www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder.. udeskole på korup skole i tv2.. Send os gerne nyheder om udeskole.. På Korup Skole i Odense har elever med indlæringsvanskeligheder pludselig fået meget nemmere ved at lære, og det skyldes, at undervisningen foregår udenfor klasseværelset.. Siden  ...   - med meget gode resultater.. En ny rapport viser bl.. a.. at eleverne har fået lettere ved at koncentrere sig og huske det de lærer - at eleverne har udviklet sig grovmotorisk og finmotorisk - og at det sociale miljø i klassen er blevet meget bedre.. Se.. indslag på TV2 FYN fra 28.. december 2011.. RESUME.. Se indslag om gode resultater med udeskole for specialklasse på Korup Skoles Heldagsskole..

  Original link path: /site/nyheder/806/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. udeskolelærere søges til forskningsprojekt.. Af Mads Bølling, specialestuderende ved Aarhus Universitet.. Er du erfaren udeskolelærer i Natur/teknik på mellemtrinnet, har du mulighed for at bidrage til dansk forskning om udeskole til glæde for fremtidig praksis.. Vi søger fire lærerteams til interview om undervisningssteders betydning for drenges interesse for naturvidenskabelige fag.. Interviewene vare 1-2 timer og vil foregå i februar 2012 på jeres skole.. Udeskolelærer søges.. Foto: Mads Bølling.. om undersøgelsen.. I et specialeprojekt fra Aarhus Universitet, tidligere Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, undersøges fagdidaktiske valg af undervisningssteder i udeskole.. Hensigten er at undersøge, hvordan forskellige undervisningssteder  ...   udeskole-praksis på forskellige undervisningssteder.. Undersøgelsen omhandler udeskole, der praktiseres i urbane miljøer.. kontakt.. Er du interesseret i at blive interviewet og bidrage til dansk forskning om undervisningssteders betydning i udeskole, bedes du kontakte Mads Bølling på e-mail.. speciale@ry80.. Deltagerne vil blive anonymiseret i specialet og artikler.. følgeforskning.. Undersøgelsen er en del af følgeforskningen på projektet Ud med skolen , der er et samarbejde mellem Søndermarkskolen på Frederiksberg og Professionshøjskolen Metropol, finansieret af Nordea- fonden.. Projektet følges af et forskerteam fra Københavns Universitet under ledelse af Peter Bentsen og Erik Mygind.. læs mere.. Opstart af projektet.. Ud med skolen.. Udeskolelærere på mellemtrinnet søges til interview i forbindelse med forskningsprojekt..

  Original link path: /site/nyheder/805/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/805/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: christine antorini vil arbejde for mere udeskole.. "Jeg vil arbejde for mere udeskole", siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini i en artikel i seneste nummer af Natur Miljø, som sætter fokus på børn i naturen.. "Ved besøg på nogle udeskoler er jeg blevet opmærksom på, hvor let det er at tænke naturoplevelser ind i børns hverdag", siger Christine Antorini.. Ifølge artiklen vil regeringen snart sætte et reformarbejde i gang med det overordnede mål at få børn til  ...   for, at udeskole kommer til at spille en større rolle.. "Udeskoler kombinerer praktik og teori, og derfor vil vi med forskning og evaluering undersøge, om børn vitterligt også bliver dygtigere af at arbejde med naturen.. Vi ønsker at finde ud af, hvad børns naturoplevelser betyder for læringen", siger Christine Antorini til Danmarks Naturfredningsforenings blad Natur Miljø (december 2011).. Natur Miljø nr.. 6, december 2011.. Foto: Dorte Vind.. Interview med børne- og undervisningsministeren i DN´s blad Natur & Miljø..

  Original link path: /site/nyheder/798/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/798/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: julenyt om udeskole, bevægelse, læring og inklusion.. Af Malene Bendix.. NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.. DK 07.. 12.. 2011.. Kære Læser.. Så nærmer julen sig så stille.. Her er nye artikler og rapporter om udeskole.. DOKUMENTERET SAMMENHÆNG MELLEM FYSISK AKTIVITET OG LÆRING.. Den 25.. - 27.. oktober 2011 afholdt Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og idrættens organisationer en konsensuskonference om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring.. Konferencen samlede 20 forskere for Skandinavien og repræsentanter for idrættens organisationer.. Den internationale forskning på området blev sammenfattet i ni videnskabelige præsentationer, som efter intense drøftelser førte til, at deltagerne blev enige om en fælles erklæring, der entydigt slår fast, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.. Du kan finde konferencens erklæring og konferencerapporten med korte referater af de ni oplæg i FORSKNING LÆRING:.. http://www.. udeskole.. dk/site/forskninglaering/796/.. 1.. december var der i Politiken følgende.. artikel om temaet.. HVORDAN BEGRUNDES PÆDAGOGISK ARBEJDE I NATUREN.. Niels Ejbye-Ernst har samlet viden om, hvordan vi kan begrunde pædagogisk arbejde i naturen for både naturbørnehaver og udeskole i en meget spændende artikel.. I artiklen fremhæver han fire forskellige perspektiver:  ...   svenske forsker Fredrika Mårtensson, som er lektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi ved Sveriges landbrugsuniversitet SLU, har skrevet artiklen "Lek på egna villkor i gröna utemiljöer".. Artiklen diskuterer undervisning i naturen og dettes betydning for børn med særlige behov og inklusion.. Se TEORI DET HELE MENNESKE:.. dk/site/helemenneske/794/.. ÅRSTIDSHJUL OG PLANLÆGNING.. Hvad kan klassen arbejde ude med i januar og februar? Find masser af ideer til planlægning af udeaktiviteter og ude-undervisning i Årstidshjulet på Skoven i Skolens hjemmeside.. skoveniskolen.. dk/default.. asp?m=28.. JULEFUGLE.. Hent "ellekogler" i skoven og lav julefugle til juletræet.. asp?m=17 a=235.. God tur ud i vinternaturen.. Med venlig hilsen.. UDESKOLE.. DK.. Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent).. Amalievej 20.. 1875 Frederiksberg C.. Tlf.. : 3324 4266.. E-mail:.. info@udeskole.. årstidshjulet.. Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren.. orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.. Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.. Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.. Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,.. kan du henvise til adressen:.. dk/site/nyhedsbrev/.. Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke.. ønsker at modtage det længere.. Nyhedsbrev fra Udeskole.. dk den 7..

  Original link path: /site/nyheder/797/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/797/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: haikudigte, cykeltur og læsevenner.. Af Jannie Brandt Andersen, Stillinge skole, Slagelse.. 2.. B og 7.. A på Stillinge skole er læsevenner og mødes en time om ugen.. En dag i efteråret besluttede vi at tage på en tur sammen.. Emnet for turen var at få sanseoplevelser til at skrive haiku-digte og cykle sammen med ven ud i naturen.. For os er naturen den nærvedliggende Stillinge strand.. Eleverne cyklede to og to - en stor og en lille - ad cykelstien til stranden..  ...   digte, de i fællesskab skrev ned i kladdeform.. Efter at have skrevet to eller flere digte cyklede de sammen tilbage til skolen.. På skolen sad de sammen og renskev deres digte enten i hånden eller på computer.. Store og små hjalp hele tiden hinanden.. De sluttede med at illustrere deres digte og hængte dem herefter op på en udstilling på skolens torv.. Udeskolehilsner fra.. B, 7.. A og Jannie Brandt Andersen.. Stillinge skole.. Slagelse.. Julehilsen fra 2.. A i udeskole på Stilling skole..

  Original link path: /site/nyheder/795/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/795/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: nye artikler med ny viden om udeskole.. DK 21.. NOVEMBER 2011.. Mørk er november - det er tid til fordybelse i læselampens skær.. En række af de dygtigste forskere indenfor udeskolefeltet skriver i dette efterår artikler til Udeskole.. dk, som kan "prove" og "improve" udeskole.. Her er læsestof til de lange vinteraftner.. UDESKOLE - EN DEL AF SKOLENS UDVIDEDE LÆRINGSRUM.. Arne Nikolaisen Jordet, som er førsteamanuensis, dr.. philos, Høgskolen i Hedmark giver i en ny artikel en sammenfatning af kernen i udeskolepædagogisk tænkning og praksis.. Han præsenterer en model, som tilbyder en ramme for forståelse af udeskole.. Modellen bygger på forskningsbasret viden om udeskole og læner sig op ad centrale pædagogiske teoriområder, som kundskabsteori, læringsteori, dannelsesteori og læreplanteori - alt sammen på et levende og letforståeligt norsk.. Vi er stolte over at kunne præsentere artiklen:.. dk/site/teorilaering/790/.. UDESKOLE OG HANDLEKOMPETENCE.. Hvad kan elever lære i naturen som led i uddannelse for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi i udeskolen arbejde med elevernes ejerskab, medborgerskab og handlekompetence? Lektor Søren Breiting fra  ...   gode, konkrete ideer til arbejdet med sprog i udeskole:.. dk/site/teorilaering/789/.. DET BIO-LOGISKE MENNESKE.. Vores forståelse er forankret i det konkrete.. I udeskolen møder eleverne den konkrete verden - og kobler den ved lærerens hjælp til abstrakte tanker, tegn og symboler i klasseværelset.. Theresa Schilhab som er forskningslektor, Ph.. d.. , ved Forskningscenter GNOSIS på Aarhus Universitet, diskuterer hvad det gør for læring.. dk/site/teorilaering/777/.. HAVER TIL MAVER.. Det økologiske natur- og skolehavekoncept "Haver til Maver" har eksisteret på Krogerup Avlsgaard ved Humlebæk siden 2006.. Haver til Maver er blevet evalueret pædagogisk af et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).. Formålet er at fremskrive viden, der kan anvendes til videreudvikling af Haver til Maver og danne grundlag for, at Haver til Maver kan implementeres på andre gårde rundt om i landet.. Du kan finde rapporten her:.. dk/site/skolegaarde/791/.. JUL.. Og så står julemåneden for døren.. Find ideer til julepynt af lysesiv på Skoven i Skolens hjemmeside:.. asp?m=17 a=1478.. God læselyst!.. Nyhedsbrev fra Skoven i Skolen den 21.. november 2011..

  Original link path: /site/nyheder/792/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/792/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 759