www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Definition
  Descriptive info: 28-09-2012.. Træernes blade får de smukke efterårsfarver.. I kan gemme farverne, ved at.. laminere bladene.. hvad er udeskole.. Definitioner af udeskole og naturklasse.. Af Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.. udeskole i danmark - en definition.. Udarbejdet og vedtaget af UdeskoleNet.. Af UdeskoleNet Danmark.. utomhuspædagogik i sverige - en definition.. Fra Linkjöping Universitet og fra den svenske encyclopædi.. Af Anders Szczepaski, Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, Linkjöping.. 10 gode grunde til udeskole.. eller sundere, klogere og gladere børn.. Af Malene Bendix (Skoven i Skolen) og Henrik Gretoft (Københavns Kommune).. Send os gerne artikler til publikation.. på udeskole..

  Original link path: /site/54/?day=28&month=9
  Open archive

 • Title: Definition
  Original link path: /site/54/?day=30&month=9
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Definition
  Descriptive info: 02-10-2012.. Slåen står med runde blåduggede stenfrugter, der ligner små blommer.. Men pas på.. De smager først godt, når de har fået frost.. Navnet slåen henviser til, at de tornede grene har været brugt til at slå med.. (Kilde: T BiL)..

  Original link path: /site/54/?day=2&month=10
  Open archive

 • Title: Definition
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. dk.. Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser f.. eks.. en dag om ugen, året rundt.. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til en hel undervisning.. udeskole eller naturklasse ?.. Begreberne udeskole og naturklasse bruges ofte i flæng.. Udeskole stammer fra Norge, hvor Naturklasse er en dansk opfindelse.. Forskellen på de to begreber er, at naturklassen tager udgangspunkt i naturen og bruger denne som pædagogisk rum, mens udeskolen arbejder med virkeligheden mere bredt, og bruger såvel naturen, men også kulturen som pædagogisk rum.. Da forskellen ikke er særlig stor, tillader vi os at bruge begge begreber hvor det passer bedst i det følgende.. Nedenfor definerer nogle af ophavsmændene og -kvinderne de to begreber:.. udeskole.. Arne Nikolaisen Jordet er norsk lektor ved Høgskolen i Hedmark, afdeling for læreruddannelsen i Elverum i Norge.. Han har fulgt nogle af de første udeskoleforsøg i Norge forsøg der førte til at man i dag arbejder med udeskole på 80 procent af de norske skoler.. Han har også skrevet bogen Nærmiljøet som klasserom uteskole i teori og praksis , der udkom i 1998.. Her beskriver han grundtankerne bag udeskolen og definerer begrebet således:.. Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet.. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet.. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden.. Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær.. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs.. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet.. naturklasse.. Anne Mette Kaae Petersen og Lasse Bak Sørensen har arbejdet 3 år med en naturklasse på Rødkilde Skole.. Eleverne i naturklassen blev fulgt af et forskerhold fra Danmarks Pædagogiske Universitet og Københavns Universitet og en række spændende rapporter er udkommet.. Anne Mette Kaae Petersen og Lasse Bak Sørensen definerer begrebet naturklasse således:.. En naturklasse er en klasse, der regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen f.. èn dag om ugen året rundt.. En naturklasse udnytter de mange muligheder for læring med hjerne, hjerte og krop, som det højloftede klasseværelse giver.. En naturklasse kan arbejde med enkeltfag eller tværfagligt med emner, temaer, projekter og problemer, under alle omstændigheder hænger undervisningen i naturen og skolen sammen, så oplevelser, erfaringer og refleksion komplementerer hinanden.. Mennesker udforsker og bruger naturen, så en naturklasse møder også meteorologer, astronomer, skovarbejdere, fiskere, miljøfolk, digtere.. udeskole ude og inde.. Udeskole er altså ikke bare en ugentlig skovtur.. Det er en pædagogisk arbejdsmetode, hvor undervisningen udendørs integreres i den almindelige  ...   er to basale elementer i det at lære.. Erfaringer fra Norge og fra den svenske undersøgelse Ute på dagis viser, at begge egenskaber er bedre udviklede hos børn der undervises regelmæssigt i naturen.. I naturen er elevernes undren og nysgerrighed ofte drikraften for læring.. 3).. Undervisningsdifferentiering.. Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig en afgrænset opgave.. Eleverne kan blive ved at grave dybere, og svar kan søges på mange planer.. Ved at bruge naturen som læringsrum, får man en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen.. 4).. Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø.. Elever der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø, der bygger på deres egne erfaringer.. For øjeblikket oplever industri og forskningsverdenen et hul i elevernes naturfaglige viden, der skaber problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft indenfor naturvidenskab og teknik.. Skolearbejdet i naturen øger også ansvarlighed overfor natur og miljø.. 5).. Bedre sundhed.. En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven, som på en skoledag i skolen.. Udeundervisning kan være med til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner, der kan lægge grunden til en sund krop resten af livet.. 6).. Bedre motorik.. I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv og økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod.. 7).. Læring ad flere kanaler.. I naturen har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv.. De lærer gennem flere kanaler, med hånd og ånd som Grundtvig formulerede det, med de mange intelligenser, som Howard Gardner senere udtrykte det - eller ved at arbejde med det hele menneske, som det er formuleret i det norske læreplanværk.. 8).. Bedre social forståelse.. I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i landskabet.. Her er plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige evner, end i den traditionelle undervisning.. Det giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner og er et fint redskab hvis man vil arbejde med klassens sociale struktur og f.. mobning.. 9).. Bedre forankring i lokalområdet.. Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser.. Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget område, ved at lære steder og mennesker at kende.. 10) Flere direkte oplevelser.. I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og unge i den virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden - og alt det man kan gøre i den.. RESUME.. OM FORFATTEREN.. Malene Bendix er cand.. scient i biologi, journalist og lærebogsforfatter.. Hun har siden 1999 arbejdet med udeundervisning og udeskole som koordinator for projektet Skoven i Skolen og subprojektet Udeskole.. Artiklen er skrevet til hæftet "Slip dem ud" i 2003 og lagt på udeskole.. dk i 2005..

  Original link path: /site/definition/259/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Definition
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder..

  Original link path: /site/definition/259/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Definition
  Descriptive info: Af UdeskoleNet Danmark.. Definitionen er udarbejdet og vedtaget på Myrthuegård 1.. april 2008 af UdeskoleNet.. Den er kort og klar:.. udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure.. Vejledende underpunkter kan være følgende:.. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion.. Undervisningen kan  ...   kulturelle institutioner.. Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.. UdeskoleNet er et netværk af lærere, pædagoger, naturformidlere, forskere o.. a.. som interesserer sig professionelt for udeskole.. Netværket blev startet i 2006 og holder møde to gange om året.. Se næste møde i Kalender..

  Original link path: /site/definition/577/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Definition
  Original link path: /site/definition/577/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Definition
  Descriptive info: Af Anders Szczepaski, Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, Linkjöping.. definition af utomhuspædagogik.. ved Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (Linkjöping Universitet).. "Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.. innebär:.. att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.. att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.. att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.. ".. © Centrum för Miljö-  ...   pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet.. Termen introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk bildningstradition.. som ser kunskap som aktivitet.. Den bygger på en växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande.. Praktiskt utövas den i form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av undervisningstiden.. Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa..

  Original link path: /site/definition/578/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Definition
  Original link path: /site/definition/578/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Definition
  Descriptive info: Af Malene Bendix (Skoven i Skolen) og Henrik Gretoft (Københavns Kommune)..

  Original link path: /site/definition/431/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Definition
  Original link path: /site/definition/431/?day=1&month=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 759