www.archive-dk-2012.com » DK » U » UCSF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 38 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning - ucsf.dk
  Descriptive info: .. Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.. FORSIDE.. OM UCSF.. KONTAKT.. MEDARBEJDERE.. VEJLEDNING.. FORSKERKURSUS.. PUBLIKATIONER.. LUNDBECKFONDEN.. Forskerkursus for sundhedsfaglige.. professionsbachelorer.. 2012-2013.. Kursist login.. Retningslinier.. [PDF].. -.. revideret 01.. 05.. 2012.. Oversigtsprogram.. revideret 02.. PowerPoints fra Neonatal Landssymposium 7.. sept.. 2012.. Håndtering af publikationer.. Web-sted.. FSAIO.. NET.. Forskernetværk for intensivsygeplejersker.. UCSF.. DK VERSION 3..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning - ucsf.dk
  Original link path: /web/guest
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning - ucsf.dk
  Original link path: /forside
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: UCSF - Om Ucsf - ucsf.dk
  Descriptive info: Om UCSF.. UCSF har til formål gennem forskningsvirksomhed at udvikle sundhedsfremme, omsorg og pleje.. De videnskabelige basisaktiviteter består af gennemførelse af forskningsprojekter, forskningsvejledning og undervisning.. Et dynamisk samspil mellem videnskab og praksis er væsentligt for centrets virksomhed.. UCSF s forskning er praksisorienteret, både hvad angår valg af problemstillinger og anvendelsesperspektiv, samtidig med, at der foregår teoriudvikling.. Centrets faglige udgangspunkt er tværvidenskabeligt og tværfagligt.. Hovedparten af forskningsprojekterne og forskningsvejledningen har forbindelse til det sundhedsvidenskabelige område.. UCSF s forskning knytter sig ikke alene til problemstillinger om patientbehandling, omsorg og pleje under et indlæggelsesforløb, men kan også omfatte patientens livssituation både før, under og efter sygdomsforløb.. Forskningen omfatter alle aldersgrupper i befolkningen, initiativer både i og uden for sygehusene og initiativer fra såvel professionelle, fx sygeplejersker, som frivillige som fx deltagere i selvhjælpsgrupper.. UCSF har i de forløbne år igangsat og publiceret resultater fra lang række forskningsprojekter inden for omsorg og sygepleje.. Projekterne er finansieret af UCSF s grundbevilling, eksterne fonde og statslige forskningsråd.. Siden 1993 har igangsættelse og gennemførelse af ph.. d.. -studier inden for centrets forskningsfelt udgjort et væsentligt element i den samlede forskningsstrategi.. UCSF s undervisnings- og vejledningsaktiviteter.. UCSF yder vejledning til medarbejdere, som beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsprojekter inden for mange forskellige specialer.. Centret yder også individuel vejledning i forbindelse med spørgeskema- og interviewundersøgelser  ...   forskning og administration.. Formand:.. Hospitalsdirektør.. Peder C.. Mogensen.. , Amager Hospital.. Udpeget af Region H s koncerndirektion.. Øvrige medlemmer:.. Vicedirektør.. Gitte Fangel.. , Herlev Hospital.. Per E.. Jørgensen.. , Glostrup Hospital.. Udpeget af Region H s koncerndirektion.. Janne Elsborg.. , Bispebjerg Hospital.. Eva Borg.. , Region Hovedstadens Psykiatri.. Professor, overlæge.. Mikael Rørth.. , Finsen Centret, Rigshospitalet.. Udpeget af Lundbeckfonden.. Professor, dr.. med.. Mikael Kjær.. , Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.. Udpeget af Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom.. Lektor.. Carsten Hendriksen.. , Afd.. for Social Medicin, Inst.. for Folkesundhedsvidenskab.. Udpeget af det socialmed.. fagområdet samt Inst.. Vacant.. Medarbejdere.. Forskningsleder.. Professor, ph.. , mag.. scient.. soc, sygeplejerske.. Lis Adamsen.. Seniorforskere.. Ph.. , cand.. psych.. Julie Midtgaard.. Øvrige forskere og videnskabeligt personale.. Postdoc, ph.. cur, sygeplejerske.. Mary Jarden.. , MPH, sygeplejerske.. Tom Møller.. Hanne Bækgaard.. Forskningsassistent, cand.. san.. publ.. Ditte Marie Bruun.. (Human Fysiologi).. Therese Hornstrup.. san, fysioterapeut.. Kira Bloomquist.. Projektassistent, cand.. fys-studerende, fysioterapeut.. Lise Walther Jørgensen.. -studerende.. MPH, sygeplejerske.. Christina Andersen.. Cand.. scient (Human Fysiologi).. Jesper Frank Christensen.. Morten Quist.. cur.. , sygeplejerske.. Malene Missel.. MHS, sygeplejerske.. Karin Pihl.. Medarbejdere tilknyttet Krop Kræft, PACT og LUFT.. Christian Lillelund.. Sygeplejerske.. Elisabeth Skibelund.. Birgit Nielsen.. Jørgen H.. Laursen.. Teknisk-administrativt personale.. Bibliotekar / IT-koordinator.. Anders Larsen.. Sekretær.. Bente Kronborg.. Marie-Louise Brenøe.. Servicemedarbejder.. Kjeld Stevns Jensen.. Senest ændret:.. |.. Forrige side.. Forside.. Udskriv..

  Original link path: /om-ucsf
  Open archive

 • Title: UCSF - Kontakt - ucsf.dk
  Descriptive info: Kontakt.. Tlf.. 35 45 73 36 |.. Fax.. 35 45 73 99 |.. E-mail.. Besøgsadresse.. Rigshospitalet, afsnit 9701.. Ryesgade 27.. 2200 København N.. Postadresse.. Blegdamsvej 9.. 2100 København Ø.. Google Maps Link..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: UCSF - Medarbejdere - ucsf.dk
  Descriptive info: Professor.. E-mail.. Seniorforsker.. Postdoc.. -studerende.. Forskningsassistent.. Projektassistent..

  Original link path: /medarbejdere
  Open archive

 • Title: UCSF - Vejledning - ucsf.dk
  Descriptive info: Åben vejledning.. Vejledningen kan dreje sig om alle dele af et projektforløb - fra ide til formidlingsfase.. Alle fra UCSFs målgruppe.. 1.. er velkomne til at bestille tid på tlf.. 35457336 eller via.. e-mail.. Det kan være en fordel, at fremsende et kort oplæg eller  ...   (e-mail/brev), skal det være vejlederen i hænde senest fire dage før aftalte møde.. Vejledningsdatoer for foråret udmeldes i december.. Sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter fra Bispebjerg Hospital, Frederiksberg.. Hospital, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, Psykiatrisk Center Sct.. Hans, Amager Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital..

  Original link path: /vejledning
  Open archive

 • Title: FORSKERKURSUS - ucsf.dk
  Descriptive info: kursist-login.. Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer.. Formålet med kurset er at understøtte sundhedsfaglige professionsbachelorer fra det kliniske område ved at give indføring i centrale begreber og metoder i klinisk forskning, som er grundlæggende for forståelse og kritisk læsning samt evt.. anvendelse af videnskabelige artikler.. Kurset er et tilbud til sygeplejersker, jordemødre og fysio- og ergoterapeuter, kliniske diætister, kostkonsulenter, radiografer og bioanalytikere fra hospitaler i Region Hovedstaden samt fra Psykiatrien.. Der optages ca.. 40 deltagere på kurset.. Forskningsmedarbejdere ved UCSF samt eksterne undervisere forestår undervisningen.. og forsker (postdoc).. er kursusledere.. er kursuskoordinator.. Retningslinjer..

  Original link path: /forskerkursus
  Open archive

 • Title: UCSF - Publikationer - ucsf.dk
  Descriptive info: Online-publikationer.. Trykte publikationer.. Fuldstændig publikationsliste.. Publikationer.. (inkl.. artikler i bøger og tidsskrifter)..

  Original link path: /publikationer
  Open archive

 • Title: UCSF - Lundbeckfondens legater - ucsf.dk
  Descriptive info: Ansogningskriterier.. Vejledning forskning.. Lundbeckfondens legater.. Lundbeckfonden.. yder støtte til sygeplejerskers, jordemødres, ergoterapeuters og fysioterapeuters forskning og til videreuddannelse uden for Danmarks grænser, herunder studiebesøg og deltagelse i kurser, kongresser, konferencer etc.. UCSF administrerer Lundbeckfondens bevillinger til disse formål.. formål.. Ansøgningskriterier.. Vejledning ved ansøgning om støtte til forskning.. Ansøgningsskema om støtte til forskningsprojekt.. [Word].. Ansøgningsskema om legater til kongres- og kursusdeltagelse..

  Original link path: /lundbeckfondens-legater
  Open archive

 • Title: kursist-login - ucsf.dk
  Descriptive info: Emailadresse.. Adgangskode.. Caps Lock er aktiveret.. Husk mig.. Glemt adgangskode.. Som deltager på UCSF Forskerkursus for Sundhedsfaglige Professionsbachelorer kan du få adgang til dokumentbiblioteket på www.. ucsf.. dk ved at logge ind her.. Efter login finder du et nyt klikpunkt i menuen til venstre - k.. ursusdokumenter.. Dette giver adgang til filerne..

  Original link path: /kursist-login
  Open archive

 • Archived pages: 38