogvidenskab deres bud.. Samtidig giver bogen en bred introduktion til det, man kan kalde pædagogisk neurovidenskab et nyt felt, der tænker viden fra neurovidenskab sammen med pædagogik.. biologi og udvikling.. Forfatterne viser, at natur har afgørende indflydelse på kultiveringen af mennesket, men at der samtidig er og ikke mindst bør være grænser for, hvad vi tillægger vores biologi.. Er den udbredte brug af Howard Gardners multiple intelligenser i det danske skolesystem fx at gå for vidt?.. At  ...   pæd.. mat, ph.. -stud.. , Learning Lab Denmark.. Claus Emmeche, lic.. scient.. , lektor, centerleder, Niels Bohr Instituttet.. Christian Gerlach, cand.. psych.. , ph.. , lektor, Learning Lab Denmark.. Ingrid Arild Jensen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, KU.. Jesper Hoffmeyer, dr.. phil.. , lektor, Afdeling for Biologisk Kemi, KU.. Thomas O.. Madsen, cand.. mag, adjunkt, ph.. , Center for Børnesprog, SDU.. Morten Misfeldt, cand.. , adjunkt, Learning Lab Denmark.. Thomas Moser, ph.. , professor, Learning Lab Denmark.. Simon Nørby, cand.. redaktion.. Theresa S.. S.. Schilhab, cand.. , lektor, forskningsleder, Learning Lab Denmark.. Bo Steffensen, cand.. mag.. , dr.. , lektor, seniorkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, CVU Storkøbenhavn.. fakta om bogen.. Titel: Nervepirrende pædagogik - En introduktion til pædagogisk neurovidenskab.. Redigeret af Theresa S.. Schilhab og Bo Steffensen.. Pris: 299 Kr.. 264 sider.. ISBN 978-87-500-3873-3.. 1.. udgave, 1.. oplag 2007.. Akademisk Forlag..

  Original link path: /site/forskninglaering/460/
  Open archive

 • Title: Læring
  Descriptive info: Af Susan Carlson, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Ga.. Fysisk aktivitet er vigtigt for børns sundhed - men det har også en positiv effekt på deres læring.. Det viser en amerikansk undersøgelse fra 2008.. Undersøgelsen er foretaget på 5300 børn fra børnehaven til 5.. klasse.. Den sammenligner antallet af idrætstimer med elevernes resultater i test.. konklusioner.. Undersøgelsen konkluderer, at fysisk aktivitet har betydning for læring - hos piger.. Piger som dyrker idræt mellem 70 og 300 minutter om ugen klarer sig bedre i matematik og læsning end de piger der kun har 35 minutters idræt eller mindre.. Undersøgelsen ser ingen forskel hos drengene.. Susan Carlson som er hovedforfatter på undersøgelsen mener at det skydes at drengene i sig selv er mere aktive.. For  ...   børn får brændt noget energi af og kan vende tilbage til klasselokalet mere afslappede og parate til at koncentrere sig", siger Susan Carlson.. Hun advarer mod at fokusere alene på de målbare læringsresultater i denne sammenhæng.. læs mere.. Du kan finde undersøgelsen på.. ajph.. org.. Det koster penge at downloade artiklen.. Direkte link til Abstract som er gratis:.. http://www.. org/cgi/content/abstract/98/4/721.. udgivelse.. Physical Education and Academic Achievement in Elementary School.. April 2008, Vol 98, No.. 4 | American Journal of Public Health 721-727.. Susan A.. Carlson, MPH, Janet E.. Fulton, PhD, Sarah M.. Lee, PhD, L.. Michele Maynard, PhD, David R.. Brown, PhD, Harold W.. Kohl, III, PhD and William H.. Dietz, MD, PhD.. The authors are with the Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Ga..

  Original link path: /site/forskninglaering/562/
  Open archive

 • Title: Sundhed
  Descriptive info: 23 2/2 hours.. Youtube tegnefilm om betydningen af bevægelse for vores sundhed.. friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelser.. En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid.. Af Redaktion: Tine Soulié og Bo Therkildsen.. frisk i naturen.. En samling nordiske argumenter for, hvorfor mennesker skal være og lære i naturen.. grov-og finmotorisk screening.. Udeholdet MA, Korup skole.. 2010 - 2011.. Af Margit Berggren og Peter Lund Hansen.. naturen er modgift til hverdagen.. Hør interview med den amerikanske forfatter Richard Louv på P1.. Af Richard Louv.. udendørspædagogik og mental sundhed.. Svensk forskningsprojekt "Effects of an outdoor education intervention on the mental health of schoolchildren".. Af Per E.. Gustafssona (Umeå University), Anders Szczepanski, Nina Nelson, and Per A.. Gustafsson (Linköping University)..  ...   Grønningsæter, Oddrun Hallås, Torbjørn Kristensen, Folkvard Nævdal, Høgskolen i Bergen.. bunkeflo-modellen.. I det meget spændende svenske Bunkeflo-projekt har man arbejdet intensivt med motorisk træning af eleverne - og det har givet sundere, klogere og gladere børn.. landscape as playscape.. Legelandskabets betydning for børns udvikling af motorik, balance og koordination.. Af Ingunn Fjørtoft, Telemark University College.. natur og grønne områder forebygger stress.. En spørgeskemaundersøgelse af hvad grønne områder betyder for vores velbefindende.. Af Karsten Bruun Hansen, Seniorrådgiver v.. Skov & Landskab, KVL.. børn og unge - fysisk aktivitet, fitness og sundhed.. To læger skriver om udviklingen i børn og unges fysiske aktivitet gennem de sidste 50 år - og de konsekvenser det har.. Af Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin..

  Original link path: /site/79/?day=29&month=9
  Open archive

 • Archived pages: 759