www.archive-dk-2012.com » DK » V » VARMEPUMPEFABRIKANTERNE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: .. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.. Varmepumpedagen 2010.. VPF har afholdt Varmepumpedagen 2010.. Blandt talerne var Klima- og Energiminister Lykke Friis og formanden for regeringens Klimakommission Katherine Richardson.. Læs mere her.. Tilskud til installation af varmepumper, når man udskifter sit gamle oliefyr.. Ny tilskudskudsordning til installation af bl.. a.. varmepumper, når man ønsker at udskifte sit gamle oliefyr.. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.. skrotditoliefyr.. dk.. Varmepumper i den danske energipolitik.. I løbet af en meget overskuelig fremtid vil den sidste danske olie blive pumpet op af Nordsøen.. Det vil medføre en stor ændring af Danmarks position som selvforsynende på energiområdet.. Her kan varmepumper i fremtiden komme til at spille en afgørende positiv rolle..  ...   man vælge?.. Varmepumper gavner miljøet såvel som privatøkonomien.. Men der er stor forskel på de forskellige typer af varmepumper.. Det er vigtigt at vælge den type, der passer til behov og ikke mindst boligtype.. varmepumpesiden.. VPF mener: Tilslutningspligten er forældet og forhindrer de rigtige løsninger for miljøet.. VPF opfordrer til helt at afskaffe tilslutningspligten, der fortsat tvinger et stort antal husejere til at tilslutte sig et fjernvarmeanlæg eller bruge naturgas.. Varmepumpefabrikanterne - VPF - samler branchens producenter af kvalitetsvarmepumper.. Foreningen arbejder for at fremme varmepumpers placering i den danske energipolitik.. Samtidig har foreningen særlig fokus på kvalitetssikring.. © European Advisers 2009 - 2010.. Varmepumpefabrikanterne - Åboulevard 7, 1.. t.. v.. - 1635 København V - Tlf.. 3539 4344 - e-mail: vpf@varmepumpefabrikanterne..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Arrangører af Varmepumpedagen 2010.. - Foreningen af Varmepumpefabrikanter -VPF.. - Teknologisk Instituts.. Center for Køle- og Varmepumpeteknologi.. -.. VPO - Varmepumpeordningen.. i samarbejde med.. - Energistyrelsen.. - Erhvervs- og Byggestyrelsen.. - Miljøstyrelsen.. - Center for Energibesparelser.. © European Advisers 2009..

  Original link path: /varmepumpedag2010.html
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Varmepumper strækker energiressourcerne, øger forsyningssikkerheden og gavner miljøet.. Varmepumper defineres af Energistyrelsen som vedvarende energi.. Solens opvarmning leverer hovedparten af energien via varme akkumuleret i jorden, vandet eller luften, mens kun ca.. 25 pct.. tilføres via el.. Med en stadig voksende andel af miljøvenlig elektricitet fra f.. eks.. vindmøller, behøver elforbruget ikke ikke at belaste samfundsøkonomien og miljøet.. Varmepumperne kan således medvirke til at strække energiressourcerne øge forsyningssikkerheden og reducere det samlede forbrug af fossile brændsler.. Brugt rigtigt vil varmepumperne også kunne medvirke til reduktion af eloverløbs-problematikken fra vindmøllerne.. CO2-udledningen fra fossilt energiforbrug udgør internationalt såvel som i Danmark, hovedparten af de menneskeskabte drivhusgasudledning.. Sammenlignet med eksempelvis olie-  ...   den sidste danske olie blive pumpet op af Nordsøen.. Det vil medføre en gennemgribende ændring af Danmarks position som selvforsynende på energiområdet.. ”Nedtur på Nordsøen” proklamerede JP på forsiden af sin erhvervssektion allerede den 2.. marts 2007.. Olieproduktionen i Nordsøen falder, og dermed vokser Europas – og Danmarks – afhængighed af andre leverandører.. Ifølge prognoserne vil olieproduktionen blive halveret fra 2005 til 2015.. Ganske vist har Energistyrelsen efterfølgende oplyst, at der fortsat vil være uudnyttede oliereserver, men en samlet nedgang i olie- og naturgasindvindingen kommer vi ikke uden om.. I fremtidens danske energiforsyning kan varmepumper derfor komme til at spille en stor positiv rolle som vedvarende energikilde til boligopvarmning..

  Original link path: /vpfenergiogmiljoe.html
  Open archive
 •  

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: E.. nergieffektive varmepumper.. , kvalificerede installatører og korrekt dimensionering af anlæg.. Medlemmerne af Varmepumpefabrikantforeningen har altid bakket op bag den frivillige systemgodkendelsesordning, som Teknologisk Institut administrerer, oprindeligt etableret i samarbejde med Energistyrelsen.. Fabrikanternes anlæg kan også være typegodkendt af andre internationale certificeringsanstalter.. Godkendelsesordningerne stiller en række skrappe tekniske krav til selve anlægget samt til det firma, som producerer eller importerer anlægget.. I efteråret 2008 etablerede Energistyrelsen sin nye liste over energieffektive varmepumper.. Formålet med denne liste er at oplyse forbrugerne om, hvordan de med fordel kan forholde sig, når de ønsker at anskaffe sig et nyt opvarmningsanlæg.. Varmepumpefabrikanterne bakker ubetinget op bag den nye positivliste, som i praksis erstatter Teknologisk Instituts mangeårige ”Positivliste”.. Branchen deltager i den løbende dialog om udvikling af de kriterier, som listen bygger på.. Certificerede installatører.. Det er VPFs helt ufravigelige anbefaling, at forbrugerne skal benytte kvalificerede installatører, når de overvejer at anskaffe sig et varmepumpeanlæg.. Anlægget skal dimensioneres og installeres korrekt for at fungere tilfredsstillende.. Varmepumpen skal passe til det enkelte hus.. Leverandøren har brug for en række oplysninger om ejendommen og familiens brugsvandsbehov for at sikre, at den varmepumpe, der installeres, kan dække det forventede varmebehov.. Med den rigtige, kvalificerede installation vil anlægget kunne få en god driftsøkonomi og en lang levetid.. Det danske klima er meget anderledes end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med.. Vores fyringssæson er præget af mange skift mellem tø og frost..  ...   en toårig kampagne, der har til formål at fremme de mest effektive varmepumper og sikre en korrekt anvendelse af disse.. Den samlede indsat skal være med til at sikre, at kvaliteten af varmepumper er i top.. Der stilles nu kvalitetskrav til typegodkendelse af produkterne.. Et af værktøjerne er også et særligt Måleprogram, hvor ca.. 300 varmepumpers effektivitet skal afprøves.. Læs mere:.. www.. ens.. Erhvervs- og Byggestyrelsen står for udarbejdelsen af de nye krav til nedsættelse af energiforbruget i bygninger, som Folketinget også ønsker at stille.. Et nyt Bygningsreglement BR2010 er på vej med meget restriktive krav også til varmepumper.. Det betyder, at producenterne skal lægge sig ekstra i selen for at udvikle deres produkter, så de kan leve op til de helt nødvendige nye strengere krav.. Energistyrelsens liste over energieffektive varmepumper.. Energistyrelsens liste for energimærkede varmepumper hjælper forbrugere med at finde de mest energieffektive varmepumper.. VPO - Varmepumpeordningen.. Varmepumpebranchen har i samarbejde med Energistyrelsen etableret en ”Varmepumpeordning”, hvor der stilles minimumskrav til installatørernes uddannelse og kvalifikationer.. Mange af de anerkendte producenter kører desuden uddannelsesforløb for deres udvalgte installatører.. Også disse installatører har forventeligt den fornødne baggrund for at installere og dimensionere en varmepumpe korrekt i dit hus.. Se oversigten over VPO godkendte installatører.. Elsparefondens Energimærke.. Elsparemærket bruges på de allermest energieffektive produkter på markedet.. Mærket administreres af Elsparefondens Elsparemærkesekretariat.. Se oversigten over energimærkede varmepumper.. Teknologisk Instituts Positivliste.. Teknologisk Instituts såkaldte Positivliste over systemgodkendte varmepumpeanlæg.. Se Positivlisten..

  Original link path: /kvalitet.html
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Tilslutningspligten forhindrer fortsat i mange tilfælde den mest energirigtige løsning.. Energistyrelsen og Konkurrencestyrelsen påviste allerede i 2004, at varmepumper ofte udgør det mest optimale samfundsøkonomiske, privatøkonomiske og miljøvenlige alternativ.. Samtidig er der tale om sund og energirigtig opvarmning.. Installerer man en varmepumpe, er man med til at nedbringe Danmarks CO2 udslip.. Varmen kommer fra Solens indstråling på jord og vand, og med behovsstyring af et rigtigt dimensioneret kvalitetsanlæg minimeres den elektricitet, som er nødvendig for at drive cirkulationspumpen.. I forhold til et oliefyrsanlæg vil man kunne opnå besparelser på op imod 50 % på energiregningen.. Se i øvrigt Energistyrelsens varmepumpeinformationsside på varmepumpesiden.. Tilslutningspligten forhindrer i dag i  ...   man ønsker i sin ejendom.. Varmepumpefabrikantforeningen opfordrer derfor stadig Folketinget til at afskaffe den eksisterende tilslutningspligt, hvor et stort antal husejere tvinges til at tilslutte sig et fjernvarmeanlæg eller bruge naturgas.. Det afgørende for frivilligheden skal være, at den enkelte husejer selv skal kunne vælge det alternativ, som giver den bedste energiløsning.. Heldigvis stiller både EU og danske politikere stadigt strengere krav til energieffektivitet og isolering af vore bygninger, og det er da absolut også et første vigtigt skridt på vejen, at man har afskaffet tilslutningspligten for de mest energieffektive nybyggerier.. Læs Energistyrelsens rapport fra juni 2005.. Energiteknologier – tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025..

  Original link path: /tilslutningspligten.html
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Medlemmer af VPF.. Ahlsell Danmark A/S.. Kontakt: Mogens Saaby Larsen.. Abildager 24.. 2605 Brøndby.. Telefon: 4344 4299.. Fax : 4344 4433.. e-mail:.. mogens.. saaby-larsen@ahlsell.. Web:.. ahlsell.. Alpha Innotec.. Kontakt: Rainer Carstens.. v/ASAP energy.. Tinggårdvej 7.. 6400 Sønderborg.. Telefon: 74 430 480.. rc@asap.. alpha-innotec.. de.. Baxi.. Kontakt: Hans Martin Sørensen.. Smedevej.. 6880 Tarm.. Telefon: 9737 1511.. Direkte: 9648 4425.. Fax: 9737 2434.. hs@baxi.. baxi.. BKF-KLIMA A/S.. Kontakt: Lasse Bach.. Tempovej 18-22.. 2750 Ballerup.. Telefon: 7026 566.. Fax: 7026 0223.. lb@bkf-klima.. bkf-klima.. BOSCH Thermo Teknik.. Robert Bosch A/S.. Kontakt: Niels Pedersen.. Telegrafvej 1.. Telefon: 4489 8989.. Fax: 4489 8788.. niels.. pedersen@dk.. bosch.. com.. Brødrene Dahl a/s.. Kontakt: Peter Sønderskov.. Høegh Guldbergsgade 3B.. 8700 Horsens.. Telefon: 7562 1111.. Fax: 7562 0211.. Mail:.. petson@bd.. bd.. Comfort Electronics ApS.. Kontakt: Peter Borring.. Bøgekildevej 7.. 8361 Hasselager.. Telefon: 7025 1210.. Fax: 8625 3094.. pb@comfortelectronics.. comfortelectronics.. Danfoss A/S.. Kontakt: Preben E.. Eskerod.. Jegstrupvej 3.. Telefon: 4060 9153.. Fax:.. 8948 9311.. F32069@danfoss.. danfoss.. com/denmark.. Dansk Varmepumpe Industri.. Kontakt: Henning Pallesen.. Nymøllevej 17.. 9240 Nibe.. Telefon: 9835 5244.. Fax: 9835 5421.. jordvarme@jordvarme.. jordvarme.. EnergiMidt A/S.. Kontakt: Carsten Kjær.. Tietgensvej 2-4.. 8600 Silkeborg.. Telefon: 70 15 15 60.. ckj@energimidt.. web:.. energimidt.. Gastech Energi A/S.. Kontakt: Per Langkilde.. Sindalsvej 8.. 8240 Risskov.. Telefon: 7010 1540.. Fax: 8742 5900.. pl@gastech.. gastech.. Genvex Klimateknik A/S.. Kontakt: Jan Jørgen Jensen.. Sverigesvej 6.. 6100 Haderslev.. Telefon: 7353 2700.. Fax: 7353 2707.. jjj@genvex.. genvex.. Glen Dimplex Deutschland GmbH.. v/ Glen Dimplex Nordic.. Kontakt: Bent Bruun Thomsen.. Dronningensgade 23.. 5000 Odense C.. Telefon: 6311  ...   Andersen.. Nilanvej 2.. 8722 Hedensted.. Telefon: 7675 2500.. Fax: 7675 2525.. ta@nilan.. nilan.. NRGI Energi Danmark.. Kontakt: Peter Lykke.. Dusager 22.. 8200 Århus N.. Telefon: 8739 0404.. Fax: 8739 0405.. pl@nrgi.. nrgi.. OK Varmepumper a.. m.. b.. Kontakt: Klaus Kjær.. Åhave Parkvej 11.. 8260 Viby J.. Telefon 89 32 25 28.. kkj@ok.. ok-varmepumper.. Panasonic.. Kontakt: Magnus Lindqvist.. P.. O.. Box 6060.. S-141 06.. Kungens Kurva, Sverige.. besøgsadresse:.. Ellipsvägen 12, Kungens Kurva.. Telefon: +46 8 680 27 68.. Fax: +46 8 680 27 31.. Magnus.. Lindqvist@eu.. panasonic.. Pettinaroli A/S.. Kontakt: Arne Clausen.. Mandal Allé 21.. 5500 Middelfart.. Telefon: 6341 6667.. Fax: 6341 6660.. arne.. clausen@pettinaroli.. pettinaroli.. Solar A/S.. Kontakt: Brian Rammekjær.. Industrivej Vest 43.. 6600 Vejen.. Telefon: 7996 2030.. Fax: 7996 2031.. brra@solar.. solar.. SVK Energi.. Kontakt: Leif Graversgaard.. Mosegårdvej 2.. Telefon: 8685 5803.. Fax: 8685 6803.. svk-industri@mail.. tele.. svk-industri.. Vaillant A/S.. Kontakt: Martin Pedersen.. Drejergangen 3A.. 2690 Karlslunde.. Telefon: 4616 0234.. Telefax: 4616 0220.. martin.. pedersen@vaillant.. vaillant.. Vesttherm A/S.. Kontakt: Torben Lauridsen.. Høgevej 9.. 6705 Esbjerg.. Telefon: 7514 0244.. Fax: 7514 4818.. tla@vesttherm.. vesttherm.. Viessmann A/S.. Kontakt: Jan Svendsen.. Guldalderen 2.. 2640 Hedehusene.. Telefon: 9747 1404.. Fax: 97471424.. sdn@viessmann.. viessmann.. Vølund Varmeteknik (filial af Nibe AB).. Kontakt: Niels Peter Skov.. Brogårdsvej 7.. 6920 Videbæk.. Telefon: 9717 2033.. Fax: 9717 2933.. peter.. skov@volundvt.. volundvt.. Bliv medlem.. Som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed, der udvikler, producerer og/eller afsætter varmepumpeanlæg i Danmark, og som påtager sig det fulde tekniske ansvar for systemet.. Kontakt sekretariatet for VPF og hør mere..

  Original link path: /medlemmer.html
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Program for energi- og klimakonferencen.. Varmepumpedagen 2010.. Tirsdag den 12.. oktober 2010 kl.. 09.. 00 – 16.. 00.. Eigtveds Pakhus.. (v/ Udenrigsministeriet).. Asiatisk Plads 2 G,.. 1448 København K.. Kl.. 00.. Kaffe/the.. 15.. Velkomst.. v/ Torben Andersen, NILAN A/S, formand for Varmepumpefabrikanterne.. Danmarks fremtid uden olie, kul og gas.. v/ Katherine Richardson, formand for Klimakommissionen.. Mål Zero energi: Strategien for lavere energiforbrug i bygninger 2018/2020.. v/ Finn Lauritzen, direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen.. Varmepumper i internationalt og nyt teknologisk perspektiv.. v/ Monica Axell, IEA Heat Pump Centre.. Pause.. Varmepumper i Danmark – hvor står vi i dag ?.. v/ Claus Schøn Poulsen, centerchef for Center for Køleteknik og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut; sekretariatschef for VPO - Varmepumpeordningen.. Energieffektivitet, certificering og kvalitet - barrierer for varmepumper ?.. v/  ...   bygningsmasse.. v/ Niels Radisch, RAMBØLL.. Fossilfri fjernvarme – samspil og/eller konkurrence med andre varmekilder, f.. varmepumper.. v/ Jørgen G.. Jørgensen, direktør, Dansk Fjernvarme.. Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme.. v/ Anders Otte Jørgensen, Arcon Solvarme A/S, formand for Dansk Solvarme Forening.. Hvad er status for solcelle produceret energi og hvordan ser markedsudviklingen ud?.. v/ Signe Antvorskov Krag, Dansk Solcelleforening.. Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning.. v/ Henrik Lund, professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet.. 15.. 15.. Varmepumper som integreret del af et fremtidigt Danmark baseret på vedvarende energi.. v/ Lykke Friis, Klima- og Energiminister.. 16.. Afslutning.. Arrangører af Varmepumpedagen 2010.. Foreningen af Varmepumpefabrikanter -VPF.. Teknologisk Instituts Center for Køle- og Varmepumpeteknologi.. i samarbejde med.. Energistyrelsen.. Erhvervs- og Byggestyrelsen.. Miljøstyrelsen.. Center for Energibesparelser.. Download program i pdf format..

  Original link path: /ProgramVPdag2010.html
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Præsentationer fra Varmepumpedagen 2010.. Velkomst.. Se præsentation.. Danmarks fremtid uden olie, kul og gas.. Mål Zero energi: Strategien for lavere energiforbrug i bygninger 2018/2020.. v/ Finn Lauritzen, direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen.. Se præsentation 1.. Se præsentation 2.. Varmepumper i Danmark – hvor står vi i dag ?.. v/ Claus Schøn Poulsen, centerchef for Center for Køleteknik og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut; sekretariatschef for VPO  ...   varmepumper.. v/ Michael Reuss, projektleder, Center for Energibesparelser.. Integration af varmepumper i den eksisterende bygningsmasse v/ Niels Radisch, RAMBØLL.. varmepumper.. Jørgensen, direktør, Dansk Fjernvarme.. Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme.. Hvad er status for solcelle produceret energi og hvordan ser markedsudviklingen ud?.. v/ Signe Antvorskov Krag, Dansk Solcelleforening.. Se præsentation.. Varmepumper som integreret del af et fremtidigt Danmark baseret på vedvarende energi.. Læs indlæg..

  Original link path: /PresentationsVpDag.html
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Videoklip fra Varmepumpedagen 2010.. Se program fra Varmepumpedagen 2010 og download præsentationer..

  Original link path: /VpdagVideo.html
  Open archive

 • Title: Varmepumpefabrikanterne
  Descriptive info: Sekretariat.. Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark.. v/Europa-Konsulenterne.. Åboulevard 7, 1.. tv.. 1635 København V.. Sekretariatschef Lars Abel.. Tlf: 3539 4344, Fax: 3535 4344.. lars.. abel@europeanadvisers.. Kontakt VPFs sekretariat hvis din virksomheder ønsker medlemskab af VPF.. Sekretariatet kan fortælle jer mere om foreningens arbejde og vilkår for medlemskab af Varmepumpefabrikantforeningen.. Se listen over nuværende medlemmer af VPF..

  Original link path: /Sekretariat.html
  Open archive •  


  Archived pages: 10