www.archive-dk-2012.com » DK » V » VALGPROJEKTET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 20 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: .. Hjem.. Deltagere.. Valgundersøgelsen 2011.. Tidligere undersøgelser.. Danske vælgere 1971-2007.. Publikationer.. Links.. Kontakt.. Members only.. Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971.. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.. Ud over at give svar på, hvilke faktorer, der havde betydning ved hvert enkelt af de undersøgte valg, udgør valgprojektets data til sammen unikke tidsserier om partivalg og politiske holdninger i Danmark.. Valgprojektet har også fokuseret på bredere samfundsændringer.. Derfor kan data anvendes til mange formål ud over at forklare  ...   partivalg og deltagelse.. Nye skel mellem offentligt og privat ansattes partivalg og værdier.. Følelse af at kunne påvirke politik, politisk tillid, og demokratiske værdier.. Udviklingen i sammenhængen mellem social baggrund og politiske holdninger og partivalg.. Udviklingen i politiske holdninger til velfærdsstaten, miljøspørgsmål, immigration, europæisk integration, internationalt samarbejde etc.. Valgprojektet samarbejder desuden med søsterprojekter i en række lande - herunder ikke mindst de nordiske - gennem fx organisationerne.. NORED.. og.. CSES.. På denne side kan der bl.. findes oplysninger om projektets publikationer og data og om den igangværende undersøgelse af folketingsvalget 2011 (se menuen til højre)..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Home.. Participants.. Previous surveys.. Contact.. The danish election project..

  Original link path: /Default.asp?l=eng
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Original link path: /default.asp
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Projektgruppen Valgprojektet 2011.. Professor.. Jørgen Goul Andersen.. , Aalborg Universitet (goul @ ps.. au.. dk).. Kasper Møller Hansen.. , Københavns Universitet (kmh @ ifs.. ku.. dk).. Lektor.. Rune Stubager.. , Aarhus Universitet (stubager @ ps.. dk), projektleder.. Tilknyttede forskere.. Professor emeritus.. Ole Borre.. , Aarhus Universitet (borre @ ps.. Jørgen Elklit.. , Aarhus  ...   (srt @ ps.. Lektor emeritus.. Hans Jørgen Nielsen.. , Københavns Universitet (hjn @ ifs.. Rune Slothuus.. , Aarhus Universitet (slothuus @ ps.. Internationalt rådgivningspanel.. Lecturer.. Sara Binzer Hobolt.. , Oxford University.. Michael Lewis-Beck.. , University of Iowa.. Richard Nadeau.. , University of Montreal.. Henrik Oscarsson.. , Göteborgs Universitet.. Stefaan Walgrave.. , Universiteit Antwerpen..

  Original link path: /pages/page.asp?pid=23&l=dk
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: I forlængelse af undersøgelserne af valgene tilbage til 1971 har Valgundersøgelsen 2011 fire.. komponenter.. :.. 1.. For det første er det vigtigt at videreføre de centrale serier af spørgsmål, som projektet har stillet i tidligere undersøgelser, for at kunne analysere udviklingen over tid.. 2.. For det andet vil projektet denne gang udnytte den økonomiske krise til at se nærmere på betydningen af økonomien for vælgernes adfærd, herunder spørgsmål som, hvorvidt og hvordan vælgerne vurderer regeringens ansvar for krisen, vælgernes krisebevidsthed og betydningen af krisen på bolig- og aktiemarkederne spørgsmål, der også er  ...   af at nogle partier er bedre til at løse bestemte problemer/emner end andre partier.. Selvom emneejerskab ser ud til at have stor betydning for både vælgere og partier, er det uklart, hvad der ligger i begrebet, og hvordan det påvirker vælgerne.. Dette vil blive udforsket i projektet, som dermed også vil bidrage til den internationale forskning på dette punkt.. 4.. For det fjerde vil projektet fortsætte integrationen af de danske undersøgelser i nordiske og verdensomspændende forskningsnetværk.. Den detaljerede projektbeskrivelse for Valgundersøgelsen 2011 kan læses.. her.. (på engelsk).. Spørgeskemaet for hovedundersøgelsen kan findes..

  Original link path: /pages/page.asp?pid=316&l=dk
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Forskningsprojekter.. Valgundersøgelsen 1971 -.. Dokumentation.. -.. Bestil data.. Valgundersøgelsen 1973 -.. Valgundersøgelsen 1975 -.. Valgundersøgelsen 1977 -.. Valgundersøgelsen 1979 -.. Valgundersøgelsen 1981 -.. Valgundersøgelsen 1984 -.. Valgundersøgelsen 1987-88 -.. Betil data.. Valgundersøgelsen 1990 -.. Valgundersøgelsen 1994 -.. Valgundersøgelsen 1998 -.. Valgundersøgelsen 2001 -.. Valgundersøgelsen 2005 -..

  Original link path: /pages/page.asp?pid=308&l=dk
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Det danske valgprojekt har gennemført undersøgelser af vælgernes holdninger og adfærd efter hvert folketingsvalg siden 1971.. En god del af de anvendte spørgsmål er gået igen hele perioden igennem, mens andre er kommet til undervejs.. Fælles for en række af spørgsmål er det dermed, at det er muligt at følge udviklingen hen over årene.. Valgundersøgelserne udgør således et unikt materiale til at belyse udviklingen i danske vælgeres politiske holdninger på en  ...   og miljø, til ønsker om offentlige udgifter.. For at øge kendskabet til og anvendelsen af dette materiale har vi i valgforskningsprojektet besluttet at samle data og fremstille de vigtigste tidsserier på en tilgængelig måde.. Vi har derfor lavet et notat indeholdende 89 figurer med præsentationer af udviklingen i holdninger mv.. på en lang række indikatorer, og det er håbet, at en bred kreds af interesserede vil finde notatet nyttigt.. Notatet kan findes..

  Original link path: /pages/page.asp?pid=330&l=dk
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Hovedpublikationer om tidligere valg:.. 2005 valget:.. Det nye politiske landskab.. Folketingsvalget 2005 i perspektiv.. Redigeret af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Kasper Møller Hansen, Hans Jørgen Nielsen, Aarhus: Academica, 2007.. 2001-valget:.. Politisk forandring.. Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvaget 2001.. Redigeret af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre.. Aarhus: Systime, 2003.. 1998-valget:.. Vælgere med omtanke.. Johannes Andersen, Ole Borre, Jørgen Goul Andersen og Hans Jørgen Nielsen.. Aarhus: Systime, 1999.. 1994-valget:.. Voting and Political Attitudes in Denmark.. Ole Borre og Jørgen Goul Andersen.. Aarhus: Aarhus University Press, 1997.. 1990-valget:.. De uregerlige vælgere:  ...   1987:.. To folketingsvalg.. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og 1988.. Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.. ).. Aarhus: Politica, 1989.. 1984-valget (samt valgene forud):.. Valg og vælgeradfærd.. Studier i dansk politik.. Aarhus: Politica, 1984.. 1979-valget:.. Efter vælgerskredet.. Analyser af folketingsvalget 1979.. Ole Borre et al.. Aarhus: Politica, 1983.. 1975-, 1973- og 1971-valgene:.. Vælgere i 70'erne: resultater fra interviewundersøgelser ved folketingsvalgene i 1971, 1973 og 1975.. København: Akademisk Forlag, 1976.. 1973- og 1971-valgene:.. Vælgerskreddet 1971-73.. Arbejdspapirer fra en interviewundersøgelse.. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre.. Eget forlag, 1975..

  Original link path: /pages/page.asp?pid=327&l=dk
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Internationale samarbejdsorganisationer:.. Nordic Election and Democracy Research Group -.. Comparative Study of Electoral Systems -.. Søsterprojekter i andre lande:.. Det svenske valgforskningsprogram.. De norske valgundersøgelser.. The Amerincan National Eletion Study.. The British Election Study.. Den hollandske valgundersøgelse.. Online.. surveybank.. med data fra de danske valgundersøgelser..

  Original link path: /pages/page.asp?pid=328&l=dk
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Spørgsmål om Den Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2011 kan rettes til.. Institut for Statskundskab.. Aarhus Universitet.. Bartholins Allé 7.. 8000 Aarhus C.. Email:.. mailto:stubager@ps.. dk..

  Original link path: /pages/page.asp?pid=309&l=dk
  Open archive

 • Title: Valgprojektet
  Descriptive info: Access to this area is restricted to members only.. If you have any problems logging in, then please contact.. Username:.. Password:..

  Original link path: /members/
  Open archive

 • Archived pages: 20