www.archive-dk-2012.com » DK » V » VEDUGLEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 21 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Bedemanden ved Uglen
  Descriptive info: .. Bedemanden ved Uglen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Velkommen.. Bedemandens opgaver.. Begravelseshjælp.. Valg af gravsted.. Kister og urner.. Gode råd.. Før et dødsfald.. Brevkasse.. Bestil tid..

  Original link path: /menu.php3
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /blank1.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /blank3.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /blank2.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /top.php3
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Bedemanden ved Uglen
  Descriptive info: Velkommen til Bedemanden ved Uglen.. Vi håber at denne side kan være med til at afklare nogle af de spørgsmål, de efterladte og pårørende står med efter et dødsfald.. Udover at arrangere bisættelsen, assisterer bedemanden med en lang række praktiske forhold, der skal tages hånd om.. Det er vores fornemste opgave at støtte familie eller pårørende før og efter bisættelsen, indtil alle formaliteter er på plads.. Derfor er vores dør altid åben for en uforpligtende snak, hvis De har nogen spørgsmål angående livets afslutning, og hvad vi eventuelt kan hjælpe med i den forbindelse..

  Original link path: /showpage.php3?id=1
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Bedemanden ved Uglen - Frederiksborgvej 114, 2400 København NV.. Tlf.. : 35 82 18 30 Fax.. : 35 82 07 88 E-mail:.. bedemanden@veduglen.. dk..

  Original link path: /bund.php3
  Open archive

 • Title: Bedemanden ved Uglen
  Descriptive info: Hvad enten der er tale om en helt enkel eller en stor begravelseshøjtidelighed, om en kirkelig eller en ikke-kirkelig højtidelighed, så er det blandt en bedemands opgaver at give en saglig rådgivning.. Foruden at forestå de praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse ved højtideligheden.. En bedemand skal altid sørge for at orientere de pårørende om de omkostninger, der vil være forbundet med den ene eller den anden form for arrangement.. Der er en lang række opgaver, man efter aftale, kan.. få  ...   kræver Adobe Acrobat Reader).. Hent den her.. - afhentning af dødsattest.. - fremskaffelse af manglende personlige attester.. - anmeldelse til begravelsesmyndighed.. - hjælp til udformning af en dødsannonce.. - indrykning af annonce i de aviser, der aftales.. - bestilling af kiste, ligklæde, urne og kistedekoration.. - bestilling af organist, kor, trykte sange og solist.. - transport med rustvogn.. - lave aftale med kirkegård og/eller krematorium.. - kontakt til fagforening, sygeforsikring, gruppelivsforsikring og livsforsikring.. Ofte vil bedemanden være til stede under begravelseshøjtideligheden..

  Original link path: /showpage.php3?id=2
  Open archive

 • Title: Bedemanden ved Uglen
  Descriptive info: Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør.. Det er kommunen, der udbetaler begravelseshjælpen til boet.. Hjælpens størrelse.. Hvor meget man kan få udbetalt i begravelseshjælp, og om man overhovedet kan få hjælp, afhænger af om den, der skal begraves, efterlader sig formue.. Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 8.. 050 kr.. (2011).. Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 9.. 650 kr.. Er den, der skal begraves, født før 1.. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.. Efterlader ægtefælle eller børn.. Hvis den, der skal begraves,  ...   ved en formue på 41.. 900 kr.. Enlige.. Hvis den, der skal begraves, var ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 16.. 150 kr.. Fra denne grænse nedsættes hjælpen krone for krone, og den falder helt væk ved en formue på 25.. 800 kr.. Ansøgning.. For at få begravelseshjælp skal man sende en ansøgning til kommunen.. Ansøgningsskemaet kan fås hos bedemanden eller hos kommunen.. Udbetaling.. Som regel udbetaler kommunen først begravelseshjælpen, når skifterettens behandling af boet er afsluttet.. Hvis man kun søger om minimumsbeløbet, kan kommunen dog udbetale begravelseshjælpen tidligere.. Flere oplysninger.. Du kan få mere information om begravelseshjælp hos kommunen..

  Original link path: /showpage.php3?id=5
  Open archive

 • Title: Bedemanden ved Uglen
  Descriptive info: Det rigtige gravsted.. Disse informationer henvender sig til familien, som skal vælge gravsted.. Det er vigtigt, at vælge rigtigt fra begyndelsen.. De skal derfor ikke forhaste dem med beslutningen.. Inden de vælger.. Ved valget skal man først tænke på om afdøde havde egne, forudbestemte ønsker om gravstedstype.. Ellers skal valget træffes ud fra egne og familiens ønsker og behov.. Kistebegravelser.. Fredningstiden er 20 år for en kiste, og gravstedet skal derfor købes for mindst 20 år.. Størrelsen af gravstedet skal være mindst tre kvadratmeter med plads til en kiste.. Kistegravsted.. Er et traditionelt gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten, alt inden for vide rammer.. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegåden kan gøre det mod betaling.. I kistegravsteder kan der også nedsættes urner.. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.. Kistefællesgravsteder.. Ligger i områder, der imødekommer ønsket om et gravsted i et fælles anlæg.. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med jordoverfladen/græsset.. Der må gerne ligge blomster på gravstedet, men der må kun plantes, hvis der er anlagt et bed ved gravstenen.. Kirkegården vedligeholder det fælles anlæg.. I kistefællesgravsteder kan der også nedsættes  ...   af gravstedet.. Grav-stedet er normalt på en kvadratmeter med plads til fire urner.. I urne-gravsteder kan der ikke nedsættes kister.. Kendt fællesgravsted.. Til forskel fra ukendt fællesgrav kender man stedet for urnens nedsættelse.. Der er græs på hele arealet, og de enkelte gravsteder er ikke afgrænset.. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med græsset.. Der må kun ligge blomster på gravstedet, og kirkegården kan mod betaling nedgrave en granitvase til buketter og gran.. Gravstedet er på en kvadratmeter med plads til to urner.. I gravstedet kan der ikke nedsættes kister.. Ukendt fællesgrav.. Er anlagt som et smukt, fælles anlæg på kirkegården.. Inden man vælger denne form, skal man gøre sig klart, at ukendt fællesgrav er en helt anonym fællesgrav.. Askens placering markeres ikke og kan ikke oply-ses, og ægtefæller begraves for eksempel ikke ved siden af hinanden.. Asken kan ikke senere flyttes.. Kolumbarium (urnehal).. I Kolumbariet kan der hensættes keramik- eller porcelænsurner i åbne urnepladser.. Der skal være malet inskription på urnerne.. Pladserne kan købes som enkelt- eller dobbeltpladser.. Der kan anbringes blomster eller anden udsmykning på pladsen.. Urnemur.. Her anbringes urnen i muren med en marmorplade foran.. Urnepladsen kan forlænges efter fredningstidens ophør..

  Original link path: /showpage.php3?id=12
  Open archive

 • Archived pages: 21