www.archive-dk-2012.com » DK » V » VAERESTEDET-BLAEKSPRUTTEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 21 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: .. Søndergade 29 * 3700 Rønne * Telefon 56 95 58 10.. GÆSTEBOG.. |.. KONTAKT.. Formål.. Styregruppen.. Organisationshåndbog.. Folder.. Arrangementer.. Socialrådgivning.. Pårørende.. Vægmaleri.. Værksted, Stand, Havn.. Kolonihaven.. Campingvogn.. Årets Rejsedagbog.. Børn/ Børnenes feriedagbog.. Støtteforeningen.. Stald Værestedet Blæksprutten.. Fysiurgisk massage.. Nada - Akupunktur.. Kognitiv psykoterapeut.. for psykisk syge og deres pårørende.. på Bornholm.. Åbningstider:.. Mandag kl.. 9 - 17.. Onsdag kl.. 9 - 22.. Fredag kl.. 9 - 22.. Vi har selvfølgelig også åbent, selvom.. åbningsdagen falder på en helligdag !.. Tlf.. nr.. 56 95 58 10.. (uden for åbningstiden er der telefonsvarer).. ((aflyttes alle åbningsdage)).. © Værestedet Blæksprutten 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Blækspruttens formål
  Descriptive info: Blækspruttens ide og mål.. Ide - grundlag:.. Blandt personer med psykiske problemer/lidelser og deres pårørende eksisterer der nogle behov, som ikke er dækket på en tilstrækkelig og tilfredsstillende måde, af de tilbud som det offentlige etablerede psykiatriske behandlingssystem tilbyder.. Blækspruttens ide:.. Blækspruttens formål er at dække det eksisterende behov for et værested, som er brugerstyret og uden for det offentlige pyskiatriske behandlingssystem.. Målgruppe.. Blæksprutten retter sig mod personer med psykiske problemer/ lidelser og deres pårørende, på hele Bornholm, deriblandt også den brede mellemgruppe, som ikke er kendt af det psykiatriske behandlingssystem.. Tilbud.. Blækspruttens tilbud til målgruppen er et værested hvor brugerne kan komme uden forpligtigelser og uden registrering.. I værestedet er der mulighed for at få personlig rådgivning og vejledning, at deltage i socialt samvær og fællesarrangementer, samt etablere aktiviteter baseret på brugernes ønsker og behov.. Interessegrupper.. Blæksprutten er intersseret i at indgå i et samarbejde med omverdnen, hvor der kan udvæksles viden og erfaring omkring målgruppen og deres sociale netværk.. Derfor retter Blæksprutten sig også mod offentlige myndigheder og andre organisationer med interesse for målgruppen, herunder også myndigheder og organisationer uden for Bornholm.. Blækspruttens mål:.. Overordnede mål.. Blækspruttens overordnede mål er:.. at styrke brugernes funktionsmulighed, så de kan fungere på mere  ...   administrative arkiver.. at skabe et miljø der er alkohol- og stoffrit.. Blækspruttens optimale målsætning for tilbudet til målgruppen er:.. at etablere et værested der har døgnåbent alle ugens dage.. at der findes fasciliteter, såsom opholdsstue, samtalerum, café, værksteder, boenheder m.. v.. at der foregår aktiveter og arrangementer med et socialt indhold.. at der er mulighed for at modtage personlig rådgivning og vejledning.. at sammensætningen er på en sådan måde at brugerne frit kan vælge at deltage i det de selv ønsker.. Blækspruttens optimale målsætning for den udadrettede virksomhed er:.. at Bornholms befolkning bliver bekendt med Blækspruttens formål og tilbud.. at der etableres varige kontakter til andre væresteder og organisationer for personer med psykiske problemer/lidelser og deres pårørende.. at vi til enhver tid kan yde råd og vejledning i brugerens eget hjem, hvis dette ønskes.. Blækspruttens optimale målsætning for den daglige drift er:.. at de fremskaffede økonomiske midler bruges på en sådan måde at brugernes ønsker og behov tilgodeses.. at de tilstedeværende fysiske rammer vedligeholdes så deres brugsværdi bibeholdes.. at de ansatte, frivillige og brugerne får den nødvendige viden tilført i takt med udvidelsen af aktivitetsniveauet.. Minimale mål.. Blækspruttens minimale målsætning er:.. at fastholde det til enhver tid opnåede eksistensgrundlag, så aktivitetsniveauet kan opretholdes..

  Original link path: /?p=104
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Styregruppen er Blækspruttens øverste myndighed.. og det organ der sikrer brugernes inflydelse på de.. overordnede beslutninger for den daglige drift.. Styregruppen har egne vedtægter som beskriver.. sammensætningen, beslutningsprocedure, opgaver.. og roller for de enkelte medlemmer.. Styregruppens medlemmer.. Anne Marie Lillian.. Marlene.. Stephen..

  Original link path: /?p=114
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Blækspruttens Idé og mål:.. Idé Grundlag:.. Blandt personer med Psykiske problemer/lidelser og deres Pårørende eksisteret der nogen behov, som ikke er dækket på en tilstrækkelig og tilfredsstillende måde, af de tilbud som det offentlige etablerede psykiatriske behandlingssystem tilbyder.. Blækspruttens Idé.. Blækspruttens formål er at dække det eksisterende behov for et.. Værested, som er brugerstyret og uden for det offentlige psykiatriske behandlingssystem.. Blæksprutten retter sig mod personer med psykiske problemer/.. lidelser og deres pårørende, på hele Bornholm, deriblandt også den brede mellemgruppe, som ikke er kendt af det psykiatriske behandlingssystem.. Blækspruttens Mål:.. Blækspruttens overordnede mål er:.. -.. at styrke brugerens funktionsmulighed, så de kan fungere på mere ligeværdig vis med deres omgivelser.. Blækspruttens optimale målsætning for opbygning og udvikling af organisationen er:.. At skabe et miljø der lægger vægt på fuld åbenhed omkring alle beslutninger og dispositioner, samt fri adgang til alle administrative arkiver.. At skabe et miljø der er alkohol- og stoffrit.. Blækspruttens optimale målsætning for tilbudet til målgruppen er:.. at der findes faciliteter, såsom opholdsstue, samtalerum, cafe, værksteder, boenheder m.. at der foregår aktiviteter og arrangementer med et socialt indhold.. at der er mulighed for at at modtage personlig rådgivning og vejledning.. at sammensætningen er på en sådan måde at brugerne frit kan vælge at deltage i det, de selv ønsker.. Blækspruttens optimale målsætning for den udadrettede virksomhed er:.. Blækspruttens optimale målsætning for den daglige drift er :.. At de tilstedeværende fysiske rammer vedligeholdes så deres brugsværdi bibeholdes.. At de ansatte, frivillige og brugerne får den nødvendige viden tilført i takt med udvidelsen af aktivitetsniveauet.. Blækspruttens opbygning:.. Organisationsform:.. Selvejende institution.. Blæksprutten er registreret som en selvejende institution med offentligt tilskud (SE nr.. : 17 06 74 86).. Tegningsret.. Blækspruttens initiativtager/Stifter eller dennes efterfølger er.. Blækspruttens organisationsansvarlige leder.. Blækspruttens organisationsansvarlige leder har tegningsret og er registreret som SE ansvarlig.. SE ansvaret følger altid tegningsretten og skal til enhver tid fremgå af organisationens officielle navn, som på nuværende tidspunkt er:.. Værestedet Blæksprutten v/ Stephen Mortensen.. Fuldmagt.. Blækspruttens organisationsansvarlige leder kan ved fuldmagt give en ansat eller en frivillig ret til at handle på Blækspruttens vegne.. Fuldmagtens omfang skal fremgå at et særskilt afsnit i ansættelses eller frivilligheds kontrakten.. Overdragelse.. Blækspruttens organisations ansvarlige leder har pligt til at forelægge en organisationsoverdragelse for styregruppen.. En fuldmagt der giver ret til at disponere alene og i alle forhold, er ikke gyldig som organisationsoverdragelse, før Blækspruttens organisationsansvarlige leder har truffet beslutning herom og styregruppens indstilling foreligger.. Blækspruttens organisationsansvarlige leder skal drage omsorg for at Blæksprutten uden problemer kan overdrages til en efterfølger, ved den organisationsansvarlige leders bortgang.. Organisationsmodel:.. Struktur.. Blækspruttens struktur er opbygget med udgangspunkt i brugerens deltagelse i organisationens styring og daglige drift.. Organisationen er sammensat af:.. Blækspruttens Støtteforening.. Blækspruttens ledelse.. Den sociale funktion.. Den administrative funktion.. Aktivitets hold.. Styregruppen er Blækspruttens øverste myndighed og det organ der sikre brugernes indflydelse på de overordnede beslutninger og den daglige drift.. Styregruppen har egne vedtægter som beskriver sammensætningen, beslutningsprocedure, opgaver og roller for de enkelte medlemmer.. Blækspruttens Støtteforening er en selvstændig organisation men egne vedtægter.. Støtteforeningen indgår i et tæt samarbejde med Værestedet Blæksprutten og med uddrag fra Støtteforeningens vedtægter kan det formelle samarbejde beskrives således:.. BS har til formål at drive Blæksprutten, Værested for Psykisk syge og deres pårørende, og i den forbindelse er bestyrelsen bemyndiget til at ansætte Blækspruttens daglige leder, efter indstilling fra Blækspruttens Styregruppe, samt til at indgå aftale med Bornholms Regionskommune om at modtage tilskud efter bistandslovens regler herom, fra 1.. juli 1998 i henhold til reglerne i lov om social service.. For Værestedet Blæksprutten føres selvstændigt regnskab, regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.. BS har til formål at støtte Værestedet Blæksprutten økonomisk, ved at.. indsætte min.. 75% af foreningens årlige, positive nettoresultat på en huskonto til brug for Værestedet Blæksprutten.. BS har til formål at støtte Værestedet Blæksprutten ideologisk og moralsk, ved at udbrede kendskabet til de behov, personer med Psykiske problemer/lidelser og deres pårørende har for et socialt netværk.. Ledelsesfunktion.. Blækspruttens ledelse varetages af den daglige leder, er der ikke personsammenfald mellem Blækspruttens organisations ansvarlige leder.. og Blækspruttens daglige leder, fremgår kompetencefordelingen med hensyn til tegningsretten af den daglige leders eller frivillige ansat i sekretariatet og bogholderiet.. Aktivitetshold.. Blækspruttens aktiviteter er organiseret i selvstyrende aktivitetshold.. Brugere, ansatte og frivillige har alle et medansvar for at der tages initiativ til nye aktiviteter der kan forbedre det eksisterende tilbud.. Styregruppens vedtægter:.. Sammensætning:.. Brugere.. Brugere som har tilkendegivet deres interesse for at deltage i Blækspruttens styring.. Brugergruppen omfatter også aktive brugere med frivillighedskontrakt.. Brugerne har stemmeret og bør udgøre et flertal.. Medarbejdere.. Medarbejdere som er ansat til at varetage organisationens opgaver.. Medarbejdergruppen omfatter også frivillige medarbejder med kontrakt.. Medarbejderne har stemmeret og bør være repræsenteret med minium en ansat og/eller en frivillig.. Ledelsen.. Blækspruttens daglige leder skal være repræsenteret i Styregruppen.. Den daglige leder har stemmeret og vetoret.. I henhold til Beslutninger vetoret (se nedenfor).. Er der ikke personsammenfald mellem Blækspruttens organisationsansvarlige leder og Blækspruttens daglige leder skal begge være repræsenteret i Styregruppen, med stemmeret.. Vetoretten tilfalder i denne situation Blækspruttens organisations ansvarlige leder.. Organisationer og offentlige instanser som i kraft af deres samarbejde med Blæksprutten har ytret ønske om at deltage i styregruppen har mulighed for repræsentation uden stemmeret.. Beslutninger:.. Flertalsafgørelser.. Styregruppens afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger blandt de tilstedeværende ved styregruppemøderne.. Enhver beslutningsdiskussion  ...   Den sociale funktion varetages af den daglige leder og Blækspruttens sociale medarbejdere, som har ansvaret for følgende områder og opgaver:.. Værestedsdriften.. Rådgivningsvirksomheden.. Facilitetsfordelingen.. Tilbuddet til målgruppen.. Tilbuddet til målgruppen:.. Udarbejdelse af arrangementskalender og afholdelse af fællesarrangementer.. Aflytning af telefonsvarer og tilrettelæggelse af brugerbesøg og samtaler.. Sikre at der er personale, som kan yde råd og vejledning til brugerne i åbningstiden.. Være brugerne behjælpelig med oplysninger om Blækspruttens drift.. Kompetence og medansvar:.. Den enkelte medarbejders arbejdsområde fremgår af ansættelses/ frivillighedskontrakten.. Medansvarlig for at samtlige opgaver i Blæksprutten løses er alle ansatte og frivillige medarbejdere.. Administrative funktion.. Den administrative funktion varetages af den daglige leder og Blækspruttens administrative medarbejdere, som har ansvaret for følgende områder og opgaver:.. sekretariatsdriften.. bogholderidriften.. økonomi og personale administrationen.. vedligeholdelse af de fysiske rammer.. intern og ekstern information.. varetage indgående og udgående post.. skrivning af fondsansøgninger.. Sekretær opgaver:.. varetage fremstilling af Intern og ekstern informationsmateriale, herunder mødeindkaldelser og renskrivning af referater.. Regnskabsopgaver:.. forestå regnskabsføringen, herunder budgetlægning og daglig bogføring, kortperiodiske opgørelser, ind og udbetalingsstyring, samt kontakt til revisor, bank, m.. forestå lønudbetaling og afregning af kilometerpenge og diæter.. Forestå vedligeholdelsesopgaver og indkøb af nyanskaffelser.. Den enkelte medarbejderes arbejdsområde fremgår af ansættelses/ frivillighedskontrakten.. Medansvarlig for at samtlige opgaver i Blæksprutten løses, er alle ansatte og frivillige medarbejdere.. Medarbejdermøder:.. Personalemøder.. Der holdes personalemøde den sidste mandag i hver anden måned.. Kl.. 15 18.. 45 i månederne Januar Marts Maj Juli September og November.. Forslag til dagsordnen skal indleveres senest 8 dage før mødet afholdes.. Dagsordnen udsendes senest fredagen før mødet afholdes.. Dagsorden og referat skal gives personligt til medarbejderne af sekretær + frivillig hjælper.. Deltagerberettigede er personer med frivillighedsaftale i Blæksprutten.. Lønnede medarbejder har.. mødepligt.. Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:.. er tidligere beslutninger ført ud i livet.. Meldinger fra de forskellige hold (hvordan går det ?) + hvad laver DU i Blæksprutten.. Valg af ordstyrer + referent til næste møde.. Oplæsning og godkendelse af dagens referat.. Aktivitetshold:.. Initiativtager.. Brugerne har mulighed for at oprette aktivitetshold omkring fælles interesser.. Styregruppen kan tage initiativ til at oprettelse af aktivitetshold, hvis der i forbindelse med Blækspruttens drift er nogle oplagte holdopgaver som ikke løses af eksisterende brugerhold.. Initiativtageren til aktivitetsholdet fastlægger formålet og de konkrete opgaver for holdet.. Deltagelse.. Alle der kommer i Blæksprutten og som har interesse i holdets formål kan være med.. Selvstyring og økonomi.. Aktivitetshold der oprettes omkring en brugergruppes fællesinteresse, foretager selv planlægningen og udførelsen af opgaverne.. Ydes der bidrag til aktivitetsholdenes selvstyrende funktioner over Blækspruttens drift, skal der foreligge udgiftsbilag og udgiften føres i Blækspruttens regnskab.. Samarbejde og Økonomi.. Aktivitetshold der varetager en opgave i forbindelse med Blækspruttens drift, planlægger og løser opgaven ansvarligt i samarbejde med den lønnede medarbejder.. De økonomiske rammer for opgavens løsning fremgår af Blækspruttens budget og der disponeres ifølge aftale med den lønnede medarbejder.. Regler i huset:.. Der må.. ikke.. drikkes alkohol eller tages stoffer, eller andre former for rusmidler på Blækspruttens.. Områder Dvs.. også i vores biler, i Campingvognen og på havnen.. I Blæksprutten opfører man sig, så andre også kan være til stede.. (Ved husmødet den 12.. februar 2007 vedtog et flertal af rygerne nedenstående rygepolitik):.. Blækspruttens rygepolitik er således at der kun må ryges i Caféen og i tv stuen.. Ved måltiderne er rygepolitikken således: Der må ryges ved morgenbordet.. Ved frokosten må der ikke ryges ved madbordet.. Der må ryges ved eftermiddagskaffen.. Der må først ryges ved aftensmaden efter at ALLE er færdige med at spise.. Og der må ryges ved aftenkaffen.. Husk at bære tallerken, og bestik ud i køkkenet og skyl det af, og læg bestik i den dertil stillede bøtte.. Der synges tak for maden, efter aftensmaden før man går fra bordet.. Vi skal overholde arrangementer, åbningstider og andre aftaler.. Ved sygdom forpligtiger man sig til at finde en afløser for sin aftale.. I Blæksprutten sidder man.. med overtøj og Caps på ved måltiderne og mobiltelefoner skal være slukkede.. Ved mobilsamtaler og SMS rejser man sig og går hen hvor man ikke genere andre med samtalen.. Aftensmad opvaskere findes ved nummertrækning.. Det er altid madlaverne der står for udtrækningen.. Hvis man gentagende gange kommer for sent til aftensmaden skal man vaske op.. Ved brug af Blækspruttens vaskemaskine (max 6 kg.. ) og tørretumbler, skal brugeren tømme vandbeholderen og rense filteret på tørretumbleren.. Der betales 10.. - kr.. for vask og 10,- kr.. for tørring.. Beløbet betales i den hvide kasse med rød seddel.. Og rydder op efter sig.. Det indebærer også at man fjerner sit tøj efter sig.. Ved lån af Blækspruttens Bil(er) + Trailer:.. Bilerne + trailer skal afleveres i rengjort stand.. Der betales 50,- kr.. om dagen + 2 kr.. pr.. kørte km.. Ved kørsel til og fra Blæksprutten betales 10 kr.. i Rønne + 5 kr.. zone uden for Rønne.. Hvis Bil eller Trailer beskadiges.. skal.. den daglige leder informeres.. Ved lån af værktøj:.. Husk at skrive i lånemappen når du låner værktøj i værkstedet.. Blækspruttens telefon kan/må lånes til korte beskeder.. Sig aldrig nej til en ny idé en du selv har fået eller en du har opfanget før du har snakket det igennem med styregruppen.. Du må meget gerne lave frivillighedsaftale i Blæksprutten.. På styregruppens vegne:.. Rønne den 1/3-2007.. _____________________________.. Jørgen Kjøller.. Anne Marie Tackmann.. Jørgen Svensson.. Lizzi Ullner Buus.. Stephen Mortensen..

  Original link path: /?p=106
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Blæksprutten.. er en selvejende brugerstyret organisation, der har en samarbejdsaftale.. med Blækspruttens Støtteforening.. Vi er et ødækkende alternativt væresteds tilbud til dig med nuværende.. eller tidligere psykiske problemer/lidelser og dine pårørende.. Der er ingen personlig registrering.. I blæksprutten er der mulighed for at samles til socialt samvær, fællesspisning og et.. varieret aktivitetstilbud, som du frit kan deltage i.. Edb - står til fri afbenyttelse.. Sy-, træ-, og hobby værksted.. Foto - video.. Slankeklub.. Motion.. Madlavning - Cafe.. Kolonihave.. Rejser - Campingvogn.. Café priser:.. Kaffe m.. brød: morgen, for/eftermiddag, aften.. 5 kr.. Frokost.. 15 kr.. Aftensmad.. 20 kr.. Coca cola alm.. - light og zero.. Harboevand ½ ltr's.. Pepsi Max ½ ltr's.. Børn under 12 år, betaler ½ pris for maden.. Faste ugentlige tilbud:.. Mandag.. 00 - 15.. 00.. Motion - Gåture.. Onsdag.. Onsdagsarrangement.. (kalender tilsendes efter  ...   snak.. Der er mulighed for billig transport til og fra Blæksprutten.. Du kan fejre din fødselsdag i Blæksprutten.. Vedrørende pårørendemøde Henvises til SIND - Bornholm.. Børn i Blæksprutten.. HVER ONSDAG mellem kl.. 15.. 00 og 21.. 00 er der tilbud specielt for dine.. børn, og et par gange om året tilbyder vi ture/ferie med overnatning.. for børnene.. DER ER FAST TILKNYTTET EN VOKSEN TIL BØRNENES AKTIVITETER.. I børnegruppen sætter vi snak, hygge og socialt samvær meget højt, men.. vi tilbyder også AKTIVITETER i og uden for huset.. Børnene har deres egen.. månedesplan som du kan få tilsendt.. Blæksprutten har kontakt med Psykiatrisk afdeling, Kommunerne, Amtet,.. Sind, og andre, der er intersserede i et udviklende arbejde for mennesker.. med psykiske problemer/lidelser og deres pårørende.. Da Blæksprutten ikke har nogen ulykkesforsikring, opfordres alle til selv at tegne en..

  Original link path: /?p=103
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Værestedet Blæksprutten.. Onsdags arrangementskalender 2012.. Dato: Arrangement Kontaktperson.. 4/1 Tøjbytning kl.. 15 - 19.. 30 + Reparation af tøj kl.. 15-18 Ulla, Pi, Lillian.. 11/1 Gåtur i Nordskoven afgang Kl.. 13,00 Lizzi.. 18/1 Banko på Værkstedet Husk Pakke til 20 Kr.. kl.. 19 Ulla Mogensen.. 25/1 Vintertur til Hammershus, Sandvig, Allinge og Tejn kl.. 14 Lillian Mogensen.. 1/2 Tøjbytning kl.. 15-18 Ulla, Pia, Lillian.. 8/2 Banko på Værkstedet Husk Pakke til 20 kr.. 15/2 Vi slår Katten af Tønden Kom Udklædt Lizzi.. 22/2 Tur til Almindingen kl.. 14 Jørgen S.. 29/2 Tur til Almindingen, Aakirkeby kl.. 14 Lilian Mog.. 7/3 Tøjbydtning kl.. 15-19,30 + Reparation af Tøj kl.. 14/3 Tur til Snogebæk kl.. 14.. Lilian Mogensen.. 21/3 Støb dine egne Påskelys kl.. 45 på Skansevej 6 Jørgen S.. 28/3 Banko på Værkstedet kl..  ...   Tøjbytning kl.. 9/5 Fisketur kl.. 14-17 (Fisketegn på krævet 18-65 år) Marlene.. 16/5 Turen går til Hellig Peder Kaffe hos Jens.. Afgang kl 14 Jens.. 23/5 Forårs gåtur i Almindingen.. Afgang kl.. 00 Lizzi.. 30/5 Tur til Blækspruttens Hest og Travbanen Jørgen S.. 6/6 Tøjbytning 15-19,30 Reparation af Tøj 15-18 Ulla, Pia, Lilian.. 13/6 Gåtur Strandstien Tejn Allinge kl.. 14,00 Jens H.. 20/6 Støb Dine egne Sommerlys Skansevej 6.. 00 Jørgen S.. 27/6 Tur til Brændegårdshaven kl.. 10,00 Lizzi.. Husk at når du tager med på tur gives 10 kr.. for kørsel og 5 kr.. for kaffe.. Hvis du skal med på Fisketurene skal du huske dit fisketegn (Købes på posthuset).. E-mail:.. vaerestedetblaeksprutten@mail.. tele.. dk.. Hjemmeside adresse:.. www.. vaerestedet-blaeksprutten.. 56 95 58 10.. Uden for Blækspruttens åbningstid er der telefonsvarer.. Aflyttes alle åbningsdage..

  Original link path: /?p=100
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Værestedet Blæksprutten har tilknyttet en Socialrådgiver, som hedder Sigurd.. Han træffes i huset hver onsdag fra.. 19:00 til 21:00.. Du kan spørge ham om alt hvad du måtte have brug for at få mere at vide om.. Sigurds rådgivning er anonym og han har ingen tilknytning til det offentlige.. Det I taler om og drøfter, bliver mellem jer - der er ingen registrering.. Hvad du end måtte have af spørgsmål - så husk at.. intet er for stort eller for småt.. Er det relevant for dig, så hjælper vi altid så godt vi kan i Værestedet Blæksprutten..

  Original link path: /?p=124
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Pårørende til psykisk syge, bliver ofte glemt, eller også lader man som om de slet ikke er der.. Når vi nu har rundet år 2000, så spørger man sig selv, kan det virkelig være rigtigt? Og det kan det! For når man er psykisk syg, så bliver familien/pårørende ikke inddraget nok.. Men i Blæksprutten ved vi hvor vigtigt det er for de pårørende at få luft, at de får givet udtryk for deres frustration over at ingen vil snakke med dem om deres kære.. Ofte føler pårørende til psykisk syge sig helt overladt til sig selv og helt alene i verden.. Derfor har vi i Blæksprutten altid tid til at snakke med de pårørende.. For vi ved, hvor vigtigt det er,  ...   forbindelse med en psykiatrisk afdeling mindst en gang i livet, så er det ret tankevækkende at psykisk sygdom er så stort et tabu emne, som det i virkeligheden er.. For det er jo ikke noget man sådan snakker om, vel?!.. I Blæksprutten gør vi.. Vi kan også henvise til.. Sind Bornholm.. , som har en selvhjælpsgruppe for pårørende.. De mødes onsdage i lige uger fra kl.. 19:00.. til.. 22:00.. i.. SAMVÆRDSHUSET.. Søndergade 27, 3700 Rønne.. Ønsker du at vide mere om Sind Bornholms Selvhjælpsgruppe, kan du kontakte Kirsten Gadegaard.. på telefon.. 21 72 39 85.. Hvis du så er pårørende, så kan du kontakte os på.. telf.. Eller E-mail:.. Eller komme og besøge os på vores adresse i Søndergade 29, Rønne..

  Original link path: /?p=107
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Ved vores hovedindgang til Blæksprutten, har vi et rum, hvor vi kan spille bordfodbold, bordtennis eller et af de mange brætspil vi har liggende.. Men vi har også en Wii, som bliver brugt flittigt.. Nu har vi dekoreret endevæggen, hvor vores TV til Wii hænger.. Her er lidt billeder, som viser vægmaleriet fra dets spæde begyndelse til det endelige resultat.. Kom endelig forbi og se det i virkeligheden..

  Original link path: /?p=122
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Hvad er Blækspruttens værksted?.. Er det reparationer, eller er det noget helt anderledes?.. I vores værksted kan alt muligt blive til virkelighed, det kan dreje sig om syning, påske/jule-klip, reparationer, stenslibning, læder, m.. m.. Men hovedformålet er at delagtigøre brugerne, således at de bliver involveret i en proces, der giver dem en mere meningsfyldt hverdag.. Årsagen til at alt er muligt er, at der er så mange forskellige brugere, som med hver deres uddandelsesmæssige baggrund medvirker til, at alle kan få hjælp uden at skulle engagere dyre "håndværkere".. Alt kan lade sig gøre, hvis du tør.. Stand hold.. Udbrede kendskabet til Blæksprutten.. At vise at personer med psykiske problemer.. har lange perioder hvor de er raske.. godt kan være stabile.. godt kan passe/gøre/ordne mere end de selv tror.. godt kan snakke med folk om det at være psykisk syg.. Funktion.. Standholdet varetager som selvstyrende gruppe driften af Blækspruttens Stand på Storetorv i Rønne.. Standholdets opgave er at formidle Blækspruttens idé og mål samt at uddele informationsmateriale om Blæksprutten.. Standholdet varetager salget af sysselgruppens produkter på standen.. Samarbejde med andre aktivitetshold.. Folderholdet  ...   Et garageanlæg.. Værksted for lysstøbning.. Værksted for knallerter og cykler.. Atelier.. Træværksted.. Keramik og stenslibnings værksted.. Efter at have støbt lys til eget forbrug i Søndergade 29, i et par år.. Fik vi muligheden for at komme rigtig i gang, da vi fik vores areal på havnen.. Der støbes nu 85 forskellige slags lys.. Der laves nu lys i 21 forskellige farver efter ønske.. Hjemmeside om lysstøbning.. Vi har nu en produktion, så vi kan sælge fra vores adresse i Søndergade, og fra vores Standvogn der står på Rønne torv hver lørdag kl.. 00 til 12.. Man er velkommen til at komme og se støberiet mandag, onsdag og fredag.. Aftale kan treffes på tlf.. Kontaktperson: Jørgen S.. eller Stephen.. Der er også mulighed for at reparere sin knallert/cykel.. Man har mulighed for at komme ned og se hvad der sker, og ad den vej måske få lyst til at være med i aktiviteterne.. Der er mulighed for at reparere sine møbler eller andre ting.. Der er altid plads til en ny udfordring.. Kom hvis du har lyst, eller har en god idé!..

  Original link path: /?p=112
  Open archive

 • Title: Værestedet Blæksprutten
  Descriptive info: Værestedet Blæksprutten/Haveforeningen Fælleshåb.. Have nr.. 20 og 21.. Blæksprutten har 2 kolonihaver, hvor der dyrkes kartofler, og alle mulige slags grøntsager.. Vi har 2 drivhuse hvor vi dyrker tomater, salatagurker og peberfrugt.. Et par frugttræer samt bærbuske af ribs, solbær, stikkelsbær og hindbær.. Brombær har vi plantet nyt i efteråret, da de gamle er med torne.. Et kolonihavehus er der også, med en lille græsplæne omkring med flagstang.. Hvis du har lyst, så kom ud og tag et nap med, i en have er der altid noget at tage sig til.. Om ikke andet så bare nyde den..

  Original link path: /?p=105
  Open archive

 • Archived pages: 21