www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Netværk
  Descriptive info: udeskolenetværk i øresundsregionen.. Send os gerne oplysninger om personer og institutioner, der arbejder med udeskole i Norden og Baltikum.. Udeskolenetværk i Øresundsregionen.. I foråret 2008 er arbejdet med at opbygge et svensk-dansk netværk for udeskole/utomhuspædagogik i Øresundsregionen gået i gang.. Læs mere.. RESUME.. Svensk-dansk netværk under opbygning..

  Original link path: /site/netvaerk/561/
  Open archive

 • Title: Netværk
  Descriptive info: outdoor education for health and learning.. Roskilde Seminarium (CVU-Sjælland) er i samarbejde med Høgskolen i Hedmark (Norge) og Universitetet i Linkjøping (Sverige) i færd med at udvikle en Nordisk masteruddannelse i udeskole med arbejdstitlen "Outdoor Education for Health and Learning".. nordisk master..

  Original link path: /site/netvaerk/360/
  Open archive

 • Title: Netværk
  Descriptive info: odense deklarationen.. Den 26.. august 2005 vedtog en lang række nordiske parkforvaltere, friluftsorganisationer og forskere en deklaration i forbindelse med Nordisk Parkkongres Bynært friluftsliv i Norden.. Deklarationen sætter fokus på de grønne områder i byen, og på børn, voksne og gamles mulighed for at benytte disse.. Odense Deklarationen består af 11 hensigtserklæringer fordelt på overskrifterne.. Planlægning.. Formidling - sundhed.. Tilgængelighed.. Økonomi.. Under "Formidling - Sundhed" står der bl.. a.. :.. "Skoler bør  ...   børn som ældre bør inddrage byens grønne områder, herunder fokusere på friluftsliv og naturaktiviteter i deres hverdag, hvilket også omfatter oplevelser både i nærmiljøet, i skove og i større naturområder.. "Forskningen bør fortsat dokumentere og videreudvikle viden om brugen af grønne områders betydning for befolkningens mentale og fysiske sundhed.. ".. En række organisationer og forskere har underskrevet deklarationen.. Hent.. Odense Deklarationen som PDF-fil.. Deklaration fra Nordisk Parkkongres 6 Bynært friluftsliv i Norden, 2005..

  Original link path: /site/netvaerk/391/
  Open archive

 • Title: Internationalt
  Descriptive info: 28-09-2012.. Træernes blade får de smukke efterårsfarver.. I kan gemme farverne, ved at.. laminere bladene.. internationalt.. Internationalt er en oversigt over personer og institutioner, der arbejder med udeskole og udeundervisning i Norden, Baltikum og Rusland.. Vi håber at oversigten bliver mere fuldstændig med tiden.. Vi har ikke kapacitet til at være tovholdere i et netværk, men via kortet her håber vi at samle et basisnetværk, der gør det lettere at få fat på samarbejdspartnere i andre lande..

  Original link path: /site/47/?day=28&month=9
  Open archive

 • Title: Internationalt
  Descriptive info: 02-10-2012.. Slåen står med runde blåduggede stenfrugter, der ligner små blommer.. Men pas på.. De smager først godt, når de har fået frost.. Navnet slåen henviser til, at de tornede grene har været brugt til at slå med.. (Kilde: T BiL)..

  Original link path: /site/47/?day=2&month=10
  Open archive

 • Title: Kalender
  Descriptive info: kalender.. Send os gerne oplysninger om kurser, konferencer og andre begivenheder.. 26.. 10.. 2012.. Sydfyn.. 13.. møde i udeskolenet.. Efterårsmødet foregår på Den Frie Lærerskole i Ollerup.. indkaldelse til generalforsamling i udeskolenet.. På Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge.. 11.. 02.. 2013.. 12.. Island.. udeskole-seminarer på island 2013.. Outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities.. 21 - 22.. 04.. Kalø Vig.. 14.. Forårsmødet er med overnatning - og foregår på Mols..

  Original link path: /site/48/
  Open archive

 • Title: Kalender
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. tid og sted.. Efterårets møde i UdeskoleNet foregår den 26.. oktober 2012 på Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge.. tema.. Mødets tema er "Udeskolens mange rum".. Mødet i UdeskoleNet vil som sædvanlig blive en blanding af teori og praksis, oplæg og workshops.. minister.. Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, har meldt sin ankomst fra 11 - 12.. Vi glæder os til at møde hende.. Forbered gerne spørgsmål omkring udeskole til Ministeren allerede nu.. program.. 8.. 30: Morgenbolle.. 9.. 00: Velkommen.. ved Lars Hansen, lektor i matematik og sløjd, Den Frie Lærerskole.. 10: Godmorgen med Grundtvig.. ved Ingvar Haubjerg Nielsen, Den Frie Lærerskole.. 30: Workshops: Udeskolens mange rum.. Vælg workshop, når du kommer.. Vælg mellem:.. a.. Brug Ipads i udeskolen.. b.. Udeskole på Ollerup Friskole.. 5.. klasse skaber danskfaglig udeskole for børnehaveklassen.. Ved Dorthe Jacobsen og Lise Krarup Silberbauer, lærere på Ollerup Friskole.. c.. Udeskole på asfalt.. P-pladsen som udeskolens sted og indhold.. Øvelser og aktiviteter for mange fag.. Ved Karen Barfod, VIA University College.. d.. Balancen - skolehaver og natursteder i undervisningen.. Samspil mellem inde og ude.. Ved Ingvar Nielsen, underviser i natur, filosofi og friluftsliv ved Den Frie Lærerskole.. e.. Outdoor Impro.. Få gode ideer til at bruge teaterimprovisation i din udeskole.. Vi afprøver outdoor impro discipliner.. Ved Hanne Kirk, drama og teaterlærer på Den Frie Lærerskole.. 10.. 45: Lille pause.. Kaffe + samling i foredragssal.. 00: "Udeskole og Ny Nordisk skole".. ved Christine Antorini, Minister for Børn og Undervisning.. 30 min oplæg +  ...   kan anvendes i mange fag.. Erik Olsen, Forbrændingen og Rune Holm, underviser i historie/samfundsfag på Den frie Lærerskole.. j.. Træskibsværftet.. Jay Brun Jensen fra Maritimt Center i Svendborg tager os med på besøg på J.. Ring-Andersen Skibsværft, et af Danmarks ældste træskibsværfter.. 15.. 00: Generalforsamling i foreningen UdeskoleNet + kaffe og kage.. Formandens beretning.. Revisorens beretning.. Valg af ny bestyrelse.. Evt.. 16.. 00: Tak for i dag.. tilmelding og betaling.. Du tilmelder dig mødet i UdeskoleNet, ved at indbetale 125 kr for mad på konto 8401 1544776.. Husk at angive navn(e) og institution på den/dem indbetalingen gælder for.. Hvis du ikke er medlem af UdeskoleNet, så meld dig ind (se nedenfor) - du kan også nøjes med at deltage i dette møde som ikke-medlem ved at indbetale 200 kr for deltagelse.. Tilmelding er først gældende, når indbetalingen er registreret.. Tilmelding senest torsdag den 11.. oktober 2012.. Der er max plads til 80 personer.. Spørgsmål kan mailes til.. udeskolenet@udeskole.. hvad er udeskolenet.. UdeskoleNet er tværfagligt et netværk af folk, som arbejder med udeskole.. Vi mødes to gange om året.. Du kan læse mere om.. UdeskoleNet på netværkets helt eget sted på Udeskole.. Årlig pris for medlemskab af UdeskoleNet:.. Personligt medlemskab: 300 kr.. Skolemedlemskab med 3 deltagere pr.. møde: 1000.. -.. Ikke medlemmer kan også deltage i møderne for 200 kr.. Påklædning: Efter vejret og til friluftsliv.. Samkørsel: Deltagerliste udesendes inden mødet for at give mulighed for samkørsel.. løbende info.. Det færdige program sendes ud med mail til alle medlemmer af UdeskoleNet - og med Nyhedsbrevet fra Udeskole.. Det kan du.. tilmelde dig her..

  Original link path: /site/kalender/826/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Kalender
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder..

  Original link path: /site/kalender/826/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Kalender
  Descriptive info: kom til generalforsamling.. Bestyrelsen for foreningen UdeskoleNet indkalder hermed til ordinær generalforsamling.. Generalforsamlingen foregår i forbindelse med 13.. møde i UdeskoleNet, fredag den 26.. oktober fra klokken 15 - 16 på Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge.. Alle er velkomne.. dagsorden.. 1.. Valg af dirigent.. 2.. Godkendelse af referent.. 3.. Bestyrelsens beretning, ved formanden.. 4.. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.. Fremlæggelse og godkendelse af budget.. Fastlæggelse af kontingent for medlemmer.. Indkomne forslag.. 6.. Valg af: 1-5 bestyrelsesmedlemmer.. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.. 7.. Valg af 2  ...   først i bestyrelsens møder, når de indtræder i bestyrelsen, grundet andet medlems udgang.. Eventuelt.. om generalforsamlingen.. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med UdeskoleNets møde i efteråret.. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen.. Endelig dagsorden, skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen.. valg til ny bestyrelse.. Alle har lov at stille op til ny bestyrelse.. På valg er:.. Jacob Bahn (næstformand).. Malene Bendix (sekretær).. Hanne Sofie Schmidt.. Dorte Vind.. Christian Ravn (revisor).. Ingrid Stuhr Riis (suppleant).. vedtægter.. Du kan finde.. foreningen UdeskoleNets vedtægter som wordfil.. vel mødt!..

  Original link path: /site/kalender/837/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Kalender
  Original link path: /site/kalender/837/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kalender
  Descriptive info: Hello good people,.. Cursus Iceland is organizing several sessions of the seminar on Outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities in the year 2013.. The seminar dates in 2013 are following:.. Session 1.. 02 - 16.. Session 2.. 25.. 02 - 02.. 03.. Session 3.. 18.. 03 - 23.. Session 4.. 04 - 20.. Session 5.. 27.. 05 01.. 06.. Session 6.. 07.. 10 - 12.. You will find further information on  ...   aimed at teachers and trainers working with children and young people in the outdoors.. The seminar is build up by mixture of lectures, activites and outdoor workshops.. The seminar topics are following:.. Team building outdoor games.. Outdoor Environmental education.. Workshops.. Landscape qualities.. Outdoor education facilities.. Materials crafts.. Cooking.. Community resource.. Experiential learning youth work.. Our seminars have a very high rating and are recognized widely.. Yours sincerely.. Gudmundur Arngrimsson.. Seminar host.. Cursus Iceland..

  Original link path: /site/kalender/832/?day=29&month=9
  Open archive

 • Archived pages: 759