www.archive-dk-2012.com » DK » U » UC-RKSK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 539 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
  Descriptive info: .. Søg.. Sitemap.. In English.. Forside.. SkanKomp.. Fakta.. Værdigrundlag.. Mission.. Vision.. Værdier.. Pædagogisk udgangspunkt.. Vedtægter.. Bestyrelsen.. Kvalitet.. Kvalitetsmålsætninger.. Kompetenceudvikling.. Tilgængelighed til bygninger.. Indsatsområder.. Trivselsundersøgelse.. Lokale uddannelsesudvalg.. Resultat mål.. Arbejdsmiljø.. Økonomi.. Regnskab.. Udbud.. Aktuelle udbud.. Organisationsdiagram.. Medarbejdere.. Politikker.. Personalepolitikker.. Rusmiddelpolitik.. Forsikringsdækning af elever.. Logoer.. Bo på centret.. Skolehjem.. Kursisthotel.. Velkommen til Kursisthotellet.. Adm.. og personale.. Forplejning.. Værelser.. Ankomst.. Afrejse.. Aktiviteter.. Ledige stillinger.. Kantinen.. Åbningstider.. Ugens menu.. Udvalg/prisliste.. Kostpolitik.. Temauger.. Kort.. Oversigt over indgange.. Skjern Tekniske Skole.. -.. Uddannelser.. Du får.. Virksomheder.. Er du interesseret?.. Se mere her.. Gymnasiet HTX Skjern.. Viden.. Venskab.. Valgfrihed.. VUC.. Almen voksenuddannelse.. Forb.. voksenundervisning.. Ordblindeundervisning.. KompetenceGruppen.. Efter- og videreuddannelse.. Sprogcenter Syd.. Virksomhedskurser.. Online kurser..  ...   svendeprøve som springbræt.. 12.. Elever har fået grundforløbsbevis.. 11.. Esben og Chris har kurs mod DM.. 10.. med GYMNASIET HTX SKJERN i bagagen.. 05.. Besøg på 100 pct.. digitalt gymnasium.. Tilmeld nyhedsbrev.. Vi deltager i Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk.. Læs mere.. Vi er med i.. www.. veu-centermidtvest.. dk.. Ny uddannelse i Skjern.. Rengøringstekniker for 2-sprogede.. Se.. datoer.. for HR - og lederuddannelser i 2012/2013.. HR- og lederuddannelser 1.. halvår 2013.. HR- og lederkurser 2.. halvår 2012.. Merkonom- og Akademiuddannelse (AU) i Ledelse.. Se vores uddannelsespakker.. UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.. Skolebyen 5.. 6900 Skjern.. Tlf.. : 96 80 15 00.. uc@uc-rksk.. CVR.. nr.. 1601 3307.. EAN-nr.. 5798 0005 5408 5.. Intranet-login.. Mail-login..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sitemap
  Descriptive info: Kvalitetssystem.. Selvevaluering.. Målsætning.. Processen.. A.. Tiltrækningspolitik.. A1.. Rekrutteringspolitik.. A2.. Intro.. nye medarbejdere.. A3.. Job på særlige vilkår.. B.. Afviklingspolitik.. B1.. Seniorpolitik.. B2.. Afvikling.. C.. Udviklingspolitik.. C1.. C2.. MUS-samtaler.. D.. Fastholdelsespolitik.. D1.. Sundhed og trivsel.. D2.. Orlov.. D3.. Tjenestekørsel.. D4.. Alkohol og misbrug.. D5.. Rygning.. D6.. Mobning.. D7.. Tjenestefrihed med løn.. D8.. Omsorg og sygefravær.. D9.. Løn.. D10.. Omsorgsdage.. D11.. Personalegoder.. D12.. D13.. God ledelse ved UC.. D14.. Akkord til efterudd..

  Original link path: /sitemap/?s=24
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: In english.. UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern is a modern education centre located in the western.. part of Jutland.. The center comprises 5 separate departments:.. Skjern Tekniske Skole - A technical college offering a broad selection of vocational.. training programmes for young people.. Gymnasiet HTX Skjern - A High School for young students interested in nature, science,.. technology, communication, media, IT and biotechnology.. VUC Ringkøbing-Skjern - An adult education centre offering general adult education at.. lower secondary level.. Sprogcenter Syd  ...   vocational training and.. courses for employees, companies, and the unemployed.. With Google Translate you can get an instantaneous translation of this website.. This automatic translation cannot be compared to a professional translation, but we hope that you can use this service to get some idea of your possibilities at UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.. If you have further questions, you are always welcome to contact us.. UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.. Postbox 209.. 96 80 15 00.. Fax.. 96 80 15 20.. Mail:..

  Original link path: /in+english/?s=21
  Open archive

 • Title: SkanKomp
  Descriptive info: Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk.. Kontaktpersoner Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern:.. Virksomhedskonsulent Claus A.. Nielsen.. claus.. nielsen@uc-rksk.. Vicedirektør Per Rahbek.. per.. rahbek@uc-rksk.. Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk er et partnerskab mellem danske, svenske og norske deltagere.. Skandinavisk Kompetenceudvikling skal forbedre uddannelsesinstitutionernes evne til at sætte sig ind i virksomhedernes behov for efteruddannelse af medarbejdere, og samtidigt gøre virksomhederne bedre til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling.. Livslang læring bliver stadig vigtigere i takt med de hurtigt skiftende betingelser på arbejdsmarkedet i Skandinavien.. Blandt andet derfor har en række uddannelsesinstitutioner i Kattegat/Skagerrak-regionen fundet sammen om at udvikle projektet Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk, SkanKomp, der skal gøre uddannelsesinstitutionerne bedre i stand til at sætte sig ind i virksomhedernes behov, og som skal udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne.. Projektet er et grænseoverskridende samarbejdsprojekt under EU programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak, som understøtter en udvikling, som vi har til fælles i både Danmark, Norge og Sverige.. Fælles for disse lande er ønsket om en øget økonomisk vækst gennem forbedret kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet og dette kan kun lade sig gøre ved at skabe nye og forbedrede relationer mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne.. Bag projektet står et omfattende partnerskab med 39 partnere fra Danmark, Norge og Sverige.. Gennem udveksling af erfaringer skabes grundlaget for fælles metodeudvikling og for udviklingen af fælles strategier og aktiviteter, som skal implementeres på voksenuddannelsesinstitutioner i Kattegat/Skagerrak-regionen.. Projektleder:.. Stefan Knudsen, stefan.. knudsen@ru.. rm.. dk,.. Tel.. +45 87 28 52 84, Mob.. +45 21 17 41 87.. Projektets budget:.. 13 992 952 EUR.. Bevilliget beløb:.. 6 848 283 EUR.. Projektforløb:.. 3 år (1.. august 2010-2012).. 3 hovedmålsætninger:.. 1.. Kompetenceudvikling af uddannelsesinstitutioner.. En af de mest centrale målsætninger i SkanKomp er at øge kompetenceniveauet hos de deltagende uddannelsesinstitutioner, så de kan blive endnu bedre til at betjene de virksomheder, der har behov for kompetenceudvikling.. Uddannelsesinstitutionerne skal kunne fungere som kompetencepartnere for virksomhederne og tilbyde sig som en slags proceskonsulenter i tæt dialog med virksomhedens ledelse og medarbejdere.. I denne opsøgende funktion  ...   niveauer.. Internationale, nationale, regionale og lokale.. Og netværkene findes i mange udformninger og varianter: Nogle netværk er organiserede omkring enkelte formål mens andre er organiserede omkring flere og somme tider skiftende formål.. Nogle netværk er kortvarige mens er langvarige.. Nogle netværk er formelle mens andre er mere uformelle.. Netværk og andre samarbejdsrelationer er afgørende for uddannelsesinstitutionerne, idet de udgør en kontaktflade til virksomhederne hvor institutionerne kan etablere en målrettet dialog virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner og fortælle om mulighederne for og nytten ved strategisk kompetenceudvikling.. Men samarbejdsformen er ikke uproblematisk og den indebærer nye udfordringer, ikke mindst i forhold til hvilke tillidsskabende foranstaltninger netværkene arbejder med.. Netværk og netværksarbejdet er vigtige redskaber for både uddannelsesinstitutioner og for virksomhederne i deres i deres arbejde med organisationsudvikling og kompetenceudvikling.. I SkanKomp er netværk organiseret i:.. Aktivitet 2.. 1 - Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.. 3.. Forbedring af virksomhedernes bestillerkompetencer.. Skoler er institutioner, hvis hovedformål det er at levere undervisning og at levere de institutionelle rammer for denne undervisning.. Virksomheder er organisationer, hvis hovedformål er at producere og afsætte bestemte produkter eller ydelser.. Skolens logik og virksomhedens logik er dermed to meget forskellige størrelser; for skolerne er undervisning målet, for virksomhederne er det midlet.. Disse forskelle betyder naturligvis ikke, at samspil og samarbejde er umuligt, men antyder snarere, hvorfor det somme tider kan være svært.. Således er det f.. eks.. svært for en virksomhed at arbejde fremadrettet og strategisk med virksomhedens kompetencer, hvis den ikke kender til, eller kan sætte ord på, fremtidige kompetencebehov.. Initiativet om forbedring af virksomhedernes bestillerkompetence er netop rettet herimod.. Gennem jobrotationsordninger scenariobaseret analyse af fremtidens kompetence- og beskæftigelsesbehov inden for en eller flere forskellige brancher arbejdes der med det vidensgrundlag, som er nødvendigt for at lave strategier for kompetenceudviklingen af virksomhedernes medarbejdere i fremtiden.. De to arbejdspakker er nærmere beskrevet her:.. Aktivitet 3.. 1 - Jobrotationsordninger.. 2 - Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov..

  Original link path: /forside/skankomp/?s=169
  Open archive

 • Title: Fakta om uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern
  Descriptive info: Vi er et moderne uddannelsescenter, der løbende tilpasser os erhvervslivets og lokalområdets behov for såvel grunduddannelser, efteruddannelser og videregående uddannelser.. Uddannelsescenteret udbyder følgende ungdomsuddannelser:.. erhvervsuddannelser indenfor områderne: mekaniker, smede, levnedsmiddel, og jern og metal.. teknisk gymnasium (HTX).. Endvidere har vi et stort program indenfor efteruddannelse/kompetenceudvikling indenfor:.. mekanikerområdet.. svejseområdet.. bløde kurser - eksempelvis datakurser med erhvervelse af pc-kørekort, samt hele virksomhedskoncepter indenfor bl.. a.. kvalitet.. danskundervisning for voksne udlændinge.. Desuden udbyder VUC voksenuddannelser indenfor:.. AVU (bl.. dansk, sprog og edb).. FVU (dansk og matematik).. Faciliteter.. Skolen råder over moderne undervisningsudstyr, der udskiftes i takt med de øgede krav til en moderne undervisning.. Undervisningen foregår i lyse og venlige lokaler.. Vi har  ...   stuer, billard, bibliotek og kantine.. Fokus.. Vi er cirka 150 ansatte samlet om at give såvel unge elever som voksne kursister en moderne og indholdsrig erhvervsuddannelse, der kvalificerer til stillinger som enten faglærte indenfor håndværk og industri eller til videregående uddannelser.. Et godt og udbytterigt ophold for elever og kursister har derfor vores højeste prioritet.. Det sikres bl.. ved en aktiv og positiv elevindsats i skolearbejdet.. Vi lægger endvidere vægt på åbenhed, ærlighed og gensidig respekt for hinandens arbejde.. Endelig finder vi det vigtigt, at eleverne møder andet end skolegang.. Vi gennemfører derfor flere fælles arrangementer.. kulturelle indslag, elevfester, virksomhedsbesøg og -ophold, idrætsstævner, teater, bowling-turneringer samt studie- og udvekslingsrejser til udlandet..

  Original link path: /fakta/?s=2
  Open archive

 • Title: Værdigrundlag for uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
  Descriptive info: Udgangspunktet for at arbejde med, samt forbedre kvaliteten af både undervisningen og andre ydelser på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern er, at vi er enige om, i hvilken retning vi vil arbejde.. Derfor har vi vedtaget en række fælles spilleregler der skal hjælpe os.. Disse kan beskrives således:.. For  ...   UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern har nogle fælles holdepunkter :.. hvorfor er vi her (mission).. hvor skal vi hen (vision).. For at virkeliggøre visionen, må vi have :.. et fælles udgangspunkt (værdierne).. en pædagogisk ramme at arbejde efter (pædagogisk udgangspunkt).. For at læse nærmere, klik i menuen til venstre..

  Original link path: /fakta/v%C3%A6rdigrundlag/?s=6
  Open archive

 • Title: Mission
  Descriptive info: UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns hovedopgave er, selvstændigt og i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter, at udbyde og påvirke undervisningen regionalt, nationalt og internationalt - inden for følgende områder:.. Erhvervsuddannelser og tilgrænsende uddannelsesområder.. Den erhvervsgymnasiale uddannelse, HTX.. Konsulent- og rådgivningsvirksomhed.. Totalløsninger vedr.. uddannelsesbehov.. VUC (AVU, FVU og ordblindeundervisning).. Serviceydelser.. I tilknytning til uddannelsescenterets aktiviteter drives skolehjem for EUD, med særskilt kursistafdeling og kollegium til HTX-elever..

  Original link path: /fakta/v%C3%A6rdigrundlag/mission/?s=7
  Open archive

 • Title: Vision
  Descriptive info: UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern vil fastholde og udbygge sin position som det foretrukne lokale uddannelsescenter, der altid vil være en aktiv og professionel spar-.. ringspartner for forskellige interessenter.. Samtidig vil vi være en attraktiv uddannelsesinstitution for elever/kursister inden for EUD, HTX, efter og videreuddannelsesområdet, VUC og sprogundervisning..

  Original link path: /fakta/v%C3%A6rdigrundlag/vision/?s=8
  Open archive

 • Title: Værdier
  Descriptive info: Værdier for UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.. Brugerorienteret.. Brugere og omgivelser er i fokus.. Samarbejde og teamånd.. Gennem samarbejde og teamånd når vi længst.. Arbejdsglæde.. Arbejdsglæde skaber engagement og trivsel.. Udviklingsorienteret.. Fordi vi altid kan blive bedre, er vi i konstant udvikling.. Ansvarlighed og respekt.. Vi tager og giver ansvar og respekterer andres holdninger..

  Original link path: /fakta/v%C3%A6rdigrundlag/v%C3%A6rdier/?s=27
  Open archive

 • Title: Pædagogisk udgangspunkt for Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
  Descriptive info: Det pædagogiske udgangspunkt afspejler uddannelsescenterets værdigrundlag og fortæller noget om de principper, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern lægger til grund for formidlingen af undervisningen.. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte uddannelsessøgendes forudsætninger, ønsker og behov, så de udfordres på det niveau, de er på.. Samtidig skal de forstå og acceptere rammerne og tage medansvar for egen læring og indgå i et samarbejde med underviseren omkring tilrettelæggelse af undervisningen.. Mange uddannelsessøgende skal opleve helhed  ...   er klare mål for undervisningen.. Underviserne opleves som udviklingsorienterede, inspirerende og aktuelt orienterede, hvilket er med til at sikre, at de forskellige uddannelser lever op til samfundets og virksomhedernes behov, samt de lovmæssige krav, herunder miljøkrav.. Gennem systematisk evaluering sikres en fortsat udvikling i kvaliteten af undervisningen og de fysiske rammer, der skal understøtte de forskellige undervisningsformer.. Vi har fokus på anvendelse af IT som en integreret del af undervisningen..

  Original link path: /fakta/v%C3%A6rdigrundlag/p%C3%A6dagogisk+udgangspunkt/?s=9
  Open archive

 • Title: Vedtægter for Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
  Descriptive info: Vedtægt for UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål.. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.. Institutionens CVR-nummer er 16013307.. Stk.. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter for det geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra Undervisningsministeriet herom, der vedhæftes vedtægten.. Institutionen er oprettet den 1.. januar 2007 ved Skjern Tekniske Skoles overtagelse af VUC Ringkøbing Fjords uddannelsesaktiviteter inden for almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i Skjern og Ringkøbing ved sidstnævntes overgang fra at være en amtskommunal institution til selvejende institution, jf.. 14, stk.. 4, i lov nr.. 590 af 24.. juni 2005, som ændret ved 64, nr.. 2, i lov nr.. 575 af 9.. juni 2006.. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser (htx) samt erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser.. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.. Institutionen skal endvidere i overensstemmelse med lovgivningen sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er nævnt i det i 1, stk.. 2, nævnte brev fra Undervisningsministeriet.. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf.. stk.. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.. Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitiske begrundede foranstaltninger.. 4.. Institutionen kan gennemføre offentligt finansierede voksenpædagogiske opgaver, herunder sprogundervisning for flygtninge og indvandrere.. 5.. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf.. 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.. 6.. Institutionens formål omfatter endvidere drift af en kostafdeling, jf.. 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning.. Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret.. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.. Bestyrelsen sammensættes således:.. 1) 10 udefrakommende medlemmer:.. 2 medlemmer udpeges af Dansk Industri.. 1 medlem udpeges af DS Håndværk Industri.. 2 medlemmer udpeges af Dansk Metal.. 1 medlem udpeges af 3F.. 1 medlem udpeges af Handels- og Ingeniør Højskolen i Herning, HIH.. 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering på det første bestyrelsesmøde i udpegningsperioden og skal sikre, at bestyrelsen samlet set har den kompetenceprofil, der er udarbejdet for bestyrelsen, samt sikre, at det voksenpædagogiske miljø er repræsenteret.. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk.. 2, nr.. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.. Institutionens leder, jf.. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1.. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70.. år.. Genudpegning kan finde sted.. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang.. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf.. 5, stk.. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt.. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.. Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar.. 7.. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.. 8.. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.. For bestyrelsens medlemmer gælder  ...   for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.. Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse.. 15.. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.. Kapitel 6: Tegningsret.. 16.. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.. Kapitel 7: Regnskab og revision.. 17.. Institutionens regnskabsår er finansåret.. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til 2, stk.. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.. m.. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i 11 nævnte interne revisor.. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport.. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder.. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf.. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.. Kapitel 8: Formueopgørelse og nedlæggelse.. 18.. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for Skjern Tekniske Skole pr.. 31.. december 1990, der udgjorde i alt 7.. 008.. 100 kr.. Ved overtagelsen af VUC Ringkøbing Fjords uddannelsesaktiviteter inden for almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning for voksne i Skjern og Ringkøbing er der foretaget en opgørelse af Skjern Tekniske Skole og VUC Ringkøbing Fjords formueandel, jf.. 3, stk.. 4, 1.. , i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen.. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom.. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.. Hvis undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af VUC Ringkøbing Fjord, til institutionen, jf.. 12, 2.. , i lov nr.. juni 2005, indgår værdien heraf i VUC Ringkøbing Fjords formueandel, jf.. 1, 2.. , og eventuelle vilkår for overdragelsen skal respekteres ved institutionens nedlæggelse.. Tilbagekaldes Undervisningsministeriets godkendelse af den selvejende institution efter 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk.. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf.. 2, stk.. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen.. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.. Nettoformue, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:.. 1) Den del af nettoformuen, der hidrører fra VUC Ringkøbing Fjord, jf.. 18, stk.. , og stk.. 3, tilfalder statskassen, jf.. 4, 2.. , i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.. 2) Den nettoformue, der er opgjort efter 18, stk.. 1, 1.. , samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1.. januar 1991 eller senere, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i den i 1, stk.. 1, omtalte kommune.. 3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministeriets bestemmelse.. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende.. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.. Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.. 20.. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra 1.. januar 2007.. Den siddende bestyrelse for Skjern Tekniske Skole, jf.. vedtægt godkendt af Undervisningsministeriet den 23.. juli 2004, fortsætter indtil 30.. april 2007 suppleret med et medlem repræsenterende det voksenpædagogiske miljø udpeget af den midlertidige bestyrelse for VUC Ringkøbing Fjord.. Den 1.. maj 2007 tiltræder en bestyrelse udpeget i henhold til 4 og 5 for perioden indtil den første ordinære funktionsperiode begynder, jf.. 6, stk.. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse.. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i 3, stk.. , nævnte bilag.. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 29.. november 2006..

  Original link path: /fakta/vedt%C3%A6gter/?s=10
  Open archive

 • Archived pages: 539