www.archive-dk-2012.com » DK » V » VANDPLEJEFYN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 90 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: .. Forside.. -.. Hvad er Vandpleje Fyn.. 12.. December 2012.. Navigation.. Forretningsudvalget.. Foreningerne bag VPF.. Restaureringsprojekter.. Grusbanden.. Spærringsoversigt.. Smoltudsætninger 2012.. Fisketælleren i Odense Å.. Nyt fra elfiskeriet 2012.. Elfiskeplan 2012.. Elfisketilladelse.. Vandpleje Fyn er sponsoreret af.. Nyheder fra elfiskeriet 2012.. Med Svendborg Sportsfiskerforenings vilde tur i Stokkebækken, er det fynske elfiskeri overstået på rekordtid.. Aldrig før har elfiskeriet været så succesfuldt, og aldrig før er det gået så stærkt.. Klik på banneret herunder, og se beretninger fra alle ture.. Alle Resterende ture er AFLYST !!!.. Formand.. d.. oktober 23 2012 18:26:39.. Repræsentantskabsmøde 2013.. december 04 2012 19:35:14.. 0 Kommentar(er).. 11 Fremvisninger.. Video fra elfiskeri i Haarby Å 2012.. Video af Rasmus Kortegård.. november 16 2012 20:08:08.. 41 Fremvisninger.. Elfiskeplan 2012.. ALLE RESTERENDE TURE ER AFLYST - OPDATERET 19/11-2012.. oktober 11 2012 18:43:30.. 12 m3 nyt gydegrus til Hågerup Å.. Fynske Lystfiskere og Vandpleje Fyn udlægger nyt gydegrus i Hågerup Å.. Vandpleje Fyns Keld Rasmussen har sammen med sin lokale klub, Fynske Lystfiskere, anlagt 2 nye gydebanker i Hågerup Å.. klik på læs mere, og læs et lille referat fra dagen.. oktober 06 2012 19:10:43.. Læs mere.. 172 Fremvisninger.. Spærringer fjernet i Harndrup Fjellerup Å.. 160 m3 gydegrus lagt i Harndrup Fjellerup Å.. Lørdag d.. 22.. september gennemførte Vandpleje Fyn og Middelfart Kommune i fællesskab et stort restaureringsprojekt i Harndrup Fjellerup Å.. 2 sæt betonstyrt, 6 styrt i alt, blev borthugget og erstattet af 2 lange gydestryg til gavn for åens ørredbestand og vandløbets øvrige beboere.. Projektet var Vandpleje Fyns første samarbejdsprojekt med Middelfart Kommune, men bestemt ikke sidste!.. Læs meget mere HER !.. oktober 02 2012 18:15:24.. 206 Fremvisninger.. Ny sponsor til Vandpleje Fyn.. Sponsorkroner smides direkte i Stavis Å.. Vandpleje Fyn har i den foregående måned indgået en sponsoraftale med Spedition Bladt A/S.. Aftalen indebærer at Vandpleje Fyn har modtaget et beløb på 12.. 500 kroner, mod at øremærke dem til et vandplejeprojekt i Stavids Å.. Pengene smides med andre ord direkte i Stavis åen.. Stavids Å, der netop er blevet genslynget på et stræk af 7 ½ kilometers længde, er et af Fyns rigtig gode gyde og opvækstområder for hav- og bækørred, og huser endvidere den sjældne tykskallede malermusling.. Vandpleje Fyn er netop nu ved at afklare hvor i vandløbssystemet de 12.. 500 kroner vil kunne omsættes i den bedst mulige indsats, til gavn for både vandløbsfaunaen og de fynske lystfiskere.. Vandpleje Fyns formand Søren Knabe udtaler, at han er overrasket, stolt og glad for, at det lokale erhvervsliv på eget initiativ har opsøgt Vandpleje Fyn med en stor pose penge.. Det er helt fantastisk at blive kontaktet af et firma som synes Grusbanden gør et godt stykke frivilligt arbejde, og som ønsker at anerkende dette arbejde med en  ...   her os se forslag til vandplanerne for DIN kommune!.. juni 24 2012 18:23:06.. 332 Fremvisninger.. Randzoneloven vedtaget.. Fri adgang til vandløbene fra 1.. september.. Fra september måned skal der ikke længere en kommunal tilladelse til at færdes ved vore vandløb.. Det røde flertal i folketinget, har netop vedtaget 2 ændringsforslag til den eksisterende lov om randzoner, der træder i kraft pr.. 1.. september 2012, og som blev vedtaget den 11.. juni 2012.. Ændringsforslagene medfører, at offentligheden får adgang til udyrkede randzonearealer samt, at der ikke må dyrkes energiafgrøder i randzonerne.. se mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside her!.. juni 12 2012 14:37:15.. Smoltforsøget i Geels Å er slut.. Smoltundersøgelsen i Geels Å er slut.. Torsdag d.. 31 maj afsluttede DTU Aqua, Frode Thorhauge, og de frivillige hjælpere, feltarbejdet med smoltfælden i Geel Å.. Undersøgelsen har stået på siden den 12 marts, og den har dermed varet i 2½ måned.. Læs meget mere her!.. juni 06 2012 12:58:06.. Ingen dispensation til garn i i inderfjorden - for i år.. Fiskeridirektoratet giver ikke dispensation til "multe"fiskeri i det fredede område i Odense inderfjord.. - i år i hvertfald.. !.. På baggrund af biologiske vurderinger, og bierhvervsfiskernes hidtil oplyste fangster, har man vurderet at risikoen for bifangst af andre arter, herunder havørred, som værende alt for stor.. Fiskeridirektoratet har på den baggrund afslået bierhvervsfiskernes ansøgning om dispensation til "multe"fiskeri i Odense inderfjord.. En beslutning som vi i Vandpleje Fyn naturligvis bakker 100 % op om.. "Det er en meget fornuftig beslutning, som kan vise sig at have meget stor betydning for fjorden ørredstammer".. lyder det fra næstformand Lars Henriksen.. juni 05 2012 11:09:34.. Side 1 af 5.. 2.. 3.. 4.. Vandpleje Fyn er en sammenslutning af foreløbigt 27 fynske foreninger under.. Danmarks sportsfiskerforbund, der har til opgave at :.. - Arbejde for forbedrede.. levevilkår for fisk i de fynske vandløb f.. eks.. ved genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger der hindrer fiskenes frie vandringer opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger o.. s.. v.. - Arbejde for rent vandmiljø i det fynske område.. - Organisere foreningernes elektrofiskeri og udsætninger i henhold til udsætningsplaner, samt vedligeholdelse af elfiskeudstyret.. - Fremme foreningernes vandplejearbejde gennem kurser, informationsaftener m.. - Støtte foreningerne med økonomiske midler til vandløbsrestaureringsprojekter i det omfang Vandpleje-Fyn kan tilvejebringe disse.. Organisationen har til hensigt at samle så mange fynske foreninger under Danmarks sportsfisker-forbund som muligt, da udsætninger af fisk på Fyn, og vandpleje i det hele taget er til gavn for samtlige foreninger på Fyn.. Indlogning.. Brugernavn.. Kodeord.. Har du glemt dit kodeord?.. Få tilsendt et nyt ved at klikke.. her.. Anmeldelse.. dk 72185609.. Copyright 2007.. Powered by.. PHP-Fusion.. 2003-2006.. Azara Theme by:.. PHP-Fusion Themes.. 141398.. Unikke besøg..

  Original link path: /news.php
  Open archive

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Original link path: /viewpage.php?page_id=13
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: Formand:.. Søren Knabe.. Vends Sportsfiskerforening.. Mail:formand@vandplejefyn.. dk.. Næstformand:.. Lars Henriksen.. Dalum Lystfiskerforening.. Mail:naestformand@vandplejefyn.. Kasserer:.. Henning Mortensen.. Mail:kasserer@vandplejefyn.. Sekretær:.. Sofus Ryge Petersen.. Mail:sofus@vandplejefyn.. Udvalgsmedlem:.. Kenneth Fahnøe.. Odense Sportsfisker Klub.. Mail:kenneth@vandplejefyn.. Frank Jensen.. Odense Sportsfisker Klub & Vends Sportsfiskerforening.. Mail:frank@vandplejefyn.. Keld Riis Rasmussen.. Fynske Lystfiskere.. Mail:Keld@vandplejefyn.. Suppleant:.. Bo Holme.. Fluefiskerklubben Den Hårde Kerne.. Mail: ingen mailadresse.. Torben Christensen..  ...   kan kontakte siden på.. Du kan sende en mail direkte ved at trykke her.. formand vandplejefyn.. Hvis du er medlem på siden, kan du sende en privat besked ved at trykke her.. Privat besked.. Alternativt kan du udfylde formularen her på siden, der så bliver sendt som en mail til administratoren.. Navn:.. Mail adresse:.. Emne:.. Besked:..

  Original link path: /contact.php
  Open archive
 •  

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: Foreningerne.. Følgende foreninger er medlemmer af Vandpleje Fyn.. - Assens og Omegns Sportsfiskerforening.. - Bellinge Medeklub.. - Dalum Lystfiskerforening.. - Faaborg Sportsfiskerklub.. - Fiskebanden Leifi.. - Fiskeklubben Nordfyn.. - Fiskelauget af 1970.. - Fluefiskerklubben D.. H.. K.. - Fluefiskerklubben Humpy.. - Fynske Lystfiskere.. - G&M  ...   Lystfiskerforening.. - Munkebo Lystfiskerforening.. - No Catch.. - Nordfyns Sportsfisker Forening af 1989.. - Nyborg Sportsfiskerforening.. - Odense Sportsfiskerklub (OSK).. - Sportsfiskeren Langeland.. - Sportsfiskerforeningen Snøren.. - Sportsfiskerklubben Brorsø.. - Sportsfiskerklubben FV, Fynsværket.. - Svendborg Sportsfiskerforening.. - Tommerup Lystfiskerforening.. - Ullerslev Lystfisker Klub.. - Vends Sportsfiskerforening..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=1
  Open archive

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: Projekter.. En af Vandpleje Fyns opgaver er blandt andet at råde og vejlede de fynske klubber i forbindelse med restaurering af vandløb.. Det kan eksempelvis være i forbindelse med udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger, fjerne spærringer mm.. Vi arbejder i øjeblikket på restaureringsprojekter i henholdsvis Stavis Å og Vejrup Å Projekterne omfatter etablering af  ...   de ventes udført i løbet af 2013.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 2012.. Harndrup Fjellerup Å.. Hågerup Å.. Odense Å - skjulesten.. 2011.. Hågerup Å.. Holmehavebæk.. Odense Å - udplantningsprojekt.. 2010.. Storå.. Tange Å.. 2009.. Grusbanden på arbejde for Fiskelauget af 1970 - Spangebækken.. Grusbanden på arbejde for Morud Lystfiskerforening - Margaard Mølle Å.. Hammersbro Bæk - Kursusprojekt for Grusbanden.. 2008.. Bogense Bybæk..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=9
  Open archive

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Original link path: /viewpage.php?page_id=19
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: Fisketæller Odense Å - 2009.. Fisketælleren er ikke længere aktiv - nedenstående er tælling fra 2009.. Herunder ses resultatet af fisketællerens arbejde ved Dalum papirfabrik i Odense Å.. Figuren viser det antal havørreder, som er blevet registreret gennem fisketælleren hver uge i sæsonen fra 19/7 til 13/12 2009..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=18
  Open archive

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: Elfiskeri 2012.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. Det fynske elfiskeri er slut for i år!.. Med den flotte tur i Stokkebækken reddede Svendborg Sportsfiskerforening på det nærmeste region øst, og sikrede derved fordelingen af fisk, således at den opfiskede rognmængde kan opfyldes som planlagt.. Aldrig før er det fynske elfiskeri gået så stærkt og problemfrit som i år.. Det er på rekordtid lykkedes os at opfiske den ønskede mængde fisk, hvilket bevirker at vi allerede nu kan aflyse alle sæsonens resterende ture.. - dog gennemfører Fyns laksefisk turen i Lindved å i morgen (tirsdag d 20/11), da turen er på programmet i et større turistarrangement arrangeret af Assens Kommune.. Uge 46.. Stokkebækken d.. 18/11 - Vandpleje Fyn:.. Svendborg Sportsfiskerforening havde en ganske forrygende dag i Stokkebækken.. Som sædvanligt, fristes man til at skrive, indleverede foreningen en masse flotte fisk til Fyns Laksefisk.. Hele 114 havørreder blev i flere omgange fragtet til klækkeriet i Odense, og fordelingen lød på 72 hunner og 42 hanner, heraf var hele 23 af hunnerne var klar til strygning.. De strygeklare hunner og tilhørende hanner får således kun en enkelt overnatning på fødeklinikken i Odense, inden de mandag formiddag kan vende tilbage til de vandte omgivelser på østfyn.. Vindinge å d.. Tur aflyst - Nyborg Sportsfiskerforenings tur i Vindinge blev aflyst på grund af sygdom og afbud.. Stavis å d.. 17/11 - Vandpleje Fyn:.. Morud Sportsfiskerforenings tur i Stavis å indbragte i alt 15 fisk (11 hunner og 4 hanner) til Fyns laksefisk.. Vittinge å, d.. 16/11 - Fyns Laksefisk:.. Fyns Laksefisk hjemtog 1 hunfisk fra Vittinge å, mere kunne det ikke blive til denne fredag.. Der blev dog set og nettet flere fisk (ca.. 10 hunner og 7 hanner), men størstedelen af hunnerne var udlegede.. Vandstanden havde ændret sig en del siden sidste tur for 14 dage siden, og vandet var også klaret helt op.. Kongshøj å, d.. 15/11 - Fyns Laksefisk:.. 18 fisk hjemtaget - 9 hunner og 9 hanner.. Spangebækken, d.. 14/11 - Fyns Laksefisk:.. Tur aflyst, da der med al sandsynlighed er indhentet fisk nok fra region vest.. Vejrup å, d.. 12/11 - Fyns Laksefisk:.. Turen gav 22 hunner og 16 hanner, og det fra en forholdsvis kort strækning fra det ydre stræk af åen.. Tv2 fulgte Fyns Laksefisks arbejde denne dag, og indslaget kan ses herunder.. Uge 45.. Haarby å d.. 11/11 - Vandpleje Fyn:.. Søndag den 11.. november 2012 var Fiskelauget af 1970 på elektrofiskeri i Haarby å.. Forventningerne i år var blandede.. De sidste sæsoner har ikke været prangende, og ville den megen regn betyde, at det var vanskeligt at færdes i åen? Det sidste viste sig ikke at være et problem.. Fin vandstand og overraskende klart vand gjorde vadning til en forholdsvis nem disciplin.. Når der selvfølgelig ses bort fra store sten, trærødder, mudder og andet spændende på bunden.. Men desværre må vi endnu en gang nok sige, at fiskeriet skuffede i forhold til for bare tre- fire år siden.. Antallet og ikke mindst gennemsnitsstørrelsen er faldet betragteligt.. Procentvis kan vi se, at andelen af fisk fra Fyns Laksefisk er vokset i forhold til bestanden af vilde havørreder.. Og der mangler stort set fisk mellem 60 og 70 cm.. Der var flest mindre opgangsfisk i år.. Og så skal man se bort fra en han- og en hunfisk; begge et godt stykke over 80 cm.. Fiskelauget afleverede 31 fisk på Fyns Laksefisk.. Torben.. Ryds å d.. Årets anden Ryds å tur blev gået søndag, og anden tur blev lige så stor en succes som den første.. Søren Olsen og Co indhentede 52 fisk til klækkeriet, fordelt på 20 modne hunner og 32 hanfisk.. En meget begejstret Søren kunne over telefonen berette om en å fyldt med fisk, og at man kun havde taget de allermest modne hunfisk med ind til klækkeriet.. Ryds å har virkelig vist sig fra den positive side i år.. - Søren.. Stor å d.. Endnu en god tur i Stor å på Nordvestfyn.. Vandstanden var faldet 10 cm og strømmen var aftaget betragteligt i forhold til i sidste uge, så det var noget nemmere at gå turen igennem denne gang.. Der blev i alt hjemtaget 36 flotte fisk, og der ud over blev der genudsat en masse umodne, nogle få udlegede, og en masse mindre fisk.. Turen bød desuden på et gensyn med den flotte hanfisk på 85 cm fra sidste uge, og der blev observeret en masse fisk i smoltstørrelse.. Dalums drenge var på årets første tur i Vindinge Å - og i år viste åen sig lidt mere gavmild end den har gjort de sidste års tid.. Dalum havde i alt 28 fisk med retur til lakseriet, hvoraf de 5 største var over 70 cm.. Fordelingen lød på 16 hunner og 12 hanner.. Lindved å d.. 10/11 - Vandpleje Fyn:.. Lørdag bød kun på en enkelt tur, og det var vores egen tur i Lindved å.. Kenneth Fahnøe og Bo Madsen havde en god tur, og havde fornøjelsen af at få følgeskab af en lille delegation fra Ærø Sportsfiskerforening på den sidste halvdel af turen.. Ærøfolkene havde været på rundvisning på lakseriet, og de var i den forbindelse inviteret en tur til Lindved å for at overvære lidt elfiskeri.. Enkelte øboer havde medbragt vaders, og gav tilmed et nap med i opfiskningen af moderfisk, og de var derfor medvirkende til at der kunne hjemtages 31 fisk (15 hunner og 16 hanner) til Fyns Laksefisk.. - Søren.. Å å, d.. 9/11 - Fyns Laksefisk:.. 10 fisk hjemtaget - 4 hunner og 6 hanner.. Vejstrup å, d.. 8/11 - Fyns Laksefisk:.. 46 fisk hjemtaget - 19 hunner og 27 hanner.. 7/11 - Fyns Laksefisk:.. 12 fisk hjemtaget - 3 hunner og 9 hanner.. Viby å d.. 6/11 - Vandpleje Fyn:.. Ole og Per fra Vends havde valgt at bruge en fridag i den gode sags tjeneste, og tilbragte en dag med elfiskeri i Viby Å.. Som tilfældet er så mange andre steder, var vandstanden også utrolig høj i Viby å, og det vanskeliggjorde naturligvis dagens arbejde.. Så ud over at turen gav elfiskerne en god gang motion - inklusiv lange arme og trætte ben - så lykkedes det dem at få indfanget en masse fine fisk.. Helt præcist blev der indfanget 24  ...   de fleste fisk hanfisk mellem 40-50 cm, der så ud til at have været i vandløbet længe.. Vi fik en halv snes hunner med og i alt 12 fisk.. Vejstrup Å har år efter år vist sig som et 'sent' vandløb og det tyder på samme tendens i år.. Vandføringen var fin, men det havde ikke lokket så mange fisk op på dette gydestræk.. De er der forhåbentlig om et par uger.. Karsten havde denne dag følgeskab af Jimmy fra fiskerikontrollen der kom uanmeldt forbi for at følge elfiskeriet.. Jimmy havde (ifølge eget udsagn) en dejlig formiddag i det fynske landskab og havde kun positive kommentarer til Karsten og resten af elfiskeholdet.. 30/10 - Fyns Laksefisk:.. Det var dejligt vejr at elfiske i og vi havde en god tur sammen med elever og lærlinge.. Som sædvanligt, havde vi valgt at ligge en af årets første ture i Stavis å sammen med alle elever og lærlinge for at fortælle om og vise elfiskeri.. Det er nemmest at samle alle eleverne på en gang og fortælle om elfiskeri og sikkerheden omkring det.. Heldigvis har vi et super godt hold elever, som er glade for at komme med ud og som gerne vil deltage i arbejdet.. Mængden af fisk var til gengæld til at overse.. Der blev hjemtaget 9 hunner og 4 hanner og ca.. genudsat/ladet gå 10 hunner og 5 hanner.. Der var ingen hunner, som var klar til at blive strøget i denne uge.. Vi så ingen skrubber og gedder, som vi som regel ser, men vi så flere skaller.. Lindved å ved Åsum, d.. 29/10 - Fyns Laksefisk:.. Der blev kun elfisket en enkelt strækning (fra båden blev sat i vandet til første opsamlingssted ved Nyborgvej), så det var en relativt kort tur.. Der blev sorteret i fiskene undervejs, og i alt er der vel sat 10-15 stk.. ud igen.. 2 af dem var store hunner på 60-70cm, som allerede havde gydt! Vi kom hjem med i alt 19 fisk, 14 hunner og 5 hanner.. Den største vi har med hjem er en hun på 74cm.. Hun bliver nok klar til at stryge i løbet af ugen (smil) -.. Anders Juul.. Uge 43.. 27/10 - Vandpleje Fyn:.. Årets første tur i Lindved Å blev en lille skuffelse rent fangstmæssigt.. Normalt er den første tur i Lindved å ganske god, men i år er fiskene altså endnu ikke kommet op til golfbanen.. Bo Madsen og jeg var kun i stand til at hjemtage 16 forholdsvis små fisk (10 hunner og 6 hanner).. Der blev ikke observeret nogle tegn på gydegravninger, ligesom der heller ikke var fisk at finde på de øvre stykker ved Hollufgaard.. Kongshøj å d.. 25/10 - Fyns Laksefisk:.. Som produktionsskolelærer er det til tider svært at finde ud af, hvor mange krummer der er i eleverne.. En god test er dog elfisketure i Kongshøj Å.. Som altid blev det en rigtig manddomsprøve og på trods af at vi i år havde flere styrt (pga.. de utrolig mange store sten) med efterfølgende 'Vand i waders', bestod alle fire knægte med bravour!.. Forventningerne til fangsten var på det jævne, da 'tidlige' ture de sidste par år ikke har givet mange fisk på dette øvre stræk.. Vi blev dog overraskede for åen var fyldt godt op med fisk og vi observerede nogle gydebanker.. Der blev hjemtaget 12 hanner og 19 hunner - bl.. a.. to flotte fisk tæt på de 70 cm.. Ud over de 30-40 pæne fisk som vi lod blive i åen.. Vi så som altid utrolig meget yngel og småfisk samt en del ål.. Karsten Bangsgaard.. Brende å, d.. 24/10 - Vandpleje Fyn:.. Ole Aggeboe og drengene fra Vends Sportsfiskerforening var i aktion i Brende å i dag.. Ole beretter at turen var ganske hård, men indbringende, og der blev hjemtaget 53 ørreder til Elsesminde.. Fordelingen lå på 37 hunner og 16 hanner.. Den største opfiskede fisk var en hun på 73 cm, mens største han var på 68 cm.. Ole fortæller desuden at der stort set ikke var fisk på de nedre stykker, mens der til gengæld stod fisk på de lige stræk nær gydepladserne længere oppe i åen.. Der blev observeret 5-6 helt friske gydebanker, så noget tyder altså på at fiskene er lidt før på færde i år.. 24/10 - Fyns Laksefisk:.. Årets første tur til Vejrup Å viste, at der stod en del fisk på det yderste stræk - mange fisk mellem 35-45cm.. Altså fisk der sandsynligvis kun har haft et kort ophold i fjorden før de er vendt tilbage til åen.. Vi stødte også på større fisk mellem 50-60 cm, mens der blev observeret en del små-yngel på et par cm (åens egenproduktion.. :-).. ).. På det øvre stræk sås kun få fisk og vi så ingen gydebanker.. I alt hjemtog vi 16 fisk.. Åå, d.. 23/10 - Fyns Laksefisk:.. Så kom vi i gang med 2012 sæsonen - og det med et mindre brag i Å å på Sydvestfyn.. Linda havde taget Micha og de to lærlinge, Johan og Emilie, med til Å å, og som tilfældet også har været de tidligere år, så er den nedre del af Å å et godt sted at starte her er altid fisk.. I år var afstrømningen helt perfekt, og holdet kunne derfor starte helt ude ved udmundingen og som Linda kunne berette over telefonen, så væltede det op med fisk.. Flere gange viste der sig både 2 og 3 fisk når elektroden blev ført gennem vandet, og en enkelt gang kom hele 5 fisk op på én gang.. Det nedre stykke af Å å er forholdsvis kort, men alligevel kunne holdet fra Fyns Laksefisk hjemtage 28 flotte fynske havørreder til klækkeriet (17 hunner, 11 hanner).. De 4 største fisk var alle hunner på henholdsvis 85 cm, 78 cm, 70 cm, og 66 cm.. Der blev desuden set ål og fladfisk.. Ud over alle de hjemtagne fisk blev der udsat en del fisk bl.. pga.. at de var for umodne, var af egen avl, eller skadede (garnmærker mm).. Linda Bollerup Høgh.. Linda med en klar gydemoden hunfisk fra årets første tur.. selv om fiskene kun er lettere farvede og næsten blanke , kan de godt være uhyre tæt på gydningen..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=23
  Open archive

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: Så er elfiskeplanen for 2012 klar!.. Planen er opdateret 11.. oktober 2012..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=12
  Open archive

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Original link path: /viewpage.php?page_id=4
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vandplejefyn.dk
  Descriptive info: Brugerprofilprofil.. Super Administrator.. Ingen avatar.. Bopæl:.. Ejlskovvej 10, 5471 Søndersø.. Fødselsdag:.. September 26 1970.. AIM ID:.. Ikke angivet.. ICQ#:.. MSN ID:.. [.. E-mail.. ].. Yahoo ID:.. Statistik.. Dato for tilmelding:.. juli 15 2008 13:59:35.. Sidste besøg:.. december 04 2012 19:40:37.. Antal replikker:.. 0.. Antal kommentarer:.. Indlæg i debat:..

  Original link path: /profile.php?lookup=30
  Open archive •  


  Archived pages: 90