www.archive-dk-2012.com » DK » V » VFTP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 72 . Archive date: 2012-11.

 • Title: vftp - forside
  Descriptive info: .. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.. |.. Formål.. Medarbejdere.. Projekter.. Organisation.. Kontakt.. Skrevet om centret.. OM CENTRET.. Etablering.. Fokusgrupper.. Temadag 2003.. Temadag 2004.. PSYKIATRISK NETVÆRK.. Information om Transkulturel Psykiatri.. Publikationer.. PRODUKTER.. Fakta og tal.. Flygtninge, indvandrere og efterkommere i Danmark.. Transkulturelle patienter.. Høring om traumatiserede flygtninge.. Narrativer.. Narrativer og minoritetspatienter.. Lad patienten fortælle.. Mere viden.. Patientinformation.. Generelt om psykisk sygdom.. Børn og unge.. Demens.. Depression.. For familier og omsorgsgivere.. Hjerneskade, pådraget.. Patientrettigheder.. Schizofreni og psykoser.. Selvmord.. Stress og angst.. Religioner.. Om religion.. Bahá'í.. Buddhisme.. Hinduisme.. Islam.. Jehovas Vidner.. Jødedom.. Sikhisme.. Transkulturel psykiatri.. Historik.. Begrebsudvikling.. Definitioner.. TEMAER.. Kliniske retningslinjer.. Mere viden.. PTSD.. Definition.. Diagnostik.. Forekomst.. Symptoner.. Kontekst.. Behandling.. Det transkulturelle terapirum.. Kultur og psykoterapi.. Fænomener som kræver særlig opmærksomhed.. Psykoterapeutisk alliance.. DIAGNOSER OG BEHANDLING.. |.. Kalender.. KALENDER.. Begreber.. HJÆLP.. Nyt fra Videnscentret.. Culture, Personality Migration.. Dinesh Bhugras slides fra Videnscentrets jubilæums arrangement i september er nu tilgængelige.. her.. Information om Transkulturel Psykiatri oktober 2012.. Den nyeste udgave af Videnscentrets nyhedsbrev kan ses i pdf-format.. her.. du kan bruge bogmærker til at klikke rundt i dokumentet med.. hvis dokumentet vises uden bogmærker så klik på vis øverst i navigationspanelet - gå ned og klik på navigationspaneler - bogmærker.. hvis panelet med bogmærkerne ligger ind over tekstdelen, så gå op i navigationspanelet øverst og sæt tekststørrelsen ved hjælp af minusknappen (-) til ca.. 70%.. Hvis du vil abonnere på nyhedsbrevet kan du tilmelde dig.. Hvad tilbyder Videnscentret dig?.. I denne pjece kan du læse mere om vores ydelser.. Læs pjecen.. Henvisning af patienter fra Region Hovedstadens Psykiatri.. Patienter kan henvises fra Region Hovedstaden til behandling på Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, se mere på denne.. hjemmeside.. Nye telefonnumre.. Marianne Østerskov.. 38 64 70 14.. Marianne Kastrup.. 38 64 70 16.. Helle Rasmussen.. 38 64 70 38.. Nyt udefra.. Artikler og rapporter.. Svage borgere drukner i et hav af omsorg.. Ugebrevet A4, 9.. november 2012.. / Carsten Terp.. Kaotisk resultat.. På baggrund af firmaets arbejde i kommunerne har LG Insight opgjort, hvor mange mennesker man i gennemsnit skal forholde sig til, hvis man tilhører en ud af 10 grupper af udsatte borgere.. Topscorerne er de kriminelle unge, nyankomne flygtninge generelt og traumatiserede flygtninge- eller indvandrerfamilier i særdeleshed.. De møder typisk 15-20 par udstrakte, varme hænder, som skal gelejde dem på plads i det danske samfund.. Og hvor sympatisk og velmenende det end kan virke, er resultatet kaotisk og nedbrydende for de i forvejen sårbare mennesker.. De oplever manglende koordination og modstridende tiltag.. De kan ikke forstå de enkelte aktørers roller.. Det gør dem apatiske og opgivende, hvis ikke de ligefrem begynder at modarbejde systemet, siger Lars Larsen.. læs artiklen.. du kan downloade en skematisk oversigt over antallet af kontakter inden for forskellige områder.. Den tilgrundliggende rapport:.. Tværfaglige integrationsindsatser - Erfaringer og løsningsmodeller i 12 kommuner.. LG Insight, juni 2012, 68 sider (lagt på www 9.. november).. kan downloades.. Regionerne er bagud med teletolkning / Bundgaard, Bente.. Region Syddanmark brillerer med, at samtlige relevante hospitalsafdelinger nu har adgang til at få en tolk koblet på via video, når en patient, som ikke taler dansk, skal til lægen.. Dermed har regionen som den eneste hidtil opfyldt - på forhånd endda - det mål, som Danske Regioner har sat sig, om at have teletolkning indført alle steder i hospitalsvæsenet, hvor det er relevant, inden udgangen af i år.. De øvrige regioner ligger langt efter.. Region Sjælland er ifølge den seneste opgørelse den region med færrest afdelinger på.. Hvor Region Syddanmark har over 100 afdelinger koblet på systemet, mens Region Sjælland har under 20.. Region Midtjylland er imidlertid den region, der har færrest afdelinger med målt i pct.. af samtlige relevante afdelinger.. Den syddanske spidsposition skyldes formentlig, at ideen i dansk regi blev født her.. Vi startede for tre-fire år siden.. Og vi gjorde det på en simpel måde.. Vi sagde til alle afdelinger, at fremmødetolkning koster  ...   kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser /.. Eskildsen, Nanna Bjerg; Biswas, Dan; Ahlmark, Nanna.. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København, 31 siser.. Rapporten kortlægger kommunernes indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed.. Indsatserne omhandler bl.. a.. kost, motion, rygestop, vægtstop, seksuel sundhed, tandsundhed, type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme.. Desuden også særlige indsatser rettet mod gravide og spædbørnsfamilier samt traumatiserede personer.. Få indsatser er evaluerede.. Ud af 159 registrerede indsatser er 44 evalueret, planlagt evalueret eller beskrevet i en intern erfaringsrapport.. Der mangler dermed i nogen grad stadig viden om hvorvidt og hvordan indsatserne virker.. Den mest interessante del af gennemgangen er listningen af konkrete projekter samt links til evt.. rapporter og evalueringer.. (ælagt på www 31.. oktober).. Du kan downloade rapporten.. Stor stigning i selvmordsforsøg på asylcentre.. / Berlingskes netavis 20.. oktober / Cathrine Bloch.. På fire år er antallet af selvmordsforsøg blandt beboerne på landets asylcentre tredoblet.. Det stigende antal asylansøgere er hovedforklaringen, men statistikken påvirkes også af, at et stort antal af dem befinder sig i frustrerende ventepositioner.. 53 asylansøgere forsøgte sidste år at tage deres eget liv.. Det er mere end tre gange så mange som for fire år siden, hvor 16 asylansøgere forsøgte at begå selvmord, og bare i første halvår af 2012 har der været 33 tilfælde af selvmordsforsøg og selvmordstruende adfærd blandt beboerne på landets asylcentre.. Det viser tal fra Udlændingestyrelsen.. Hovedforklaringen er det stigende antal asylansøgere, der kommer til Danmark og indkvarteres på et af landets 25 asylcentre, men en del af forklaringen er også den desperation, der hersker blandt en stor gruppe asylansøgere, som befinder sig i en frustrerende venteposition uden at vide, hvad de har udsigt til.. Det vurderer chefpsykolog i Dansk Røde Kors asylafdeling, Ivan Doulgerof.. (lagt på www 22.. oktober).. Asylsøger slugte piller foran sin kontaktperson.. Flere asylansøgere forsøger at begå selvmord.. Det er et klart råb om hjælp i frustration over at være usikker på fremtiden, mener ledere af asylcentre.. En ung mandlig beboer på asylcentret Center Holmegaard på Langeland gik for to uger siden ind på sin kontaktpersons kontor med en håndfuld hovedpinepiller i hånden.. Han fortalte, at han ikke kunne overskue sin situation mere og slugte pillerne.. Han blev omgående sendt på hospitalet.. Situationen er ikke enestående, fortæller Jens Brandt, der er leder af asylcentret, for flere af asylansøgerne, der er bosat på Center Holmegaard, har forsøgt at tage deres eget liv.. En forsøgte for nogle måneder siden at hænge sig fra altanen foran flere andre beboere, og en anden fortalte pludselig en dag, at han havde taget en masse piller.. Fælles for selvmordsforsøgene er, at de alle klart vidner om et råb om hjælp, lyder det fra Jens Brandt.. Age at migration and risk of schizophrenia among immigrants in Denmark : a 25-year incidence study.. Pedersen, Carsten Bøcker; Cantor-Graae, Elizabeth.. In the December 2011 issue, Veling et al.. (1) report on a study from the Netherlands that the risk of psychotic disorders in immigrants decreased with age at the time of immigration.. The authors suggest that early life is an important risk period for the development of psychosis in immigrants.. We sought to replicate their findings using data from the Danish nationwide population-based registers.. Data on persons who were born between 1971 and 1995 and who resided in Denmark by the age of 15 were followed for the development of schizophrenia (ICD-10:F20, ICD-8:295) from age 15 until December 31, 2010, using survival analysis techniques.. Immigrants were identified as persons born abroad; developmental level of country of origin was categorized as developing or developed (2).. Age atmigration was identified as age at the time of first permanent residence in Denmark.. (lagt på www 5.. American journal of psychiatry 169(10), 1117-1118, 2012.. | Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.. | telefon 38 64 70 38 | Email:.. transkulturel-psykiatri@rh.. regionh.. dk.. redaktør og webmaster:.. | opdateret: 12.. 11.. 12..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: vftp - formål
  Descriptive info: Styregruppe.. Sitemap.. At lave bookmarks.. At downloade.. Om centret.. Mennesker i Danmark med en anden kulturel baggrund end den danske kan også få en psykisk sygdom.. Jo flere mennesker der er i Danmark, med en anden etnisk baggrund end dansk, des flere fra denne gruppe vil vi se blandt de psykiatriske patienter.. Opsamling af viden inden for området transkulturel psykiatri er indtil oprettelsen af Videnscentret foregået spredt, da ingen har haft ansvar for opgaven.. En af de væsentlige opgaver er derfor systematisk at indsamle viden og erfaringer.. Videnscentret er oprettet for at forbedre psykiatrisk :.. udredning.. diagnostik.. behandling.. pleje.. opfølgning af patienter med anden kulturel baggrund end dansk.. For at fremme den faglige udvikling af området skal centret :.. opsamle viden og erfaringer.. bearbejde viden  ...   og sikre kvaliteten i arbejdet.. Den 1.. januar 2002 startede centret via en 3-årig bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.. Den første bevilling udløb i 2005, men via Psykiatriaftalen 2003-2006, der er indgået mellem amterne, kommunerne og satspuljepartierne i foråret 2003, er centret sikret en fortsættelse til og med 2006.. I 2006 er eksistensen igen forlænget via satspuljemidlerne, og centret er nu sikret til og med 2008.. Herefter er centret en del a Region Hovedstadens Psykiatri og fra 1.. januar 2010 en del af Psykiatrisk Center København.. Du kan læse mere om Psykiatrisk Center København.. Hvis du ønsker at læse lidt om, hvilke ydelser vi tilbyder i Regionen, kan du downloade vores pjece.. | telefon 35 45 61 63 | Email:.. | opdateret: 24.. 01.. 11..

  Original link path: /om_centret/formaal/formaal.html
  Open archive

 • Title: vftp - medarbejdere
  Descriptive info: Marianne Kastrup.. Overlæge og leder af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.. guldmedalje ved Odense Universitet 1975.. lic.. med.. -graden ved Københavns Universitet i 1983.. speciallæge i psykiatri i 1985.. overlæge på Frederiksberg Hospital 1987-1990.. overlæge på Hvidovre Hospital 1990-1997 og samtidig ledende overlæge 1992-1997.. cheflæge på Rehabiliteringscentret for Torturofre fra 1997-2001.. overlæge på Amager Hospital 2001.. overlæge og leder af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center København fra 2001.. Marianne Kastrup var lektor i psykiatri ved Københavns Universitet fra 1992-1998.. Medlemskaber.. medlem af Norsk Forskningsråd for Psykisk Helse 2009-.. Advisory Board for Orientation of the health care system towards the needs of migrants with mental disorders Hamburg og Berlin universities 2009-.. Bestyrelsesmedlem Danske Psykiateres og Børnepsykiateres Organisation 2011-.. Bestyrelsesmedlem OASIS 2011-.. Formand Dansk Psykiatrisk Selskabs Etikudvalg 2011-.. ekspertrådgiver for Committee for the Prevention of Torture, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment under Europarådet.. udpeget af Udenrigsministeriet som medlem af national ekspertgruppe for FNs SPT komite(komite til forebyggelse af tortur) 2007-.. centerråd Forskningscenter for migration, etnicitet og sundhed, Kbh.. Universitet 2010-.. World Psychiatric Association (WPA), Section on Transcultural Psychiatry co-chair fra 2011.. medstifter af Cultural Section, European Psychiatric Association.. Treasurer Nordic Joint Committee 2010-.. Juan Jose Lopez-Ibor Foundation 2007-.. Jury Geneva Human Rights Prize 2010-.. Board Mental Health Europe 2006-2009.. Bestyrelsesmedlem Dansk Psykiatrisk Selskab 2005-2011.. Bestyrelsesmedlem Psykiatrifonden 2008-2011.. WHO Expert Advisory Panel on Mental Health 1995-2009.. World Psychiatric Association (WPA), Executive Committee fra 1996-2002.. World Psychiatric Association (WPA), Standing Committee to Review Abuse of Psychiatry fra 1996-2005 og formand fra 1996-2002.. European Association of Psychiatrists (AEP), Board fra 1992 og generalsekretær fra 2003.. repræsentant for Northern Europe i World Psychiatric Association (WPA), Board fra 2002 -2008.. Foredrag og konferenceindlæg.. telefon : 38 64 70 16.. mobil : 27 20 00  ...   / faglig vejledning.. Med baggrund i en 2-årig uddannelse på DISPUK: Supervision, faglig vejledning og konsultation ud fra et systemisk og narrativt perspektiv tilbydes supervision gratis i Region Hovedstadens Psykiatri.. Supervisionen foregår enten individuelt eller i grupper, hvor grupperne:.. enten kan være tværfaglige eller monofaglige.. kan bestå af personale fra flere afdelinger eller fra samme afsnit.. Vi fastlægger tidspunkter og hyppighed i forhold til de behov du/I har.. Alle møder starter med en runde, hvor hver især fortæller om evt.. cases eller udfordringer fra det daglige arbejde.. I fællesskab vælger vi fx en case, som den pågældende deltager præsenterer, og den arbejdes der videre med på den måde, at Marianne Østerskov interviewer personen (supervisanden).. De øvrige deltagere fungerer som reflekterende team, som to gange inviteres til på anerkendende vis at fortælle om deres tanker, ideer og refleksioner i forhold til det, de har hørt.. Supervisionen slutter med, at Marianne Østerskov afrunder sammen med supervisanden.. Fagligt Forum for Transkulturel Psykiatri.. Der er oprettet faglige fora for transkulturel psykiatri på flere psykiatriske centre.. I disse fora, som mødes en gang om måneden, er der mulighed for at få supervision på patientcases, udveksle erfaringer og få undervisning i emner inden for transkulturel psykiatri.. telefon : 38 64 70 14.. mobil : 27 90 86 12.. e-mail til Marianne Østerskov.. Helle Rasmussen.. Informationskoordinator ved Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.. bibliotekar ved forskningsbibliotekerne 1979.. Miljøstyrelsens bibliotek fra 1980-2000, ledende bibliotekar fra 1982.. cand.. scient.. i biblioteks- og informationsvidenskab 1992.. lektorvikar i Vidensorganisation på Danmarks Biblioteksskole 2000.. arkivleder på Scanpix Nordfoto 2000-2002.. Master i Professionel Kommunikation, Roskilde Universitetscenter 2005.. informationskoordinator på Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Rigshospitalet fra 2002.. telefon : 38 64 70 38.. e-mail til Helle Rasmussen.. | opdateret: 09.. 03.. 12..

  Original link path: /om_centret/medarbejdere/medarbejdere.html
  Open archive
 •  

 • Title: vftp - projekter
  Descriptive info: Videnscentret deltager i følgende projekter:.. Kulturelt interview.. Transkulturelt Centrum i Stockholm har udarbejdet et kulturelt interview med udgangspunkt i The Cultural Formulation, DSM-IV.. Vi har oversat og bearbejdet interviewet samt suppleret med spørgsmål inden for den narrative tilgang.. Interviewet kan ses som en videreudvikling af.. Kliniske retningslinjer for transkulturel psykiatri.. ,.. og er tænkt som et arbejdsredskab for både psykiatere, psykologer og kontaktpersoner.. Samtidig er det et supplement til diagnosticering ud fra ICD-10 og almindelig anamneseoptagelse.. Formålet er:.. at udforske patientens kulturelle, religiøse og sociale baggrund og kontekst.. at sætte fokus på den betydning, som patienten tillægger sin baggrund og tidligere oplevelser.. at udforske patientens sygdomsopfattelse og få viden om patientens forventninger til behandling og pleje.. at lære at forstå hvilken betydning, kulturen har for patientens sygdomsudtryk.. at optimere diagnosticering ved at inddrage kulturelle faktorers betydning, f.. bedre vurdering af, om en adfærd/et symptom er kulturelt eller patologisk funderet.. at styrke udgangspunktet for kontaktpersonens støttende samtaler med patienten.. at udarbejde en optimal behandlings- og plejeplan.. at bidrage til, at behandleren reflekterer over kulturelle faktorers betydning for relationen.. at skabe en anerkendende og tillidsfuld kontakt og behandlingsalliance.. Deltagere.. Flere faggrupper i forskellige dele af landet, fortrinsvis i distriktspsykiatrien.. Projektsygeplejerske Marianne Østerskov, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri,.. Overlæge Marianne Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.. Målgruppe.. Psykiatere, psykologer, sygeplejersker og andre kontaktpersoner i psykiatrien.. Produkt.. At det kulturelle interview efter afprøvning og justering bliver implementeret i psykiatrien på landsplan som et brugbart arbejdsredskab både i forhold til diagnosticering og i forhold til støttende, terapeutiske samtaler med patienter med anden etnisk baggrund end dansk.. Tidsramme.. 2008 - 2010.. Afprøvning af interviewet vil ske i løbet af 2009.. Herefter vil erfaringsopsamlingen ske gennem fokusgruppeinterview, og interviewet vil blive bearbejdet og udkomme i sin endelige form før sommeren 2010.. Yderligere information:.. Afsluttede projekter.. Anvendelse af Altzheimer Quick Test på fremmedsprogede patienter.. Testen er udarbejdet, så anvendelsen af den er uafhængig af både sprog og skolekundskaber.. Testen forventes at kunne anvendes på denne befolkningsgruppe og afprøves på normalt fungerende personer, der taler sprog, der er stærkest repræsenteret blandt de etniske minoriteter.. Minimum 50 patienter og maxium 100 patienter testes.. Overlæge Niels Peter Nielsen, Hvidovre Hospital, DPC Vesterbro, overlæge Marianne Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, speciallæge Christian Simonsen.. Produkt.. Undersøgelsen af testens anvendelighed vil blive offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.. Tidsramme.. juni 2004 - 2006.. Yderligere information :.. Overlæge Marianne Kastrup.. Hvordan flygtninge og indvandrere gør brug af psykiatrisk service.. Videnscentret har ansøgt Indenrigs- og Sunhedsministeriet om og fået midler til undersøgelsen.. Pengene er bevilget, fordi der er et behov for at få et samlet overblik over, hvordan flygtninge og indvandrere bruger de eksisterende psykiatriske behandlingstilbud.. Hovedformålet er at analysere :.. hvordan patienter af anden etnisk baggrund end dansk anvender tilgængelig psykiatrisk service - sammenlignet med den danske befolknings anvendelse af servicen.. om der er forskelle i de 2 gruppers sygdomsmønstre.. På baggrund af indlæggelser og ambulante kontakter vil der blive lavet sammenlignende analyser af flygtninge- og indvandrergruppens, gruppen af efterkommeres og den danske baggrundsbefolkning.. Der er tale om et rent registerprojekt, hvor allerede indsamlede informationer analyseres.. Videnscenter for Socialpsykiatri , Statens Institut for Folkesundhed ,Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.. primo 2005 ultimo 2006.. Rapporter og andet.. Etniske forskelle i  ...   onsdage fra 17.. november 2004 til 15.. december 2004.. efterår 2004.. Narrativer i psykiatrisk behandling.. At udvikle en metode til brug for anvendelse i behandlingen.. Projektet er initieret af Videnscentret og desuden deltager Transkulturelt Team fra DPC Indre Nørrebro og stud.. soc.. Anders Fisker.. Metodebeskrivelse, evaluering af metoden samt cases.. september 2004 - januar 2005.. Rapport.. Lad patienten fortælle.. Fisker, Anders.. Narrativ tilgang i transkulturel psykiatrisk sygepleje et projekt til kvalitetsudvikling.. Formålet med projektet er at implementere de.. via den narrative tilgang, som lægger op til en særlig sensitivitet i forhold til patientens livshistorie, og som tager udgangspunkt i behandlerens anerkendende, åbne og nysgerrige position.. Den narrative metode kan:.. sætte fokus på andre aspekter af patientens liv, fx kan patientens ofte dominerende, negative fortælling om sig selv finde nye veje, således at der skabes ny mening.. hjælpe patienten med at opnå en større identitetsfølelse, ved at patientens historie udfoldes, og betydninger erindres og styrkes.. skabe større sammenhæng mellem fortid, nutid og dermed fremtid i flygtningens ofte fragmenterede livsforløb.. hjælpe patienten til at (gen)finde ressourcer og se nye handlemuligheder.. Projektsygeplejerske Marianne Østerskov, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, ledende distriktspsykiatrisk sygeplejerske Lis Sørensen, DPC, Sankt Joseph, Rigshospitalet, psykolog og lektor Peter Berliner, Københavns Universitet, stud.. psych.. Line Natascha Larsen og stud.. Dea Seidenfaden, Københavns Universitet.. Tværfagligt personale (sygeplejersker, ergoterapeuter, psykolog) fortrinsvis fra det transkulturelle team i Distriktspsykiatrisk Center, Sankt Joseph.. Rapport om projektet og resultater.. Artikler til fagblade.. Formidling af projektet ved nationale og internationale konferencer.. Juli 2005 - januar 2007.. Projektsygeplejerske Marianne Østerskov.. Telepsykiatri.. At kunne etablere mulighed for :.. psykiatrisk behandling.. diagnosticering.. vurdering af behandlingsbehov.. hos flygtninge og indvandrere på deres eget sprog ved hjælp af internettets muligheder for 2-vejskommunikation.. Denne metode sikrer, at patienter med anden etnisk baggrund end dansk vil kunne tilbydes en bedre behandling, idet behandling og undersøgelse kan ske uden tolk og på patientens eget sprog.. Projektet koncentrer sig om personer, der taler bosnisk, arabisk, bulgarsk, polsk, russisk eller kurdisk.. Projektet omfatter maimum 80 patienter.. Speciallæge i psykiatri Davor Mucic, behandlingscentret.. Den lille prins.. , overlæge Marianne Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, datatekniker Kristoffer Karlsen, Dansk Telemedicin A/S.. Finansiering.. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Helsefonden.. Evaluering der vil forsøge at belyse fordele og ulemper ved telepsykiatri.. Resultaterne vil blive formidlet ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde, ved internationale og nordiske konferencer om telemedicin samt i psykiatriske tidsskrifter.. september 2004 - 2006.. Yderlige information :.. , se også omtalen i.. Danske Kommuner.. Uafsluttede projekter.. Psykoedukation i arbejdet med traumatiserede flygtninge.. At belyse de muligheder, forudsætninger og begrænsninger der ligger i at anvende metoden.. Arbejdsgruppen er nedsat af Den Psykosociale enhed i Dansk Flygtningehjælp og har deltagere fra behandlingsinstitutioner, det kommunale system, sprogcentre, forskere, Videnscenter for Socialpsykiatri og Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.. Metodehæfte om psykoedukative metoder.. medio 2004 - ultimo 2005.. Projektsygeplejerske Marianne Østerskov.. Tværsnitsundersøgelse af patienter ved Rigshospitalet, DPC Indre Nørrebro.. Formål.. At kortlægge forskelle og ligheder mellem forskellige patientgrupper, f.. ex forskelle og ligheder i :.. diagnoser.. indlæggelsesmønster.. familiemønster.. misbrug.. boform.. tilknytning til arbejdsmarkedet.. Overlæge Marianne Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, projektsygeplejerske Marianne Østerskov, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, klinikchef Anne Lindhardt, Rigshospitalet, Psykiatrisk klinik.. Artikler til danske og udenlandske tidsskrifter.. Resultaterne skal endvidere formidles til beslutningstagere i staten og i amterne..

  Original link path: /om_centret/projekter/projekter.html
  Open archive

 • Title: vftp - styregruppe
  Descriptive info: Videnscentret er fra den 13.. juni 2012 en del af Psykiatrisk Center Ballerup under Region Hovedstaden.. Du kan læse mere om Centret.. | opdateret: 20.. 08..

  Original link path: /om_centret/organisation/organisation.html
  Open archive

 • Title: vftp - kontakt
  Descriptive info: Kontakt.. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri er organisatorisk og administrativt en del af Psykiatrisk Center Ballerup.. Psykiatrisk Center Ballerup.. Afdeling Gentofte, opg.. 32, stuen.. Niels Andersens Vej 65.. 2900 Hellerup.. e-mail.. :.. dk..

  Original link path: /om_centret/kontakt/kontakt.html
  Open archive

 • Title: vftp - skrevet om centret
  Descriptive info: Gør kulturen mon en forskel ?.. Af Lene Galsgaard.. IndenRigs nr.. 12, 2002.. Af Lisbeth Dahl.. Ugeskrift for Læger, 31.. marts, nr.. 14, 2003.. En psykiatri der medtænker religion og etnicitet.. Af Ophelia Lind.. religion.. dk 21.. april 2006.. Her tages ånderne alvorligt.. Jensen, Ulf Joel.. Ugeskrift for læger 169(44), 3792-3793, 2007.. Der er forskel på at være fra Nørrebro og Nigeria.. Santarelli, Anita.. PsykiatriNyt marts, 3-4, 2012..

  Original link path: /om_centret/skrevet_om_centret/skrevet_om_centret.html
  Open archive

 • Title: vftp - etablering af psykiatrisk netværk
  Descriptive info: Psykiatrisk netværk.. Videnscentret har etableret et netværk af kontaktpersoner fra de psykiatriske afdelinger.. Den primære målgruppe for Videnscentret er personale, der arbejder med transkulturelle problemstillinger, først og fremmest ansatte inden for psykiatrien :.. psykiatere.. psykologer.. sygeplejersker.. socialrådgivere.. ergoterapeuter.. fysioterapeuter.. social- og sundhedsassistenter.. socialpædagoger.. Et af hovedformålene for Videnscentret (.. se strategiplanen.. ) er at skabe kontakter og danne netværk mellem fagfolk, bl.. for at :.. forebygge professionel isolation.. sikre erfarings- og vidensudveksling.. fremme gensidig inspiration.. finde ressourcepersoner indenfor området..  ...   nemlig de personer, der til daglig er i kontakt med patienter af anden etnisk oprindelse end dansk.. indblik i fagfolks erfaringer og viden.. afdækket de væsentligste problemstillinger indenfor området.. De psykiatriske behandlingsinstitutioner blev i sommeren / efteråret 2002 bedt om at udpege kontaktpersoner, som kunne indgå i et transkulturelt netværk.. Netværket er etableret, består af behandlere fra forskellige faggrupper og er spredt over hele landet.. Brev til psykiatriske afdelinger med opfordring til at udpege personer til det psykiatriske netværk..

  Original link path: /psykiatrisk_netvaerk/etablering/etablering.html
  Open archive

 • Title: vftp - fokusgrupper
  Descriptive info: Alle kontaktpersoner i det psykiatriske netværk blev i efteråret 2002 inviteret til regionale møder.. Formålet var at få overblik over :.. hvilke problemer der er.. hvad der fungerer godt.. psykiatriens behov for information og viden.. ideer og tanker til at styrke behandlingen.. Alle deltagere blev forinden orienteret om de områder, der ville  ...   fra de enkelte interviews kan ses her :.. København d.. 28.. oktober 2002.. Middelfart d.. 24.. oktober 2003.. Slagelse d.. 23.. Århus d.. 22.. Referater fra fokusgruppeinterviewene er sammen med referat fra Temadagen d.. marts 2003 er blevet udgivet i rapportform.. Psykiatri i multikulturelt perspektiv: erfaringer fra psykiatriske afdelinger i Danmark, maj 2003..

  Original link path: /psykiatrisk_netvaerk/fokusgrupper/fokusgrupper.html
  Open archive

 • Title: vftp - temadag - sygdom i transkulturelt perspektiv
  Descriptive info: Sygdom i transkulturelt perspektiv.. Videnscentret afholdt d.. marts en temadag for ansatte i psykiatrien.. 100 personer deltog.. Temadagen var arrangeret for at give behandlerne mulighed for at diskutere de problemstillinger, som kulturelle forskelle skaber mellem kliniker og patient :.. - Det er for Videnscentret en betydningsfuld dag, da vi her for første gang har samlet kontaktpersonerne og medlemmer af deres team for i fællesskab at drøfte netop de emner, som blev fundet af særlig relevans ved de afholdte fokusgruppeinterviews.. For os som Videnscenter er dagen en dag, der gerne skulle give os inspiration til det fremtidige  ...   :.. Kultur versus patologi.. , dr.. phil.. , Gretty Mirdal.. Skandinaviske erfaringer.. overlæge Sofie Bäärnhielm, leder af Transkulturellt Centrum i Stockholm.. Alle deltog desuden i 2 arbejdsgrupper, hvor der kunne vælges mellem :.. Tolkning.. translatør og lektor Nina Hamerik.. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).. overlæge Marianne Kastrup.. Metoder i behandlingen og i samarbejdet.. Annemarie Gottlieb.. Erfaringer fra distriktspsykiatrien.. speciallæge i psykiatri Armando Baéz.. Kulturmøder i relationen og i miljøet.. projektsygeplejerske Marianne Østerskov.. Referater fra temadagen er sammen med referater fra fokusgruppeinterviewene blevet udgivet i rapportform :.. Psykiatri multikulturelt perspektiv: erfaringer fra psykiatriske afdelinger i Danmark, maj 2003..

  Original link path: /psykiatrisk_netvaerk/temadag2003/sygdom_i_transkulturelt_perspektiv.html
  Open archive

 • Title: vftp - temadag - islamiske fortællinger i psykiatrien
  Descriptive info: Islamiske fortællinger i psykiatrien.. Videnscentret afholdt den 24.. september en temadag for ansatte i psykiatrien.. 80 personer deltog.. Hver kultur har sit eget sygdomssprog og sin egen opfattelse af, hvad der udgør og forårsager sygdom.. Den islamiske kulturs sygdomsfortællinger blev sat i fokus, da der blev afholdt en temadag om islam og psykiatri i Kulturbygningen på Islands Brygge.. Næsten 80 sygeplejersker, psykologer og læger mødte op for at stille skarpt på islamiske forståelses- og forklaringsrammer omkring sygdom.. Kan sygdom forårsages af stress,  ...   udfra en ubalance i kroppen mellem kolde og varme stoffer?.. Vores tænkning om sygdom er hverken naturgiven eller objektiv, men derimod farvet og formet af den kultur, vi er opvokset i.. På de psykiatriske afdelinger i Danmark har størstedelen af etniske minoriteter med psykiske lidelser en muslimsk baggrund.. Her mødes den danske kulturs forståelse og forholden sig til sygdom med den islamiske.. Vidt forskellige fortællinger fletter sig ind i hinanden, og i mødet forandres de.. Læs Clea Jerlangs artikel om temadagens indhold..

  Original link path: /psykiatrisk_netvaerk/temadag2004/islam_i_psykiatrien.html
  Open archive •  


  Archived pages: 72