www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. udeliv på skørping skole.. Af Mikael Drejer, Marianne Kristensen og Hanne Lyngby Nielsen.. Send os gerne nyheder om udeskole.. Vi er så heldige, vi har skoven lige udenfor døren masser af skov.. I flere år har vi haft fokus på, hvordan vi kunne bruge denne kostelige kilde til børnenes udvikling.. At indtage naturen er ikke naturligt for alle børn det skal nogen gange læres.. Men bliver de fortrolige med det kan det blive en mulighed for uvurderlige oplevelser og giver børnene større miljøbevidsthed.. Naturen kan fysisk såvel som psykisk blive rummet for ro og meningsfuldhed i en urolig hverdag.. Udeliv på Skørping Skole.. Foto: Skørping Skole.. I naturen kan børnene:.. Udvikle sanserne.. Lave undersøgelser.. Konstruere.. Samle viden.. Opleve det gode liv.. Vise omsorg.. Mærke eksistens.. Udtrykke sig.. Spille ude.. Men ikke bare børnene skal lære at bruge naturen, det skal vi også i fritids- og undervisningssituationer.. Den fri leg, hvor børnene på eget initiativ bruger naturen er værdifuld.. Men hvordan etablerer man struktureret læring og oplevelser i naturen?.. På vores skole har vi gjort følgende:.. Har ansat personale med kompetencer og interesser indenfor naturen.. De har været gode inspiratorer  ...   3 forskellige vogne med ting og sager som lupper, tegnesager, bestemmelsesnøgler, m.. m.. som kan bookes af indskolingen.. Vognene, som står klart pakkede, har hvert et tema, Krible Krable , Sø og Vand og Bål/snitte.. I SFO er der ugentligt Rollespil og Natursjov udover alm.. udeaktiviteter.. I efteråret 2010 afholdt skolen børnemarathon over 3 uger.. Alle børn deltog dagligt én lektion.. Det blev en kæmpesucces, hvor også de motions-tunge børn oplevede positive forandringer både kondi- og koncentrationsmæssigt.. Skrive, regne ude.. Projektet, Turbodansk , hvor børn i 6.. +7.. kl.. har fået et alternativt læseløft med naturen som læringsrum, har ligeledes været en stor succes.. Der er indkøbt borde og bænke til vores naturbase, så en hel klasse kan sidde og arbejde deroppe.. En lærergruppe på skolen arbejder med den videre udvikling af Skoven som Læringsrum.. Læseløft i uderummet.. Det kræver en omstilling i tankegang at lave kvalificeret undervisning i naturen.. Men kombinationen af læring, motion og frisk luft sammen med muligheden for god plads og ro det tror vi kan være så stor en gevinst, at det er værd at bruge tid på at udvikle.. Mikael Drejer, Marianne Kristensen og Hanne Lyngby Nielsen.. RESUME.. Læs en kort artikel om udeskole på Skørping Skole..

  Original link path: /site/nyheder/732/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder..

  Original link path: /site/nyheder/732/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskole på frederiksberg seminarium.. Af Malene Bendix.. 50 studerende tog hul på det nye år, med en intensiv temauge om udeskole.. Den første uge i det nye år er temauge på Frederiksberg Seminarium - og 50 førsteårsstuderende valgte i år at arbejde med udeskole-temaet.. Laura Lundager og Karen Vesterager, som stod for kurset, var godt tilfredse med, at det var et af de første som blev overtegnet.. Laura og Karen havde planlagt kurset, så de studerende stiftede bekendtskab med udeskole i både teori og praksis.. Studerende diskuterer udepædagogik i Frederiksberg Have.. Foto: Malene Bendix.. indhold.. De studerende fik en introduktion til, hvad udeskole er, og hvordan man kan inddrage natur og kultur i skolens nære omgivelser i pædagogisk arbejde.. I grupper forberedte de faglige undervisningsforløb, som enten skulle foregå i Frederiksberg Have, i Frederiksberg Centret eller på Solbjerg plads lige midt i byen.. Karen Vesterager samler alle før udeundervisning i Frederiksbergcentret.. Ud over  ...   på hinanden om fredagen.. Særligt i Frederiksberg Centret var der tænkt nye tanker for de ældste klasser.. Der blev bl.. a.. regnet på priser, kalorier og BMI i Føtex - og gennemført målgruppeundersøgelser og konkurrencen "Gæt en butik".. Studerende undersøger butikkernes udtryk og laver målgruppeanalyser i Frederiksber Centret.. forløb til skoven i skolen.. Den skriftlige aflevering var i form af undervisningsforløb, som kunne lægges på.. Her vil man kunne finde de bedste forløb under Uglen i.. Undervisningsforløb.. i løbet af foråret.. De kommer ud med.. Skoven i Skolens nyhedsbrev.. Tæl frysende svømmefugle i vågen i Frederiksberg Have.. en tilbagevendende succes.. De sidste tre år er der blevet afholdt lignende temauger om udeskole på Frederiksberg Seminarium / Professionshøjskolen Metropol.. De to foregående år har de studerende afprøvet deres undervisningsforløb på udeskoler i nærheden.. For yderligere information kontakt Laura Lundager.. luje@phmetropol.. og Karen Vesterager.. KAVE@phmetropol.. Karen Vesterager og Laura Lundager stod for temaet om udeskole..

  Original link path: /site/nyheder/728/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/728/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskole i danmarks radio og tv.. 5.. januar 2011 har Danmarks radio bragt en række historier om udeskole.. Du kan se og høre dem via disse link:.. Historierne om udeskoler blev bragt i:.. P1 Morgen 6:44.. :.. på.. DR´s hjemmeside som et TV klip.. og i.. P4 Radioavisen kl 9:01.. Tidligere har DR P1 programmet Natursyn også bragt en.. udsendelse om skovbørnehaver.. Danmarks radio bragte en række historier om udeskole den 5.. januar 2011..

  Original link path: /site/nyheder/725/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/725/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: folkeskolen igen igen.. Af Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr.. Nissum Seminarium.. mere af det samme.. Når folkeskolen testes til at være for dårlig i forhold til politikeres mål om verdens bedste , må der skrides ind.. Rundt omkring i Danmarks klasseværelser sidder rækker efter rækker af børn, time efter time og dag efter dag, for at lære det de voksne finder vigtigt.. Når denne måde svigter, skal vi så have mere af det samme? Al nyere læringsforskning viser, at det er nødvendigt med et supplement til den stillesiddende, indendørs aktivitet.. Når krop og sanser er med i læreprocesser, skabes der tydeligere og mere holdbare aftryk i barnet.. HVORFOR skal vi så have mere af det samme? Hvorfor skal vi så ikke tænke ud af boksen og kvalificere de læreprocesser, der kan ske uden for de sædvanlige rammer?.. Kigger vi med Astrid Lindgrens klare øjne på børnelivet, er det ikke skolen der fylder i Bulderby.. Det er på vejen til og fra skole, at verden folder sig ud, på loftet og i køkkenet.. Skolen som institution er bygget med undervisning for øje.. Men i Bulderby ser vi, at livet folder sig ud uden for skolens mure, mellem grøftekanterne og i æblehaven.. Skolen er ikke verden, skolen er et sted, hvor vi kan udvælge dele af verden og lære om dem, rykket væk fra sammenhænge.. Hvis vi bilder os selv ind, at børnene kun lærer noget i skolen, så undervurderer vi familiens, idrætsforeningens og kammeraternes indflydelse.. Vi lærer hele tiden, både inden for skolens mure og uden for.. verden er viden.. Udeskole er regelmæssig undervisning i folkeskolens almindelige fag uden for klasserummet.. Udeskole åbner mulighed for, at børnene lærer om verden ude i verden, og er vist at have positiv indflydelse for børns  ...   kilometer og målestoksforhold- ved at måle dem ud på et kort eller ved at gå dem, løbe dem, køre dem?.. Du lærer mest, når du sætter det lærte i sammenhæng, og knytter ord og begreber sammen med sanselige og kropslige oplevelser.. Når indeskole og udeskole går hånd i hånd, når vi mange flere børn og mange flere måder at lære på om verden, i verden.. fagene er vigtige.. Vi skal tage de dårlige testresultater alvorligt, fordi det er det videnssyn vore folkevalgte politikere arbejder ud fra.. Testbar viden er til at håndtere, og testene giver os klare udsagn om børnenes status på det område vi tester.. Udeskole åbner mulighed for, at vi ikke alene lærer børnene det de skal testes i, men også giver dem mulighed for at lære stoffet på en måde, der giver mening for dem.. Ikke kun på den korte bane, men sandeligt også i et livsperspektiv.. Så tag børnene med ud, der er plads nok!.. kvalificering af lærerne.. På læreruddannelserne i VIA er der i mange år arbejdet systematisk med at kvalificere de kommende lærere til at varetage børnenes læreprocesser uden for klasserummet.. Gennem flere store udviklingsprojekter (feks CAND og OutLines) har undervisere og studerende arbejdet med udeskolefeltet, der nu har solidt fundament i VIAs program for outdoorpædagogik.. I november 2010 startede det 2-årige projekt In and Out under EU's pulje for livslang læring, Leonardo.. In and Out samler stærke kræfter i Tyskland, Sverige, Rumænien og Danmark til at lave kurser, der forener de formelle (skolelærerne) og de uformelle (naturvejledere, museumspædagoger etc) læringsmiljøer, der arbejder med børn uden for klasserummet.. In and Out bygger på erfaringerne fra OutLines (.. outdooreducation.. ), der arbejdede med at udvikle udeundervisningen i læreruddannelsen.. Vil du vide mere?.. Kontakt programkoordinator Karen Barfod,.. ksba@viauc.. Rusketur om udeskole..

  Original link path: /site/nyheder/723/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/723/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: flot forsvar for ph.. d.. afhandling.. forsvar.. 26.. november 2010 forsvarede cand.. scient Peter Bentsen sin ph.. afhandling "Udeskole - udeundervisning og brug af grønne områder i danske skoler" i ved en flot forelæsning i Festauditoriet på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet.. Peter Bentsen og Arne N.. Jordet.. bred målgruppe.. Omkring 70 forskellige tilhørere var mødt frem for at overvære forsvaret.. Der var mange forskellige interesserede, folk fra universitetsverdenen, lærere, læreruddannelsen, formidlere, naturvejledere og andre.. forelæsning.. I sin forelæsning gennemgik Peter Bentsen det arbejde, som ligger til grund for hans forskning og de fire artikler, som hans ph.. afhandling består af:.. Paper I: "Towards an understanding of udeskole: education outside the classroom in a Danish context".. Paper II: "The extent and dissemination of udeskole in Danish schools"..  ...   og kulturgeografi, ph.. , Karlstad Universitet, Sverige.. Arne N.. Jordet, associate professor, ph.. , Høgskolen i Hedmark, Norge.. Cecil C.. Konijnendijk (formand), professor i green space management, ph.. , Skov Landskab, Københavns Universitet.. reception.. Efter forsvaret trak bedømmelseskommiteen sig tilbage - mens resten af gæsterne takkede ja til en reception i Konsistoriums mødelokale.. Efter kort tids vortering kunne bedømmelsesudvalget ønske Peter Bentsen tillykke med en meget flot ph.. Der blev holdt flere taler og råbt hurra.. Stort tillykke!.. Peter Bentsens afhandling "Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danis schools", fra Skov Landskab og Institut for Idræt ved Københavns Universitet kan erhverves ved henvendelse til Københavns Universitet.. Peter Bentsen forsvarede flot afhandling om udeskole fra Skov & Landskab og Institut for Idræt, Københavns Universitet..

  Original link path: /site/nyheder/721/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Original link path: /site/nyheder/721/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: grønhøjskolen - udeskole i medieorkanens øje.. danmarks største udeskole.. På Grønhøjskolen i Randers Kommune arbejder alle elever - fra børnehaveklassebørn til de unge i 9.. klasse ude én dag om ugen.. Det gør Grønhøjskolen til den første skole i Danmark, som har udeskole på alle klassetrin - og efter de første tre måneder tyder alt på, at det er en god strategi for børnenes læring.. gode resultater.. "Når eleverne hopper rundt på tal og tabeller tegnet op op fliser, bruger de krop og forstand på samme tid," siger Ann Mette Mølbæk Schwab som er klasselærer i 3.. klasse til Jydske Vestkysten.. Hendes tredje  ...   af University College Syddanmark.. De kommer med en rapport til marts 2011.. i medieorkanens øje.. 3.. november 2010 blev en ny indgangsportal til skolen indviet af borgmesteren i Randers Kommune, og pressefolk fra hele landet flokkedes om skolen, hvor lærere og ledere fortalte om Danmarks største forsøg med udeskole.. Her er link til artikler og indslag:.. Jydske Vestkysten.. Hinkeruder gør dine børn klogere.. DR.. Indslag fra DR.. Regioner.. TV2.. Indslag fra TV2.. Artikel i.. Randers.. Kommunenyt.. Artikel:.. Danmarks største udeskole åbnes.. På Grønhøjskolen har de laceret udeskole for alle klassetrin fra 0 - 9.. Det har givet overskrifter og gode faglige resultater for eleverne..

  Original link path: /site/nyheder/715/?day=29&month=9
  Open archive





 • Archived pages: 759