www.archive-dk-2012.com » DK » V » VANDIGRUNDEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Vand i grunden
  Descriptive info: .. Tips til en grøn have.. Test dig selv.. Om vand og sprøjtemidler.. Grundvand og drikkevand.. Fakta om sprøjtemidler.. Vandforsyningens historie.. Lovgivning.. Presse.. Links.. Om kampagnen.. Forside.. Tip en ven.. Kontakt.. Tips og gode råd.. Idéer til at fjerne ukrudt og skadedyr uden brug af sprøjtemidler.. Læs mere.. Hvad er sprøjtemidler egentlig, og hvad sker der med det vi sprøjter vores haver med ?.. Konkurrence.. Hvordan vil du markere 'STOP BRUGEN AF SPRØJTEGIFTE I DE DANSKE HAVER' på Vandets Dag?.. Giv dit bud på  ...   er udviklet af Vestegnens Vandsamarbejde:.. Albertslund Vand & spildevand, Brøndby Vandforsyning, Glostrup Forsyning, Hvidovre Forsyning, Københavns Energi, Rødovre Forsyning og Vallensbæk Vandforsyning.. Copyright 2010/11 - Vestegnens Vandsamarbejde I/S -.. info@vandigrunden.. dk.. -.. Disclaimer.. Tip en ven.. - alle felter med.. *.. skal udfyldes.. positive feedback here.. Dit navn.. din vens email.. besked.. Send besked.. Når du tipper en ven får din ven et link til denne side sammen med din besked.. Din vens email er sikker hos os og bliver ikke brugt til reklame..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Tips til en grøn have
  Descriptive info: Tips til en grøn have.. Her kan du læse tips og tricks til at forebygge og bekæmpe ukrudt i haven.. Sådan forebygger du!.. - Bekæmp om foråret inden ukrudtet udvikler sig.. Blomster:.. Mange blomster betyder pollen og nektar og dermed nyttige insekter.. Mariehønen er for eksempel et nyttigt insekt.. Den spiser 200-600 bladlus i sin levetid som larve.. Bunddække:.. Dæk jorden i dine bede med bunddækkeplanter.. De vil skygge for solen, så ukrudtet ikke kan spire.. Bunddækkeplanter skal plantes tæt, cirka 6 planter per kvadratmeter.. Fiberdug:.. Undgå ukrudt på terrasse og fliser med fiberdug som underlag.. Flis:.. Du kan også dække jorden i dine bede med 10 til 15 centimeter træflis.. Bemærk, hvis du dækker det for tæt, har det også effekter på jordlevende organismer.. Kompost:.. Lug grundigt i køkkenhaven sidst på sæsonen, og spred et tykt lag kompost.. Lugning:.. Brug hakkejernet og lug allerede fra det tidlige forår.. Vær opmærksom på at fjerne ukrudtet, inden det når at kaste frø.. Har du været sent ude, og ukrudtet allerede har sat frø, skal det ikke på  ...   de også formeres ved roddeling.. De er nemmest at bekæmpe før blomstring.. Hvis de er blomstret, så klip blomsten af og smid den i skraldespanden.. Padderok:.. Kan kun bekæmpes ved vedvarende lugning af skuddene, praktisk taget inden de når jordoverfladen.. På den måde sultes rødderne ud.. Skvalderkål:.. Graves helt op, før der kan plantes bunddække.. Kan også stresses: Slås med plæneklipper hele sæsonen.. Snerler:.. De overjordiske dele fjernes, når de kommer op.. På den måde udsultes rødderne.. Tidsler:.. Trækkes forsigtigt op.. Klip eventuelt blomsterne af og smid dem i skraldespanden.. Bladlus:.. Fjernes med en hård vandstråle.. Mange dyr, for eksempel mariehøne-larver, som sælges på planteskoler, spiser bladlus.. En mariehønelarve spiser 200-600 bladlus i sin levetid.. Dræbersnegle:.. Indsamles og overhældes med kogende vand.. Alternativt kan sneglene hakkes over med en spade eller klippes over med saks.. Snittet bør ligge lige omkring åndehullet for at sikre en hurtig død.. Hent vores folder:.. Tips om grøn have uden sprøjtemidler.. pdf.. 933,43 KB.. Download.. Folder fra Informationscenter for Miljø Sundhed.. Havemiljøet.. 722,3 KB.. Hent plakat.. Have uden sprøjtemidler plakat.. 392,6 KB..

  Original link path: /infosider/tips-til-en-gr%c3%b8n-have
  Open archive

 • Title: Hvem er du i grunden?
  Descriptive info: Hvad synes du i grunden?.. Svar på 3 spørgsmål og se hvad andre har svaret på samme spørgsmål.. 1) Hvilket af de fire udsagn er du mest enig i?.. Du skal vælge et svar.. a.. Sprøjtemidler er harmløse for naturen og vores drikkevand.. Det bruger jeg fordi det er praktisk og sparer tid.. b.. Jeg ved faktisk ikke om sprøjtemidler kan sive ned i vores grundvand, men jeg bruger jo så lidt, at det vel næppe kan skade.. c.. Jeg bruger aldrig sprøjtemidler i haven - jeg tør ikke løbe den risiko,  ...   Der er jo også kemi i alt muligt andet vi drikker.. 2) Bekymrer du dig om forurening af vores drikkevand/grundvandet?.. Nej, slet ikke.. Ja, jeg bekymrer mig lidt.. Ja, jeg bekymrer mig meget.. Det har jeg aldrig tænkt over.. 3) Læser du brugsanvisningen før du anvender sprøjtemidler mod ukrudt eller skadedyr?.. Nej, aldrig.. Ja, altid.. Nogen gange.. Jeg bruger aldrig sprøjtemidler.. Hvilken kommune bor du i?.. ?.. Albertslund.. Brøndby.. Glostrup.. Hvidovre.. København.. Rødovre.. Vallensbæk.. Anden.. Hvad er din alder.. Under 12.. 12-18.. 18-25.. 26-40.. 41-55.. 56-70.. Over 70.. Send.. Og se resultatet..

  Original link path: /test-dig-selv
  Open archive
 •  

 • Title: Om vand og sprøjtemidler
  Descriptive info: Om vand og sprøjtemidler.. Hvor meget vand bruger vi i Danmark?.. Hvor vigtigt er vand for livet på jorden og for din egen krop?.. Hvad er pesticider egentlig, og hvad sker der med det, vi sprøjter vores haver med?.. Hvor kommer grundvandet fra?.. Hvor meget grundvand er der?.. Alt dette og meget andet kan du læse mere om på de følgende sider.. Debat i grunden.. Deltag i debatten og giv din mening til kende Tjek ind..

  Original link path: /infosider/om-vand-og-spr%c3%b8jtemidler
  Open archive

 • Title: Grundvand og drikkevand
  Descriptive info: Grundvand og drikkevand.. Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand.. Vores børn og børnebørn fortjener det samme rene og klare drikkevand, som vi har haft.. Der er andet, som forurener grundvandet, end sprøjtemidler.. Men sprøjtemidler i haven er et område, hvor du selv kan være med til at gøre en forskel.. Læs mere om drikkevand og grundvand hos Geologiske Undersøgelser (GEUS).. her..

  Original link path: /infosider/grundvand-og-drikkevand
  Open archive

 • Title: Fakta om sprøjtemidler
  Descriptive info: Fakta om sprøjtemidler.. Sprøjtemidler eller bekæmpelsesmidler er både biocider og pesticider.. Biocider bruges som træbeskyttelsesmidler, rottegift, bundmaling til skibe og algemidler er eksempler på produkter med bekæmpelsesmidler, som mange mennesker har brugt i kampen mod bakterier, svampe eller alger.. Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe med i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver.. Bekæmpelsesmidler er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og miljøet.. Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner.. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand.. Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtemidler, der i dag anvendes.. Nedbrydning foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede.. Nogle sprøjtemidler når at blive helt nedbrudt, andre kun delvist.. Herved dannes der såkaldte nedbrydningsprodukter, som oftest er nye kemiske forbindelser.. Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne.. Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.. eks.. på fliser og vejarealer, kan der være en større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt.. Hvert år må vandforsyninger lukke boringer på grund af rester af sprøjtemidler, der tidligere er anvendt hos private  ...   nyttedyr.. Læs mere under.. Tips og Råd.. Overvågning af grundvandet.. Miljøministeriet står for den løbende overvågning af både kvaliteten og mængden af grundvand.. I overvågningen indgår også data fra vandværkernes boringskontrol, som er en kontrol af råvandet fra boringerne.. Derudover skal de statslige miljøcentre inden udgangen af 2015 have afsluttet en landsdækkende grundvandskortlægning.. Kortlægningen udgør det geologiske og hydrogeologiske grundlag for planlægning og indsats i områder, der har særlig betydning for vores drikkevand.. Når kortlægningen af et område er afsluttet, skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet.. Du kan følge status omkring planlagte og afsluttede kortlægninger på Naturstyrelsens hjemmeside.. Forurening.. Mange vandforsyningsboringer er gennem årene blevet lukket på grund af forurening med sprøjtemidler.. Man taler sædvanligvis om at forurening af grundvandet sker på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linieforurening.. Der findes stadig en betydelig udbredelse af pesticider i grundvandet.. Særligt de øvre grundvandsmagasiner er præget af sprøjtemidler, mens indholdet i det mere dybtliggende og ældre grundvand er væsentligt mindre.. I 2009 blev der fundet sprøjtemidler i 23 % af de undersøgte aktive indvindingsboringer, men grænseværdien for enkeltstoffer var overskredet i 4,3 %.. Se resultaterne af grundvandsovervågningen fra 1989-2009.. Vandværkerne kontrollerer jævnligt vandkvaliteten for at sikre at drikkevandet er i orden.. Hvis grænseværdierne ikke overholdes, lukkes boringen.. Du kan således trygt drikke vandet fra dit vandværk.. Hvis du vil vide mere så læs videre hos Geologiske Undersøgelser (GEUS)..

  Original link path: /infosider/forurening-og-pesticider
  Open archive

 • Title: Vandforsyningens historie
  Descriptive info: Vandforsyningens historie.. I 1853 udbrød en koleraepidemi i København, og næsten 5000 mennesker døde af sygdommen.. Smitten blev spredt med drikkevandet.. Vandet fra søer i omegnen blev nemlig ført ind til byen i åbne grøfter og utætte trærender.. Begivenheden satte fuld gang i arbejdet med planlægningen af bedre vandforsyning til byen.. Og i 1859 blev Københavns Vandværk sat i drift.. Vandet kom fra boringer og blev ført frem i lukkede rør.. Eksemplet viser hvor vigtigt det er at der sikres rent drikkevand til befolkningen, hvis sundheden skal bevares.. I Danmark fik vi i 1926 en lov, der havde til formål at sikre vandforsyningen.. Loven er løbende blevet moderniseret  ...   mod forurening.. Der er også grænseværdier, altså bestemmelser om hvor store mængder af en lang række stoffer der højst må være i drikkevandet.. Udviklingen af det moderne samfund har blandt andet medført at risikoen for at grundvandet kan blive forurenet er langt større end tidligere.. Det hænger sammen med at antallet og mængden af kemiske stoffer i samfundet er steget voldsomt.. Stoffer der bruges i industri, landbrug og husholdning.. Udviklingen begyndte i 1950erne og fortsatte med stigende hast i de følgende årtier.. At vi netop nu finder forureningen af grundvandet skyldes, at meget af det vand vi henter op fra jorden faldt som regn for 40-50 år siden..

  Original link path: /infosider/vandforsyningens-historie
  Open archive

 • Title: Lovgivning
  Descriptive info: Lovgivning.. Link til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.. Du kan søge gratis i alt dansk lovgivning, og følge med i de nyeste regler på Retsinformation.. Find grænseværdierne for drikkevand og bekendtgørelse om vandkvalitet samt tilsyn med vandforsyningsanlæg..

  Original link path: /infosider/lovgivning
  Open archive

 • Title: Presse
  Descriptive info: Presse.. Opinionsundersøgelse om haveejeres brug af sprøjtemidler, og som nævnes i pressematerialet.. Opinionsundersøgelse Vestegnens Vandsamarbejde 2009.. Opinionsundersøgelse Vestegnens Vandsamarbejde.. 696,77 KB.. Faktaark undersøgelse.. 8,51 KB.. Baggrundsrapport fra Miljøstyrelsens hjemmeside, der opgør de private haveejeres forbrug af sprøjtemidler i 2008, Miljøstyrelsen 2008.. Læs..

  Original link path: /infosider/presse
  Open archive

 • Title: Link Guiden
  Descriptive info: Link Guiden.. Her finder du nyttige links om grundvand og drikkevand.. Dansk Vand- og Spildevandsforening.. Geologiske Undersøgelser (GEUS).. Informationscenter for Miljø & Sundhed.. Københavns Kommune tips om haver.. Miljøstyrelsen.. Miljøstyrelsen havetest.. Hvem er du i grunden ?..

  Original link path: /link-guiden
  Open archive

 • Title: Om kampagnen
  Descriptive info: Om kampagnen.. FN har udpeget den 22.. marts til Vandets Dag.. I Danmark er det forskelligt, hvad kommunerne og vandværkerne gør ud af denne dag.. Kommunerne og vandforsyningerne i Vestegnens Vandsamarbejde I/S har lavet fælles markeringer af Vandets Dag siden 2005.. I 2012 er det vores mål at engagere forbrugerne i højere grad end tidligere.. Vi kalder det brugerdreven innovation.. Konkurrence for haveejere.. Vi inviterer forbrugerne til at engagere sig i årets kampagne på Vandets Dag.. Konkret beder vi om gode idéer til, hvordan vi får formidlet budskabet om Stop for brug af sprøjtegifte i danske haver.. Vi har præmier  ...   Vi sender også et brev til alle grundejer-, kolonihave- og haveforeninger i Vestegnens geografiske område.. Vi opfordrer bestyrelserne til at tage et eller flere initiativer til at sikre, at foreningens medlemmer ikke benytter sprøjtegifte.. Foreningerne kan være med i en konkurrence om det bedste initiativ.. Hvem er vi.. Vestegnens Vandsamarbejde I/S blev stiftet i april 2002.. Vandforsyningerne i Vestegnens Vandsamarbejde I/S er henholdsvis: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk og Københavns Energi.. Vandsamarbejdet har til formål at fremme grundvandsbeskyttelse og sikre bæredygtig vandindvinding gennem koordination af grundvandsbeskyttende initiativer på vestegnen.. Kampagnens primære elementer:.. Se filmen Det handler om vores drikkevand..

  Original link path: /infosider/om-kampagnen
  Open archive •  


  Archived pages: 16