www.archive-dk-2012.com » DK » U » UCSYD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 281 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Videncenter KOSMOS
  Descriptive info: .. Kost.. Hvad er kost?.. Igangværende KOSMOS projekter om kost.. Dagtilbuddet og kost.. Skolen og kost.. SFO'en og kost.. Erhvervsskolen og kost.. Afsluttede KOSMOS kostprojekter.. Motion.. Hvad er motion?.. Igangværende KOSMOS projekter om motion.. Dagtilbuddet og motion.. Skolen og motion.. SFO'en og motion.. Afsluttede KOSMOS motionsprojekter.. Sundhed.. Hvad er sundhed?.. Igangværende KOSMOS projekter om sundhed.. Dagtilbud og sundhed.. Skole og sundhed.. SFO'en og sundhed.. Erhvervsskolen og sundhed.. Ulighed i sundhed.. Afsluttede KOSMOS sundhedsprojekter.. Ph.. d.. -projekter.. Børnehaveprojekt.. Idræt i folkeskolen.. Kommunal styring af sundhedsindsatsen for børn.. Lær mere.. KOSMOS-blog.. Publikationer og udgivelser.. Praktikophold.. Konferencer.. Efteruddannelse.. Sparring.. Kropseksperimentarium.. Nyt.. Nyheder.. Pressemeddelelser.. Netværk.. Erhvervsskoler.. Om Kosmos.. Hvad er KOSMOS?.. Visioner og værdier.. KOSMOS's ledelse/organisering.. Genstandsfelter.. Forskningstilknytning.. Logo/grafik.. Kontakt KOSMOS.. KOSMOS medarbejderne.. Kontakt sekretariatet.. Velkommen til.. Videncenter for Kost, Motion og Sundhed.. KOSMOS er det nationale videncenter for børns og unges sundhed, kost og motion.. Navnet stammer fra de tre fokuspunkter: KOS=kost, MO=motion, S=sundhed.. 12.. 12.. 12: Idræt som det nye prøvefag?.. Idrætslærerne er ikke i tvivl efter at have afprøvet det: Prøve i idræt bør være kommet for at blive, for  ...   Nordsjælland arbejder en dedikeret gruppe ildsjæle for sundheden, og p.. t.. spirer og gror nye sundhedsfremmende projekter i samarbejde med kommunens børn.. 03.. 12: Kost på klubområdet.. Et KOSMOS projekt på klubområdet viser, at der er mange udviklingsmuligheder i at inddrage planlægning og tilberedelse af måltider som del af det pædagogiske arbejde.. Læs tidligere nyheder.. her.. KOSMOS har aktiviteter på følgende hjemmesider:.. Aktiv rundt i Danmark.. Move it, naturligvis.. Brug KOSMOS's blog til debat om sundhed.. Danmarks Lærerforening har stillet en blog til rådighed for KOSMOS - brug den til en god debat om sundhed!.. Deltag i vores netværk.. Sundhedsnetværk med ligesindede giver inspiration, ny viden og mulighed for udvikling.. KOSMOS har netværk for:.. Folkeskoler.. Børnehaver.. Sundhedsfremme på tværs.. Læs mere her.. Nyheder fra ernaeringogsundhed.. dk.. Folkeskolen.. dk nyheder.. Nyheder fra Folkeskolen.. Specialskole modtager handicappris for at gå nye veje.. Prisvinder: Museumsbesøg kan styrke historieundervisningen.. Jul: Elever fra specialskole smager, lugter og lytter sig til julen.. Professor: Lærernes indsats er årsag til fremgang i Timss.. DLF: Vi har nået Løkkes mål.. KOSMOS.. Lembckesvej 3-7, DK-6100 Haderslev.. Telefon +45 7266 5265..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kost, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Forside.. >.. KOSMOS har kost som fokusområde.. Børns kostvaner er af stor betydning for både deres helbred og deres daglige velvære og der er behov for mere viden om både kost, ernæring, mad og måltider.. Læs mere her på hjemmesiden om, hvordan KOSMOS kombinerer viden om kost med viden om motion og sundhed..

  Original link path: /kost/
  Open archive

 • Title: Hvad er kost?, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Kost, ernæring, mad, måltider - hvad snakker vi om?.. Kost og ernæring er vigtige elementer i et barns udvikling.. Men KOSMOS arbejder derfor med begrebet kost i en betydelig bredere sammenhæng, der indbefatter mad og måltider.. Der er nemlig mange faktorer, der bestemmer vores valg af mad og drikke.. F.. eks.. har.. smagen.. betydning, ligesom.. appetitten.. , hvor lysten til at spise afhænger dels af sult og dels dels af appetitvækkende mad.. Gener og døgnrytme.. indvirker på, hvornår man spiser, og hvordan kroppen optager næring, og da mad og drikke er en måde at signalere på, hvem man er, hvad man er værd, og hvilket fællesskab man tilhører, er mad stærkt forbundet til.. identitet.. Endvidere har den den.. sociale kontekst.. betydning, idet et måltid er rammen om etablering, vedligeholdelse og udvikling af fællesskaber, ligesom den.. kulturelle kontekst.. spiller ind, idet det, man kan lide og ikke lide, varierer med kulturel placering.. Endelige har de.. økonomiske ressourcer.. betydning, idet der er en vis overensstemmelse mellem råvarers kvalitet og priserne herpå, og familiens økonomi indvirker derfor på, hvilken mad der spises.. KOSMOS's rolle.. KOSMOS ønsker at medvirke til, at der udvikles og formidles viden om såvel kost/ernæring som mad og måltidskultur.. Dette sker via dialog med vores  ...   er regulering dels af fysik aktivitet, dels af kostindtag og spisevaner.. Projekt.. Let Børnene.. er en kampagne, der involverer alle væsentlige samfundskræfter i en forpligtende, fælles anstrengelse for at stoppe fedmeepidemien blandt børnene og fremme deres sundhed i bredere forstand.. Læs om.. projektet.. Kost og ernæring.. Kostanbefalinger til børn og unge.. Kostanbefalinger til børn fra 2 år svarer til anbefalingerne for voksne, hvad angår den procentvise fordeling af energi på makronæringsstofferne: fedt, kulhydrat og protein, mens den totale daglige energiindtagelse varierer med alderen.. Ligeledes varierer den anbefalede daglige indtagelse af vitaminer og mineraler.. Det kræver energi at vokse op og leve, og energien får vi fra den mad vi spiser.. Der må gerne være sukker i en sund kost, blot ikke for meget.. Danske børn spiser for meget sukker: Fødevarestyrelsen fortæller, at 3 ud af 5 børn og unge spiser mere sukker end ønskeligt.. Ligeledes spiser danskerne mere salt, end det er godt for helbreddet.. Læs Ina Clausens artikel om.. saltbalancen.. Læs mere om.. børn, unge og kost.. Læs om, hvordan fysisk aktivitetsniveau og fedme giver en højere forekomst af risikofaktorer for udvikling af hjerte-karsygdomme.. Samtidig viser undersøgelser, at risikofaktorerne ophobes allerede i barndommen.. Hvor starter forebyggelsen?.. Læs Fødevarestyrelsens pjece:.. Du er måske for sød..

  Original link path: /kost/hvad-er-kost/
  Open archive

 • Title: Igangværende KOSMOS projekter om kost, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: KOSMOS er i færd med at gennemføre en række projekter vedr.. børn og unges mad og måltider.. Læs mere om projekterne her og kontakt os gerne for yderligere information.. Kreativ, kulinarisk og klimavenlig mad i daginstitutionen.. Formålet med projektet er at indsamle og klimavurdere 3-4 eksemplariske eksempler på måltider i daginstitutioner.. Det er målet at udvikle et materiale, som institutionernes efter eget ønske kan anvendes i en kreativ fase eller et undervisningstilbud, hvor forældre, personale og børn selv deltager i beslutninger, som sikrer at børn får de sundeste og mest klimavenlige måltider i løbet af dagen.. Læs.. projektbeskrivelsen..

  Original link path: /kost/igangvaerende-kosmos-projekter-om-kost/
  Open archive

 • Title: Dagtilbuddet og kost, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Klar til det sunde måltid i institutionen?.. Måltiderne er en vigtig del af hverdagen i en daginstitution.. For både børn og voksne har maden betydning for trivsel og velvære.. Faktisk spiser mange børn mere end halvdelen af deres daglige mad i daginstitutionen.. Det gør det ekstra vigtigt, at mad er vigtigt punkt på den pædagogiske dagsorden i dagtilbuddet.. Læs Alt om Kost's pjece:.. Det fælles frokostmåltid.. anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen.. Hedensted Kommune har gennemført et udviklingsarbejde i tre daginstitutioner, som tilbød et sundt måltid mad i en forsøgsperiode.. Læs KOSMOS'.. evalueringsrapport.. Få ideer og inspiration til kost og  ...   En undersøgelse viser, at 74-88 % af institutionerne har en mad- og måltidspolitik, flest vuggestuer.. En mad- og måltidspolitik giver dels anvisninger på, hvad der spises i institutionen, dels beskriver den, hvordan institutionen via mad og måltider vil bidrage bidrage til børnenes alsidige, personlige udvikling.. Det er oplagt at benytte frokostmåltidet som en ramme, hvor begreber som omsorg, opdragelse og læring kan udfolde sig.. Både børn og voksne fungerer rollemodeller for hinanden under måltidet, og denne effekt er vigtig i udviklingen af sunde mad- og måltidsvaner.. Læs KOSMOS's inspirationsmateriale.. 'Politik for mad og måltider.. og find hjælp til konkret indførelse på din institution eller kommune..

  Original link path: /kost/dagtilbuddet-og-kost/
  Open archive

 • Title: Skolen og kost, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Maden er ikke kun et forældreansvar.. Børns sundhed og velfærd er ikke kun et forældreansvar, men også et ansvar for de institutioner, som har med børn og unge at gøre.. At sikre en bedre sundhed i forhold til mad og måltider forudsætter, at alle aktører erkender deres ansvar for denne opgave og handler derefter.. Det er derfor et samarbejdsanliggende mellem den enkelte, familien, skolen, kommune og stat at fremme sundheden i forhold til mad og måltider.. skolens opgave.. Læs også om.. faghæfte 21.. Skolens mad- og måltidspolitik.. KOSMOS ser det som vigtigt, at skolerne udarbejder mad- og måltidspolitikker.. En sådan politik skal både beskæftige sig med skolens undervisning og skolens rammefaktorer.. Det kan være med til at fremme en værdifuld madkultur og til at forebygge sygdomme og løsning af sundhedsmæssige problemstillinger.. En politik fastsætter værdier, skitserer visioner, definerer problemer og foreslår løsninger, beskæftiger sig med fordeling af ressourcer og er med til at sætte mad og måltider på dagsorden..  ...   praksis.. Måltidsvaner.. Måltidsvanerne i Danmark har ændret sig.. Mere end halvdelen af de skoleelever, der ikke spiser morgenmad dagligt, får heller ikke frokost hver dag.. Nyere forskning peger på, at for lidt nattesøvn og ingen morgenmad har negative effekter på børn og unges læring.. Når maden udebliver, fokuserer hjernen på at indtage næring.. Morgenmaden har en positiv betydning for børns læring, særligt for de yngre børn.. Det er specielt børnenes koncentrationsevne og hukommelse, der bliver påvirket negativt ved manglende indtagelse af morgenmad eller indtagelse af morgenmad med for lavt et energiniveau.. Det er vigtigt, at morgenmaden indeholder tilstrækkelig med energi mindst 20E% - og har et lavt indhold af hurtige omsættelige kulhydrater, fx sukker og hvidt brød.. Morgenmaden bør bidrage med 20-25% af det daglige energiindtag.. Læs mere om evidens i Fødevarestyrelsens.. rapport.. , udarbejdet af Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.. Karina Andersen og Gitte Gjedsted, Ankerhus, UC Sjælland, har skrevet denne.. artikel.. om.. sammenhængen mellem kost og læring..

  Original link path: /kost/skolen-og-kost/
  Open archive

 • Title: SFO'en og kost, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Det er vigtigt, at SFO'er og fritidshjem også gør sig overvejelser om, hvordan man ønsker at arbejde med og sætte fokus på mad og måltidet.. Selvom mange af de børn, som kommer i SFO'en, har spist i skolen og måske ikke skal tilbringe så megen tid i SFO'en, har børnene brug for et solidt måltid, når de kommer fra  ...   de drikkevarer, der serveres i SFO'en, lever op til de officielle kostanbefalinger.. at børnene har mulighed for at indtage maden i hyggelige og rolige omgivelser.. at inddrage børnene, så vidt det er muligt, i tilberedningen af maden.. personalet gør sig klart, at de er vigtige rollemodeller, og drøfter hvad betydning det skal have for egen adfærd i løbet af arbejdsdagen..

  Original link path: /kost/sfoen-og-kost/
  Open archive

 • Title: Erhvervsskolen og kost, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Et ny spørgeskema gør det muligt for erhvervsskolerne at undersøge både elevernes kostvaner og hvilke faktorer, der har betydning for kostvanerne.. KOSMOS giver adgang til en vejledning i dataindsamling og tolkning af resultaterne, så skolerne kan målrette en sundhedsfremmende indsats til netop deres elever.. Undersøgelsen lægger op til nye sundhedstiltag og forbedringer af elevernes sundhed.. Skemaet er pilottestet på Silkeborg Tekniske Skole, der har haft en del sundhedsfremmende tiltag blandt andet var der indført morgenmad på skolen i en periode..  ...   den elektroniske version.. Skemaet kan downloades her.. , ligesom en række instrukser hjælper i brugen af skemaet og bearbejdning af data:.. introduktion.. en.. vejledning.. til den elektroniske version.. til at krydse nogle af svarene fra spørgeskemaet.. til den manuelle bearbejdning af data.. til tolkning af data.. Den elektroniske udgave af skemaet fås ved henvendelse til en af følgende personer:.. Ida Blenker Arentsen,.. 106109@.. VIAUC.. DK.. Anne Marie Ilsøe,.. 106017@.. Kirsten Kjeldager Øe,.. 107833@.. Marianne Zangenberg Lynggaard, VIA UC,.. marz@.. viauc..

  Original link path: /kost/erhvervsskolen-og-kost/
  Open archive

 • Title: Afsluttede KOSMOS kostprojekter, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Madlavning som kreativ aktivitet i skole og SFO.. Formålet var at udvikle og afprøve og evaluere et læringsforløb for børn: Kreativ madlavning og lave undervisningsmateriale indeholdende øvelser, opslag med smagsvenner, generel tilberedningsteknik og tilsmagningsvejledning.. Læs projektets.. status pr.. 30.. 08.. 11.. kreativ madlavning, juni 2012.. Se den.. afsluttende projektrapport.. fra august 2012 og materialet.. Kreativ madlavning i Folkeskolen.. Kostpolitik og problematikker på kostområdet.. Mange års fokus på kostpolitik og madordninger til vuggestue, børnehave og skoleregi har overset klubområdet.. Dette projekt arbejder bl.. a.. med kobling af kostpolitik til klubbernes muligheder, udarbejdning af lokale kostpolitikker, fokus på opskrifter til sunde mellemmåltider og inddragelse af børnene i madlavningen.. Følg projektet på dets egen blog.. og læs.. Læs den.. afsluttende rapport.. Skolefrugt.. 26 organisationer inden for børne-, skole-, sundheds- og ernæringsområdet, herunder det nationale videncenter KOSMOS, er gået sammen om at sikre, at gratis skolefrugt skrives ind i den nationale handlingsplan for forebyggelse.. Gratis skolefrugt er en af Forebyggelseskommissionens anbefalinger for at nå regeringens mål om at forlænge levealderen med tre år over de næste 10 år.. pressemeddelelsen.. Bertel Haarders respons.. på kampagnen.. kampagnens brev 26.. august 09.. til fødevareministeren.. Kræftens Bekæmpelses høringssvar.. fra 23.. 09.. 09 og KOSMOS's.. høringssvar 21.. til ministeren ang.. bekendtgørelse om frugtordning og.. fakta om høringens forløb.. Bekendtgørelse 953/2009.. om frugtordning kan læses her.. Læs KOSMOS's.. brev til  ...   Det er sund mad og drikke, daglig bevægelse, personlig hygiejne og sociale kompetencer.. BørneBoxen er en konkret aktivitetsbox med forslag til aktiviteter, sunde opskrifter, sjove lege og særlige rekvisitter.. Læs mere om BørneBoxen.. Sund kost og trivsel.. På Havnbjerg Skole, Sønderborg Kommune, har man gennem et kursus om kost, ernæring og trivsel villet øge lærernes, forældrenes og elevernes viden om sammenhængen mellem sund kost og trivsel og give inspiration til spændende madpakke.. KOSMOS har evalueret projektet i juni 2010.. Læs projektbeskrivelsen.. og.. evlueringsrapporten.. Mad og læring.. På Ahlmann-Skolen i Sønderborg har haft et kostprojekt for specialklasseeleverne i skoleåret 2009/2010.. Målet var bl.. at mindske konfliktniveauet blandt eleverne samt øge børnenes koncentrationsniveau og indlæringsmuligheder.. KOSMOS stod for evalueringen af projektet.. og se også.. evalueringsrapporten.. Sund mad i dagtilbud i Hedensted Kommune - Evaluering af projekt.. Hedensted Kommune havde i 2008 fokus på sund mad i daginstitutioner og på udvikling af måltidets sociale dimension.. Kommunen besluttede at iværksætte et udviklingsarbejde i tre daginstitutioner med at tilbyde et sundt måltid mad i en forsøgsperiode fra 1.. august til 31.. december 2008.. KOSMOS evaluerede forsøgsordningen og koblede med institutionens kerneområder: Pædagogik og læring.. Konference: Fysisk aktivitet og aktiv livsstil i byer.. Sund By Netværket og KOSMOS afholdt den 26.. maj 2009 temadag om fysisk aktivietet og aktiv livsstil i byer.. Se konferenceprogrammet.. læs artiklen..

  Original link path: /kost/afsluttede-kosmos-kostprojekter/
  Open archive

 • Title: Motion, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: KOSMOS har motion som fokusområde.. Det er sundt at bevæge sig, fordi kroppen er skabt til det, og fordi bevægelse giver energi og overskud i hverdagen.. Et barns kropslige erfaringer er grundlaget for udvikling af intellektet, ligesom en motorisk sikker krop er indgangen til samarbejde og grundlæggelsen af den sociale kompetence.. Der er behov for mere viden om både motion, bevægelse, idræt og aktivitet, og du kan her på hjemmesiden se, hvordan KOSMOS kombinerer viden om det brede motionsbegreb med viden om kost og sundhed..

  Original link path: /motion/
  Open archive

 • Title: Hvad er motion?, Videncenter for Sundhed, Kost og Motion, UC Syd
  Descriptive info: Motion, bevægelse, aktivitet - hvad kalder vi det?.. Motion er kun ét blandt mange begreber, som anvendes til at beskrive mennesket og aktivitet.. Andre begreber er.. - fysisk aktivitet (fra De 8 kostråd).. - idræt (i skolen og idrætsforeningerne).. - bevægelse (i institutionerne).. Diskussionen om begrebsudviklingen er et særligt dansk fænomen, idet andre lande primært bruger ordene sport eller motion.. KOSMOS har da også i sit navn valgt ordet motion til  ...   særligt fokus på motion, bl.. i regeringens program Sund hele livet.. KOSMOS ser det som sin opgave at udvikle begreberne og være medspiller i udviklingen.. KOSMOS ser det ikke som sit formål at udvikle et enkelt begreb på området, men vil i stedet være medvirkende til at skabe afklaring og udvikle fælles forståelse af begreberne.. universiteter, forskere, ministerier, idrætsforbund, lærer- og pædagogorganisationer og professionsudøvere i praksis.. udvikling af begreber.. relateret til motion..

  Original link path: /motion/hvad-er-motion/
  Open archive





 • Archived pages: 281