www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 38 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: .. Forside.. Prioriterede områder.. Projekter.. Om os.. Kontakt.. Udvikling af Spildevandsteknologi.. Lynettefællesskabet, Spildevandscentret og Københavns Energi har indgået et samarbejde om udviklingsaktiviteter kaldet ”Udviklingssamarbejdet” med det formål at udvikle miljørigtige og effektive løsninger til drift af renseanlæg og kloakforsyning.. Udviklingssamarbejdets mission er.. • At løfte større og mere vidtrækkende udviklingsopgaver af fælles interesse indenfor spildevandsområdet, end basisorganisationerne normalt ville gøre individuelt.. • At være en aktiv og vægtig aktør  ...   til at spildevandsfaglig viden udnyttes mest muligt på tværs af basis-organisationerne.. Udviklingssamarbejdets vision er.. • At være anerkendt i offentligheden, fagkredse og blandt samarbejdspartnere som en vigtig udviklingskraft i forsyningsleddet indenfor udvalgte spydspidsområder.. • At generere tilstrækkelige midler til fortsat vækst som selvstændig enhed.. Effektiv transport og rensning af spildevand er en vigtig samfundsopgave.. Udviklingssamarbejdet.. Spildevandscenter Avedøre.. Københavns Energi A/S.. I/S Lynettefællesskabet.. Telefon: 2152 5135.. Email:.. dt@spvand.. dk.. Log ind..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: Front Page.. Focal Points.. About us.. Copenhagen Wastewater Innovation.. Copenhagen Wastewater Innovation is a small task force that has been formed for the purpose of supporting the development of sustainable solutions for the efficient operation of sewers and wastewater treatment plants.. The scope/mission of the Copenhagen Development Cooperation is to create synergy between the three base organisations with respect to knowledge  ...   mentioned above and externally in relation to partners such as universities, consultants and suppliers.. CWI is an important link between the 3 base organisations and the R D sector.. Copenhagen Wastewater Innovation shall contribute to knowledge creation and optimisation by creating and participating in minor internal and major external projects.. Efficient transport and treatment is an important task in the urban system..

  Original link path: /en
  Open archive

 • Title: Prioriterede områder | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: Styregruppen for Udviklingssamarbejdet, der består af direktørerne for de tre basis-organisationer, har medio 2010 udpeget tre.. SPYDSPIDSER.. som Udviklingssamarbejdet skal fokusere på.. Spydspidserne er.. - Avanceret integreret styring,.. - Det CO2 neutrale spildevandssystem og.. - Videregående behandling af spildevand.. For hvert spydspidsområdet er der udarbejdet et notat der fortæller om status for området i forhold til basis organisationerne, samt planerne for udvikling på området.. Notaterne kan downloades til højre på denne side.. Avanceret integreret styring.. Den helhedsorienterede styring er fokuseret på, men ikke isoleret til, samstyringen af afløbssystemet og renseanlæg i situationer med høj vandføring.. Innovation indenfor anvendelse af radar, regnmåling, modellering og styring/optimering i hele spildevandssystemet.. Både now-casting og forecasting er vigtig for en overordnet model baseret prediktiv kontrol, som kunne være målet.. Det CO2 neutrale spildevandssystem.. Vejen mod det kuldioxid neutrale spildevandssystem består af både energibesparelser samt optimering og innovation af renseanlæggets energiproduktion.. Forbrug af såvel elektricitet som kemikalier indgår i renseanlægget carbon fodaftryk.. Der fokuseres i  ...   inddrages som overbygning til CO2-neutraliteten.. Videregående behandling af spildevnad.. I København er der som bekendt et højt ambitionsniveau for bademuligheder i havnen.. Behandling af overløbsvand indgår som led i denne plan.. Overløb skabes af regnvand, men regnvand skal i stigende grad ses som en ressource.. Dette vil kræve let til svær behandling af vandet afhængig af hvor regnen er faldet og den efterfølgende anvendelse.. Ifølge de nye vandplaner vil der ligeledes komme skærpede krav til mængde og kvalitet af overløbsvand, og behandlingsmetoderne skal forbedres.. En videregående behandling af afløbet fra et biologisk renseanlæg kan typisk være en yderligere filtrering, en ekstra bundfældning, desinfektion eller katalyseret nedbrydning af miljøfremmede stoffer.. Vi vil medvirke til at der kan opnås en konstruktiv faglig dialog med myndighederne om de fremtidige krav til overløb og renset spildevand.. Vedhæftede filer.. Strategiplan for Udviklingssamarbejdet 2010 til 2015.. Spydspidsnotat Avanceret integreret styring.. Spydspidsnotat.. Spydspidsnotat Videregående behandling af spildevand.. Københavnske tanker om energi og ressourcer.. danskVAND nr 4, 2012..

  Original link path: /prioriterede-omr%C3%A5der
  Open archive

 • Title: Projekter | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: EcoDesign MBR.. EcoDesign MBR er et forskningscenter af flere institutioner der sammen skal udvikle anvendelsen af mikrobielle økosystemer der kan fungere sammen med membraner.. Energi, CO2 og samlet miljøregnskab for afløb og renseanlæg.. Projektet giver en helhedsorienteret vurdering af hvorledes overløbsvand bedst håndteres, baseret på tekniske, økonomiske og miljømæssige vurderinger og beregninger.. FRODO.. Forbedret rensning og desinfektion af overløbsvand.. METSAM.. METSAM står for MiljøEffektiv Teknologi til SAMstyring af afløbssystem og renseanlæg.. Projektet bygger  ...   og vi afprøvede teknologier i pilotskala på Renseanlæg Damhusåen og Egå renseanlæg der kan behandle både overløbsvand og biologisk renset spildevand afhængig af behov.. Optimal udnyttelse af varmeenergi fra spildevand.. Et feasibility studie med 5 scenarier.. Optimizing control of the integrated urban wastewater system.. Erhvervs PhD projekt startet august 2011.. Stormwater and Wastewater Informatics, SWI.. Bedre information og en bedre koordineret styring af af afløbssystem og renseanlæg.. Vandværksslam.. Udnyttelse af okkerslam på renseanlægget..

  Original link path: /projekter
  Open archive

 • Title: Om os | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: Spildevandscentret.. Københavns Energi.. Lynettefællesskabet.. Udviklingssamarbejdet blev startet mellem.. Spildevandscentret.. og.. for at udveksle viden og erfaringer om renseanlæg.. I efteråret 2007 blev.. Københavns energi.. indlemmet i samarbejdet.. Og dermed med større vægt på afløbssystemer.. De tre basisorganisationer tilstræber størst mulig synergi af den erfaring og viden der findes i basisorganisationerne og som opnås ved at drive fælles udviklingsprojekter.. De tre organisationer håndterer den overvejende del af Københavns spildevand, og er  ...   samfundsmæssig forpligtelse at deltage aktivt i udvikingen af sektoren" siger Torben Knudsen, der er direktør for Lynettefællesskabet.. Udviklingssamarbejdet er fortaler for at måden udviklingsprojekter finasieres fremover i højere grad skal ses som en fordeling af goder og byrder mellem alle parter i et projekt.. Se linket til artiklen i bladet 'dansk VAND' i højre kolonne.. Artikel i danskVAND om Udviklingssamarbejdet -jan.. 2010.. Artikel i danskVAND om finansiering af udviklingsprojekter aug..

  Original link path: /om-os
  Open archive

 • Title: Kontakt | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: Du kan skrive eller ringe til.. Daglig leder Dines Thornberg:.. 2152 5135.. Du kan også kontakte.. ErhvervsPhD studerende.. Ane Høyer Mollerup.. ahm@ke.. /.. molle@kt.. dtu.. 2795 4603.. Projektleder.. Jes Clausson-Kaas.. jecl@ke.. 2795 4627.. Udviklingssamarbejdet har postadressen:.. c/o Lynettefællesskabet.. Refshalevej 250.. 1432 København K.. Dines Thornberg.. Jes Clausson Kaas..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Brugerkonto | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: Brugerkonto.. Bestil ny adgangskode.. Brugernavn:.. *.. Indtast dit Udviklingssamarbejdet brugernavn.. Adgangskode:.. Indtast adgangskoden der hører til dit brugernavn..

  Original link path: /user
  Open archive

 • Title: Focal points | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: Focal points.. In order to focus, CWI has identified three focal points (spearheads) for the development.. Within these points CWI aims to take a leading role in the Danish and International field in the coming years.. The focal points or spearheads are:.. Advanced Integrated Control.. CO2 neutrality and Energy Optimisation.. Extended Treatment for CSOs and WWTP effluent.. In stormwater situations, peak water flows through the wastewater system.. CWI aims to take advantage of the latest research in weather forecasting and perform coordinated action on the sewer system and the wastewater treatment plant.. For instance, a specific stormwater control mode at the WWTP can be started in good time based on predictions of stormwater flows.. Control can act as a supplement to construction –not replace it.. The wastewater sector must contribute to the mitigation of and adaptation to climate changes.. The sector consumes  ...   into the atmosphere should be minimised.. Future Treatments for CSOs and WWTP effluent.. Danish WWTPs generally treat wastewater to a good standard, although it still contains organic matter, phosphorus and microorganisms.. Furthermore, some micropollutants such as endocrine disruptors exit the plants partly treated or as transformation products.. Future effluent standards will probably contain these compounds.. The combined sewer overflows (CSOs) and separate stormwater effluent can have a severely deteriorating impact in the water quality of the receiving waters.. The objective for the central Copenhagen harbour area is to provide water fit for bathing every day of the season.. This increases the demand for alternatives to large storage volumes such as disinfection technologies.. Actions.. Copenhagen Wastewater Innovation will obtain its goals by:.. Monitoring technological development.. Creating and implementing internal/external projects.. Disseminating knowledge and results.. Promoting themselves and the base organisations.. Focus in water..

  Original link path: /en/focal-points
  Open archive

 • Title: About Copenhagen Wastewater Innovation | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: About Copenhagen Wastewater Innovation.. Who is behind Copenhagen Wastewater Innovation?.. Three of the major wastewater utilities in Greater Copenhagen, Denmark, have joined forces to create Copenhagen Wastewater Innovation (CWI).. The utilities are Lynettefællesskabet, Avedøre Wastewater Services and Copenhagen Energy, who serve approximately 1.. 2 million people and operate 1200 km of sewers and 3 treatment plants with a total capacity of 1.. 5 million p.. e..

  Original link path: /en/about-copenhagen-wastewater-innovation
  Open archive

 • Title: Projekter | Udviklingssamarbejdet
  Original link path: /en/node/10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: EcoDesign MBR | Udviklingssamarbejdet
  Descriptive info: Der findes allerede i dag renseanlæg baseret på aktiv slam som tilbageholdes af membraner.. I dette projekt udvikles specifikke mikrobielle samfund mod bestemte processer f.. fjernelse af kvælstof og fosfor samt nedbrydning af miljøfremmede stoffer.. Udviklingssamarbejdet skal fungere som testsite for prototyper senere i projektforløbet.. Se mere på hjemmesiden:.. Ecodesign MBR..

  Original link path: /projekter/ecodesign-mbr
  Open archive

 • Archived pages: 38