www.archive-dk-2012.com » DK » V » VAABENHISTORISKSELSKAB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

    Archived pages: 417 . Archive date: 2012-12.

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab
    Descriptive info: .. Vaabenhistorisk Selskab.. The Danish Arms & Armour Society.. Home.. Nyheder.. Udstillingen.. Om VHS.. Medlemsskab.. Kontakt.. Bibliotek.. Arma-Dania.. I dag.. Copyright.. Kalender.. Forum.. Medlemssider.. Links.. Velkommen til.. Vaabenhistorisk Selskabs.. hjemmesider.. Admiralitets og Commisariats Collegiums signet.. Admiralitets og Commissariats Collegiet blev oprettet i 1660.. Det blev nedlagt i 1848 i forbindelse med afskaffelsen af enevælden.. Det gamle kollegiesystem indenfor statsadministrationen blev med overgangen til folkestyre afløst af et ministeriesystem, som vi kender det idag, og Admiralitetskollegiets afløser blev Marineministeriet.. Signeten er udført i stål og måler 35,8 mm x 33,4 mm, længde med håndtag 98 mm.. (Foto: BBN).. Vaabenhistorisk Selskab er en sammenslutning af ca.. 1600 personer, som interesserer sig for  ...   af samfundet, samtidig tilbyder hjemmesiden en række tjenester rettet mod besøgende og mod selskabets medlemmer.. Selskabet stiller nogle kundskabsdatabaser til rådighed for offentligheden.. Disse databaser er et resultat af medlemmernes arbejde gennem lang tid.. Nogle af disse tilbud er udarbejdet i samarbejde med offentlige institutioner, som f.. eks.. Statens Forsvarshistoriske Museum.. Medlemmer af selskabet har endvidere adgang til Våbenhistorisk Forum og en række tillægstjenester i kundskabsdatabaserne.. Selskabet udgiver Våbenhistorisk Tidsskrift som udkommer med 7 numre i året.. Medlemmerne har har tilgang til gamle tidsskriftartikler via databaserne.. Endvidere udgiver selskabet hvert år Våbenhistorisk Årbog.. Søgbare index for tidsskrift og årbog findes i biblioteket.. 2008 - 2012, the Danish Arms & Armour Society..

    Original link path: /
    Open archive

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab - Nyheder
    Descriptive info: 12-12-2011.. Museum i bunker midt i Kolding.. Kommandocentralen Koldings besættelsestidsmuseum og Kolding politimuseum vil leje Kolding Kommunes bunker på Rømøvej 4.. Den skal bruges til udstilling af effekter, dokumenter og litteratur, der belyser og beskriver alle aspekter omkring besættelsestiden, koldkrigstiden samt politiets historie, med vægt på Kolding politi.. De interesserede lejere og borgmesteren i.. bunkerens kommandocentral.. Fra.. Kolding Kommunes hjemmeside.. Ideen kommer efter inspiration fra en bunker i Skagen, der også er indrettet som museum:.. Det slog mig, at vi også kunne indrette vores bunker til museum, og derfor tog kontakt til et par foreninger, der straks var med på ideen , forklarer borgmester Jørn Pedersen.. Kolding Politimuseum skal flytte fra politistationen, og derfor kommer bunkeren i spil på rette tidspunkt.. Politimuseet, Vaabenhistorisk Selskab og Frank Hansen, som har en samling af effekter fra besættelsestiden indgår i fællesskab en lejeaftale Kolding Kommune.. Dronningen skal ikke bruge bunkeren.. Bunkeren var tidligere udpeget til, at kongefamilien kunne bruge den i en krisesituation, når/hvis de var i denne landsdel.. Kolding Kommune lukkede den selv for et par år siden.. Vi har fået ok fra Kongefamilien, der ikke længere har brug at have bunkeren i beredskab.. I stedet håber vi, at foreningerne ud over deres museum, kan lave åbent hus et par gange om året og give borgerne mulighed for at opleve selve bunkeren , siger Jørn Pedersen.. Onsdag 14/12 behandler Kolding Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg lejeaftalen til Kommandocentralen Koldings besættelsestidsmuseum og Kolding politimuseum for 0 kr.. Siden skal aftales også godkendes i Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet.. Om bunkeren.. Bunkeren på Rømøvej 4 er bygget af den tyske besættelsesmagt i 1944-45.. Bunkeren blev bygget som en underjordisk afdeling af deres telefon- og fjernskrivertjeneste, en forstærkerstation, der skulle forbedre taletydeligheden på det tyske telefonnet.. Oprindelig var forstærkerstationen, en telefoncentral og en manuel fjernskrivercentral installeret i en stor træbarak, der lå ud til Sdr.. Kongevej, og tyskernes plan var at flytte disse funktioner til to bunkers bag barakken.. De nåede imidlertid kun at blive færdige med forstærkerstationen.. Du kan læse mere om bunkerens historie.. her.. 29-05-2011.. Ny server til VHS.. Efter en lang og grundig evaluering er det nu beslutter at gå til indkøb af ny server til Vaabenhistorisk Selskab.. Frem til nu har vi kørt på en gammel PC som vi fpk foræret at et firma i 2007.. På det tidspunkt var den allerede for gammel til at bruges som kontormaskine.. Den nye server er en Fujitsu Primergy TX100 S2 med Xenon X3430 processor, 8 GB RAM og 2 stk 500 GH hard disks.. Maskinen er splinter ny og netop hjemkøbt.. Hvis du er datafreak kan du læse.. datablad her.. Installation af ny server betyder en total omlægning af vores hjemmesider og de sider vi hoster for vores samarbejdspartnere.. Frem til nu har vi anvendt følgende setup på den gamle server:.. Apache server.. Filezilla FTP server.. Mysql.. PHP.. Det har fungeret fint frem til nu, men den gamle server har ikke været i stand til at betjene den stærkt øgende trafik på serveren.. På den nye server lægger vi om til at benytte en lidt anden strategi.. Dette er dels for at kunne betjene stor trafik, gøre det enkelt at administrere og fordi det er den optimale løsning på den nye server.. Den nye server bliver derfor konfigureret således:.. Microsoft Internet Information Service ( IIS 7.. 5).. IIS FTP server.. MySQL.. I forbindelse med opgradering til ny server har vi pgså besluttet at videreudvikle vores Content Management System (CMS).. Vores CMS er udviklet i løbet af de sidste 4 år og anvendes på vores egne og vores samarbejdspartneres sider.. En helt ny og mere brugervenlig udgave er i testfasen og vil blive frigivet i forbindelse med at vi sætter den nye server i drift.. Serveren er leveret og vi er i fuld gang med installation, konfiguration og migrering af data fra den gamle til den nye server.. 16-04-2011.. Soldaterdage i Den Gamle By 3.. -5.. juni.. Den Gamle By.. sætter fokus på soldater, krig og våben i 1800-tallet på Soldaterdagene i Kristi himmelfartsferien den 3.. I krigen i 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg og dermed to femtedele af landets samlede størrelse.. Landets antal af indbyggere blev reduceret fra 2,6 millioner til 1,6 millioner.. På soldaterdagene kan gæsterne opleve Landsoldaterne opføre rollespil fra krigen i 1864.. Blandt andet overgangen fra Als, hvor Danmark var truet på sin eksistens.. Mellem slagene møder gæsterne soldaterne på Torvet.. Her slår de lejr, indretter lazaret, kommandoposter, marketenderitelt, osv.. Sårede soldater bliver behandlet af feltlægen, også kaldet feltsnedkeren.. En knækket tand bliver trukket ud hos feltsmeden, der også sørger for nye sko til hestene.. For publikum bliver der rig lejlighed til at få en snak med soldaterne og blive klogere på den almindelige soldats liv i felten.. Krigen i 1864 var en dansk overlevelseskamp.. Af krigen udsprang småstaten Danmark, som vi kender den i dag.. Også nationalfølelsen voksede frem i 1800-tallet.. Børn og unge under 18 år kommer gratis i.. 27-02-2011.. ARMA DANIA har tildelt fortjensttegn for 2010.. For at kunne takke de mennesker, som i særlig grad har bidraget til at fremme våbenhistorie, har Arma Dania gruppen stiftet et fortjensttegn, som tildeles efter indstilling fra redaktørkollegiet.. Det består af Arma-Danias logo i emaille på sølv eller guld.. Logoet er en gengivelse af dannebrogsmærket på de træpropper, som beskyttede mundingen på flådens gamle kanoner, som de stadig kan ses på Fregatten Jylland i Ebeltoft.. De første fire fortjensttegn er nu blevet uddelt til:.. Rustmester på Forsvarsmuseet i Oslo, Major Askild Antonsen.. , som tildeles fortjensttegnet i sølv for sin kærlighed til våbenhistorien og dens formidling.. Major Antonsen har velvilligt givet tilladelse til, at Arma Dania kan bruge Forsvarsmuseets meget omfattende samling af fotos og gnide-mærker i de offentlige databaser.. Major Antonsen er en respekteret skribent i våbenhistoriske tidsskrifter, og han er ansvarlig for et frugtbart samarbejde mellem Forsvarsmuseet i Oslo og Norsk Våpenhistorisk Selskap.. Major Antonsen har i tanke og handling vist, at han stiller formidlingen af historien over kommercielle interesser.. Oberstløjtnant S.. C.. Volden.. er tildelt fortjensttegnet i sølv for sit arbejde med Hærens Mærkedage og især for den måde, hvorpå dette arbejde er stillet til rådighed for offentligheden.. At materialet stilles til rådighed gratis på internet viser, at arbejdet drives af kærlighed til historien uden kommercielle interesser.. Videre har Oberstløjtnant Volden, uden vederlag, stillet materialet til rådighed for Arma-Dania, hvor det nu udgør grundlaget i de Forsvarshistoriske Mærkedage.. Våbenansvarlig på Besættelsesmuseet i Århus 1940-45, Ingeniør Niels T.. Holst.. , som har fået.. fortjensttegnet i sølv for sin indsats for Besættelsesmuseet i Århus 1940-45 og hans indsats for bevaring af historiske våben fra besættelsestiden.. Som fondets formand var det Niels T.. Holst, som sikrede museets fremtid ved en sammenlægning med Bymuseet i Århus.. Niels T.. Holst har videre sikret våbensamlingens eksistens ved at fortsætte som våbenansvarlig på bymuseet uden vederlag og ved at uddanne museets ansatte, og han har medvirket til, at våbnene er bevaret på en historisk forsvarlig måde.. Fhv.. Præsident i Vaabenhistorisk Selskab, Direktør Torben Gade Espensen.. er tildelt fortjensttegnet i sølv for sine visioner og sit utrættelige arbejde for våbenhistorien og kundskabsdeling.. På trods af modgang har han arbejdet for sammenholdet i Vaabenhistorisk Selskab og for samarbejde med andre beslægtede organisationer.. Det er også Torben Gade Espensens fortjeneste, at Vaabenhistorisk Selskab kan tilbyde medlemmer og gæster adgang til Arma-Danias historiske databaser.. På denne måde har hans arbejde bidraget til at legitimere våbenhistorien som en del af kulturarven.. Arma Dania er oprindeligt startet af en lille gruppe våbenhistorikere som et privat initiativ med det formål at skabe en internetbaseret, offentligt tilgængelig oversigt over den dansk-norske hærs og flådes udrustning fra renaissancen til vore dage.. Pr.. 1.. juni 2008 er Arma-Dania lagt sammen med Vaabenhistorisk Selskabs hjemmeside og fungerer nu som selskabets virtuelle museum for danske militære våben og udrustning (.. http://www.. vaabenhistoriskselskab.. dk/arma-dania/ad_intro.. php.. ).. Teamet bag Arma Dania består af en webmaster og redaktører med hver deres fagområde.. Til at opbygge de databaser med tekster og fotos, som er fundamentet for dette virtuelle museum, har redaktørerne fået hjælp og bidrag fra en række danske og norske museer og fra en række historikere og våbensamlere.. Det har efterhånden resulteret i vel nok den mest komplette oversigt over vore reglementerede militære våben, som er tilgængelig, og der arbejdes konstant på at udbygge den.. 26-02-2011.. Våbenhistorisk Selskab åbner digital udstilling.. Vaabenhistorisk Selskab har for nylig lagt hjemmesidens forside om.. Dette medfører, at der hver uge vises et nyt billede på forsiden.. Fælles for billederne er, at de viser en genstand som falder ind under et af medlemmernes interesseområder, at fotografen er medlem i Selskabet og at billedet holder en høj kvalitet.. Selskabet har nu bestemt at disse billeder med ledsagende forklaring, skal indgå i en permanent digital udstilling på hjemmesiden.. Udstillingen åbnede i dag og du finder den ved at.. klikke her.. Selskabet har også planer at lave temaudstillinger på hjemmesiden.. Dette er noget vi arbejder med, og vi håber at kunne lave den første udstilling i løbet af 2011.. 17-08-2010.. Våbenhistorisk Tidsskrift Bind 43 nr.. 5 er på vej i posten.. Sommeren er ved at være slut og foreningslivet begynder så småt at starte op igen.. Og så er der endnu et tidsskrift på trapperne.. Ttdsskriftet er i trykken og vil blive udsendt med det første.. Du kan forvente at august vil være i din postkasse omkring 25.. august, og selskabets medlemmer vil kunne finde artiklerne i det digitale bibliotek kort tid efter papirudgaven er udsendt.. Dette nummer af tidsskriftet udmærker sig ved et par gode artikler om skydevåben.. Modernisterne bør specielt bemærke en stor artikel om den spanske hærs selvladepistoler skrevet af Albrecht Simon og oversat af Frans Jespersen.. Artiklen indeholder mange glimrende fotografier og illustrationer.. Tidsskriftet er også farvet af marinens 500 års jubilæum.. I augustnummeret kan du bl.. a.. læse:.. Nyt fra Præsidenten.. Danske marineblankvåben I.. Flåden i krig og fred.. Selvladepistoler til den spanske hær.. Præmie Gevær 1867.. Hvem, hvad, hvor?.. Et liv under vandet.. Diverse mødereferater og mødeindkaldelser etc.. Vi ønsker medlemmerne god læselyst fra ca.. 25.. august.. 24-04-2010.. Præsidentskifte i Vaabenhistorisk Selskab.. På generalforsamlingen i Århus d.. 24.. 04.. 2010 blev Kay Søren Nielsen valgt som Præsident for Selskabet.. Kay Søren afløser Torben Gade Espensen som har valgt at pensionere sig efter 5 år som Selskabets Præsident.. Kay Søren Nielsen er historiker og i en årrække var han ansat som museumsinspektør på Tøjhusmuseet.. Siden har han været direktør for Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste.. Kay Søren har endvidere udgivet flere bøger og publikationer om våben- og militær-historie.. Hjemmesideredaktionen gratulerer Kay Søren med valget og ønsker god vind i det nye job.. 16-04-2010.. Særudstilling på Vandel Bunker-Museum i forbindelse med sæsonåbning 1.. maj 2010.. Lørdag den 1.. maj 2010 kl.. 12 åbner Vandel Bunker-Museum igen for en ny sæson.. Udstillingen fortæller Flyvestation Vandels historie fra 1943, hvor det tyske Luftwaffe tog det første spadestik, til lukningen i 2003.. Årets særdudstilling viser en samling af engelske medaljer tildelt Royal Air Force flyvere.. Temaet er koncentreret omkring besætningsmedlemmer som blev skudt ned over Danmark og som er begravet her eller som forsvandt i danske farvande.. Desuden er der medaljer til Stifindere, udvalgte besætninger som fløj først ind over målet og afmærkede det med farvede bomber.. Denne tjeneste blev anset for særlig farlig og antallet af togter blev afpasset efter at helst en tredjedel overlevede; netop nok til at uddanne de næste frivillige.. Vandel Bunker-Museum er indrettet i en 250 m2 stor atombombesikker eskadrillebunker fra det danske flyvevåben.. Udstillingen fortæller historien om, hvordan det tyske luftwaffe i 1943 begyndte anlæggelsen af en flyveplads i Vandel og derfor eksproprierede et område på 6.. ooo tdr.. land, hvorved op i mod 800 mennesker måtte forlade deres hjem.. Flyvepladsen blev anlagt som led i forsvaret mod de allierede bombetogter mod Tyskland, og som støttepunkt ved en evt.. allieret landgang i Jylland med efterfølgende angreb på Tyskland nordfra.. Udstillingen viser en stor del af de uniformer og udstyr, som blev anvendt af Luftwaffe og Kriegsmarinen under krigen.. Desuden vises de forskellige uniformer det danske forsvar har anvendt på pladsen fra flyvestationen overgik til det danske flyvevåben som Nato støttepunk og hjemsted for Hærens Flyvetropper.. Museet udstiller også en unik samling af uniformer, udrustning og blankvåben anvendt af de forsekllige dele af den tyske Værnemagt på Europas og Nordafrikas slagmarker under 2.. verdenskrig.. Endelig viser museet en udstilling om miner og minerydning.. Miner var et stort problem i Danmark i efterkrigstiden og et verdensomspændende problem i dag.. Under besættelsen lagde tyskerne ca.. 1,4 mio.. miner primært langs den jyske vestkyst.. I kapitulationsvilkårene blev det bestemt, at tyske tropper under kontrol af danske ingeniørkommandoer skulle rydde minerne, og da rydningen var afsluttet i oktober 1945 var der blevet optaget 452.. 819 panserminer og 936.. 462 personelminer.. De tyske tab under arbejdet udgjorde 149 dræbte og ca.. 300 sårede.. Vandel Bunker-Museum er beliggende på den tidligere Flyvestation Vandel, kun 5 km.. øst for Billund og Legoland og er åbent hver lørdag og søndag kl.. 12-16, fra første weekend i maj til sidste weekend i september.. Link til museets hjemmesiden finder du her:.. bunkermuseum.. dk/.. 08-04-2010.. Nyt layout på Arma-Danias tidslinie for patroner.. Arma-danias tidslinie for patroner har.. været meget populær lige fra starten, og der går rygter om, at både AMA og officielle myndigheder bruger den som opslagsværk.. Men vi har også fået en del kritik for billederne på forsiden.. Billederne var nemlig ikke i skala, og derfor kunne en cal.. 22LR se størrer ud end en 30.. 06.. Det har tidsliniens redaktør, Torben Ohms, nu gjort noget med.. Han har investeret en ikke ubetydelig indsats med at lave nye billeder til hele tidslinien og nu er alle billeder i rigtig skala.. Så nu kan du sammenligne størrelsen af patronerne når du ser dem sammen.. På billedet ser du 5 klassisk danske militærpatroner;.. 12mm stiftpatron til omdrejningspistol M1861 og M1865,.. 17,5mm randtændt patron til det omforandrede gevær M1848/65,.. 12mm randtændt patron til gevær M1867,.. 8 mm centraltændt patron M1889 til gevær M1889.. 8mm centraltændt patron M1908 til gevær M1889.. Her har du link til.. Arma-Danias tidslinie for patroner.. 06-04-2010.. Patroner for Bergman-Bayard M/1910 Pistol.. I Bulletin no.. 108, April 2010, er der en aldeles udmærket artikel om Patroner for Bergman-Bayard M/1910 Pistol skrevet af Peter Rasmussen og illustreret med foto af Niels Jørgen Amorsen.. Artiklen er meget relevant for patronsamlere og for folk med interesse i M1910 og M1910/21.. SARA er forkortelse for.. Scandinavian Ammunition Research Association.. og de udgiver deres medlemsblad Bulletin med 3 numre i året.. Der er noget om dansk ammunition i næsten hvert eneste nummer, og de har haft et helt temanummer om  ...   blev approberet i 1949, men inden det nåede at blive uddelt blev det trukket tilbage og et andet mærke blev indført i stedet.. Der er bare 4 kendte eksemplarer af dette mærke.. Afdelingsmærker forfalskes ofte og når Bjarne Nielsen har kendskab til konkrete falsknerier vises disse også på databladet.. Et godt eksempel er netop databladet for.. Fynske Skytteregiment.. Her ses nemlig det approberede mærke, en forfalskning heraf og det gamle approberede mærke som blev trukket tilbage.. 05-04-2009.. Aktiviteten på Vaabenhistorisk Selskabs hjemmeside sætter nye rekorder.. Aktiviteten på selskabets hjemmesider er i stadig øgning.. Det er heller ikke så mærkeligt, da der hele tiden kommer flere og flere medlemmer på hjemmesiden.. Men enkelte uger eksploderer aktiviteten, og uge 14 var en sådan uge.. Vi har ingen god forklaring på, hvorfor aktiviteten eksploderede i uge 14.. Vi havde totalt 25.. 780 sideopslag.. Det er ca.. 3.. 500 mere end den forrige rekord.. Men både antallet af sideopslag fra medlemmer og for gæster var ny rekord.. Den forrige rekord for gæsternes sideopslag var ca.. 10.. 700 i uge 5.. I uge 14 havde vi 12.. 250 opslag fra gæster.. Den tidligere medlemsrekord var 13.. 330 opslag i uge 4.. I uge 14 var vi oppe på over 13.. 500 sideopslag.. Vi vælger at tro, at opgangen skyldes, at vi stadig udbygger vort tilbud til både gæster og medlemmer på selskabets hjemmesider.. Denne udbygning kommer til at fortsætte.. For øjeblikket ligger vi i forhandlinger med flere offentlige instanser om yderligere udbygning af vores historiske databaser.. Mere information vil følge når konkrete resultater foreligger.. 25-03-2009.. Søværnet og Hæren stiller sine mærkedage til rådighed for Vaabenhistorisk Selskab.. Vaabenhistorisk Selskab har udviklet en database for.. forsvarshistoriske mærkedage.. Det er vores hensigt at databasen, når den er færdig, skal indeholde mærkedage for:.. Hæren.. Søværnet.. Flyvevåbnet.. Hjemmevær.. net.. Modstandsbevægelsen.. Politiet.. Internationale begivenheder af betydning for dansk forsvarspolitik.. Søværnets Operative Kommando.. har sin egen.. mærkedagskalender.. Efter ansøgning fra Selskabet har Søværnets Operative Kommando stillet hele sin kalender til rådighed for Selskabet.. Hærens Operative Kommando.. har også sin egen.. som de også har også været så venlige at stille den til rådighed for Selskabets database.. Databasen indeholder nu 1266 mærkedage, og flere vil komme til.. Arbejdet med databasen fortsætter, og vi er ved at etablere samarbejde med.. Frihedsmuseet.. i København og.. Besættelsesmuseet i Århus 1940-45.. om etablering af mærkedage for modstandsbevægelsen.. De andre værn vil komme efterhånden som vi har kapacitet.. Som et lille kuriosum, har vi udviklet en side som viser vigtige begivenheder på dagens dato.. Denne side.. opdateres automatisk hver dag.. Vaabenhistorisk Selskab takker Søværnets Operative Kommando og Hærens Operative kommando for deres bidrag i Selskabets databaser.. 22-03-2009.. Værdifuldt bidrag til tidslinien for granater på Arma-Dania.. Redaktionen er netop blevet færdig med endnu en opdatering på.. De som følger med på tidslinien for.. granater.. vil have bemærket, at perioden 1916-1923 har været et "sort hul".. Netop denne periode er interessant fordi det er her udviklingen går stærkt og man forsøger sig med en masse modeller.. Vi er bekendt med betegnelserne, og de har da også ligget i tidslinien, men fotos har vi ikke haft.. Statens Forsvarshistoriaske Museum.. har mange godbidder liggende på.. Tøjhuset.. Blandt disse er modelsamlingen af håndgranater og geværgranater 1916-1923.. Vi har været så heldige, at vi har fået anledning til at fotografere denne modelsamling og vi kan nu bringe den på tidslinien sammen med beskrivelser.. Mange tak til Tøjhusmuseet for endnu et vigtigt bidrag.. 13-03-2009.. Sjældne Blankvåben på Arma-Dania.. Arma-Dania.. er Vaabenhistorisk Selskabs virtuelle museum med udstilling af historiske våben.. På Arma-Danias liste over reglementerede dansk-norske blankvåben optræder der tre våbenmodeller, som må betegnes som endog meget sjældne.. De to af dem findes kun i et eneste eksemplar, den tredie kun i to eksemplarer.. For alle tre modeller gælder det, at det først er for nylig, at de er blevet erkendt som reglementerede våben brugt af kendte regimenter.. De to våben, som hver kun kendes i et eksemplar, har tidligere været omtalt i den våbenhistoriske litteratur, nemlig af.. Vensild.. [1].. og.. Askgaard.. [2].. , men det er først i forbindelse med udarbejdelsen af Arma Dania listen, at det er blevet klart, hvad de to våben egentlig er.. Det drejer sig om et.. kårdefæste af messing med Christian d.. 5,s monogran.. på knappen og parerpladen, fundet på kirkegården ved.. Stege Kirke.. og indleveret til museet.. Empiregarden.. i Stege.. Der er gode grunde til at mene, at dette kårdefæste er en af de kårder, som i 1684 ifølge brevveksling mellem regimentet og kongen blev leveret til Livgarden til Hest, som var stationeret på Møn.. Det andet våben, vi kun kender i et eksemplar, er et.. forgyldt kårdefæste, fundet i en hestegrav.. fra 1710 i Helsingborg og nu udstillet i.. Dunkers Kulturhus.. , Helsingborg.. Det er en finere udgave af Stege-fæstet og bærer Frederil 4.. s monogram på knappen og parerpladen.. Lighederne mellem de to kårder tyder på, at der her er tale om et officersvåben fra Hestgarden, som led svære tab under.. slaget ved Helsingborg i 1710.. Det ville have været rart også at have den sølvkårde for underofficerer, som Hestgarden fik i 1694, men de er alle gået til halvdelen mistede man ved Helsingborg, og de tilbageblevne blen omstøbt til sølvtrompeter.. For våbeninteresserede er det bemærkelsesværdigt, at man her, i de.. allertidligste reglementerede militærvåben.. vi kender fra Danmark, har et gennemgående design fra menig- til officersvåben indenfor Hestgarden, da officererne ellers på den tid gik med det sidevåben, der passede dem.. Den tredie sjældenhed på blankvåbenlisten er den norske.. skiløberhirschfænger model 1749.. Der kendes idag kun to eksemplarer af denne hirschfænger, den ene fra.. Glomsdalsmuseet.. , den anden fundet i Renaelv ved Deset i 1932.. Faktisk kommer begge eksemplarer fra omegnen af Deset, som ligger i Sønderfjeldske skiløberbataljons lægdsområde.. Man kendte god til, at der havde eksisteret en skiløberhirschfænger i midten af 1700-tallet, idet den optrådte på nogle uniformstegninger fra tiden.. Med det var først i 2007, at den norske våbenhistoriker.. Trond Bækkevold.. [3].. beskrev de to kendte eksemplarer, som findes på Glomdal Museum.. Fra de norske skiløberbataillonernes optegnelser ved vi, at det kun var underofficerer, tambourer og riffelskytter, som fik hirschfængere, og det nævnes, at de blev udleveret i 1749.. Oldermanden i sværdfegerlauget i København, Ephraim Baumann, får i 1749 udleveret 90 gamle kårdeklinger fra Tøjhuset for at lave hirschfængere tilskiløberkorpset i Norge.. Årstallet og antallet er helt i overensstemmelse med anskaffelsesåret som er nævnt i skiløberbataljonernes egne inventarlister.. [1] Henrik Vensild: Nye våben til Norge i årene omkring 1700.. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok2002, s.. 60 - 65.. [2] Finn Askgaard: Danske blankvåben på Frederik IVs tid.. Vaabenhistorisske Aarbøger XXV, 1979, s.. 17 37.. [3] Trond Bækkevold: En skiløperhirschfenger ? Norsk Våpenhistirisk Selskap, Årbok 2007, s.. 7.. 28-02-2009.. Gnidemærker fra Forsvarsmuseet i Oslo.. I 1983 udgav.. Forsvarsmuseet i Oslo.. "Døllebajonetten i norsk bruk" som er skrevet af Finn AArum.. Denne bog indeholder et stort antal afdelingsstempler på dansk-norske døllebajonetter og for mange af den er der også gnidemærker.. Rustmesteren på Forsvarsmuseet har nu givet tilladelse til at alle disse gnidemærker kan bruges i vores.. database for danske afdelingsstempler.. Henry Chr.. Christensen har brugt lang tid på, at scanne disse gnidemærker og lægge dem i databasen.. Resultatet er en netto tilgang på 278 dansk-norske afdelingsstempler med tilknyttede gnidemærker.. Det her viste gnidemærke er fra en døllebajonet M1765/69/74 og sidder på døllen.. Betydningen af afdelingsstemplet er "Bergenhusiske Geworbne Musketer Korps 2.. Kompagni nr.. 22".. Vaabenhistorisk Selskab er meget taknemmelige for dette værdifulde bidrag i databasen.. 27-02-2009.. Tyveri af sabel fra Industrimuseet Frederiks Værk.. Ved et indbrud på.. Industrimuseet Frederiks Værk.. i weekenden d.. 21.. - 22.. februar blev der stjålet en meget speciel M.. 1843 sabel.. Sabelen blev givet til general de Meza af arbejderne på Værket efter hans indsats i Treårskrigen.. Den er et pragtstykke en opvisning i, hvad håndværkerne i Frederiksværk var i stand til at udføre.. Den er af form som en stor.. kavalleriofficerssabel af M.. 1843.. , men da de Meza var artilleriofficer, er fæstet og skedebeslagene på ståskeden af forgyldt messing, og klingen er rigt udsmykket med ætsninger og forgyldning.. Grebet er beklædt med mørkebrunt læder.. Sablen tilhører.. Tøjhusmuseet.. , men var deponeret på Industrimuseet og udstillet i udstillingsbygningen "Arsenalet", som er lukket for publikum i vintermånederne.. Sabelen skal være den eneste genstand som er stjålet i dette tyveri, og det er ikke utænkeligt, at den vil blive tilbudt samlere.. Skulle nogen få nys om denne sabel, bedes i kontakte enten politiet eller museumsinspektør ved Industrimuseet Søren la Cour Jensen på telefon 4772 0605, mobil 2876 0343 eller e-mail.. slc@indmus.. dk.. 12-02-2009.. Afdelingsstempler fra Livgardens Historiske Samling.. Livgardens Historiske Samling har et stort antal våben og udrustningsgenstande med afdelingsstempler.. Endvidere har Livgarden i 1982 foretaget en optælling og katalogisering af sine historiske våben, mange af disse har også afdelingsmærker.. Livhardens Historiske Samling har været så venlige at åbne dørene for.. Afdelingsstempeldatabasen.. Christensen har nu tilbragt mange timer med at registrere og fotografere afdelingsstemplerne.. Han har ligeledes fået adgang til dokumenter fra optællingerne.. Resultatet er, at afdelingsstempeldatabasen på kort tid er blevet tilført 719 stempler, og vi forventer at flere kommer til.. Her kan du finde mere om.. Livgardens Historiske Samling.. og her kan du finde.. Livgardens Historie.. 01-02-2009.. Vaabenhistorisk Selskab indfører ny teknologi på hjemmesiden.. I forbindelse med udviklingen af selskabets fotokurser har vi taget ny teknologi i brug på hjemmesiden.. Det drejer sig on instruktions- og hjælpe videoer.. Foreløbig er dette kun tilgængeligt for selskabets medlemmer på de lukkede sider.. Under ser du et aksempel på en sådan video.. Vi overvejer at bruge dette også på den offentlige del af hjemmesiden.. Specielt i forbindelse med hjælp og vejledning i forbindelse med vores databaser.. 26-01-2009.. Vaabenhistorisk Selskab samarbejder med Bymuseet i Århus og Besættelsesmuseet i Århus 1940-1945.. Vaabenhistorisk Selskab afviklede sit første kursus i genstandsfotografering i Århus 17-18 janiar.. Kurset blev afholdt i samarbejde med.. Bymuseet i Århus.. Besættelsesmuseet i Århus 1940-45.. Som en yderligere befæstigelse af samarbejdet, har Bymuseet og Besættelsesmuseet i Århus 1940-45 indgået en aftale med Vaabenhistorisk Selskab med det resultat, at Selskabets medlemmer herefter har fri entre på disse museer.. Selskabets medlemmer får entre ved fremvisning af gyldigt medlemskort.. Bymuseet har lige nu en udstilling om frimureriet i Århus.. Denne udstilling er særdeles interessant, ikke mindst fordi der blandt de udstillede genstande kan ses frimurerisk beklædning, ceremonielle sværd samt en række genstande, der har tilhørt Kong Christian X, da han var ordenens stormester.. Selv om jeg nok må betegnes som modernist, var jeg dog nødt til at dvæle ved nogle af de udstillede blankvåben.. Bymuseet har åbent hver dag fra 10-17 og på lørdage kl.. 13.. 00 er der rundvisning i udstillingen.. Før eller efter rundvisningen på Bymuseet kan du så passende besøge Besættelsesmuseet.. De har åbent tirsdag 11:00 - 15:00 og lørdage / søndag 11:00 - 16:00.. Her er der virkelig noget for enhver samler enten du interesserer dig for modstandsbevægelsen, besættelsen, tysk udrustning etc.. etc.. Hvis du har børn vil jeg stærkt anbefale at disse medbringes.. Du risikerer nemlig at blive indviklet i meningsfyldte samtaler med dine poder både under og efter besøget.. Udstillingen har ikke bare mange interessante genstande og historier, det er også en stærk oplevelse, for besættelsesmuseet har til huse i den gamle politistation som blev brugt af Gestapo i den sidste del af krigen.. Her skete der ting.. Af særlig interesse på Besættelsesmuseet er den tyske belægningsstue og våbenrummet.. Børn og unge under 18 år har gratis entre på begge museerne.. Mod betaling kan Besættelsesmuseet lave rundvisning, f.. hvis en lokalforening laver en samlet udflugt.. Besættelsesmuseet i Århus 1940-45 finder du på Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Århus C.. Telefon +45 8618 4277.. 22-12-2008.. Ny database for gradstegn og afdelingsmærker m.. Vi har i længere til udviklet en database for.. gradstegn og sfdelingsmærker m.. i det skjulte.. Det er Bjarne Nielsen som har udviklet databasen og det er ham som kommer til at redigere den.. Databasen kom online idag og indeholder allerede mange interessante genstande.. I hjemmesidens nyhedsmail d.. d.. til selskabets medklemmer blev datanasen præsenteret som hjemmesideredaktionens julegave til medlemmerne.. 15-12-2008.. Vaabenhistorisk Selskab samarbejder med Chakoten.. Der er indgået samarbejde mellem Chakoten - Militærhistorisk Selskab og Våbenhistorisk Selskab.. For at forøge antallet af tilbud til medlemmerne af de to selskaber og med henblik på styrkelse af samarbejdet vil der for medlemmerne være fri og gensidig adgang til foredragsmøder i 2009 i de to selskaber.. Alle onsdagsmøder i Dansk Militærhistorisk Selskab starter kl.. 00 og finder sted i Hestestalden, Nordre Magasin i Kastellet med mindre andet er angivet.. Se evt.. kortet over Kastellet og læs mere udførligt om aktiviteterne på Selskabets hjemmeside:.. www.. chakoten.. På hjemmesiden annonceres også evt.. ændringer i mødeprogrammet.. 16-11-2008.. Afdelingsstempler fra Statens Forsvarshistoriske Museum er nu i databasen.. Vaabenhistorisk Selskab har i lang tid samarbejdet med.. Statens Forsvarshistoriske Museum.. om en database for danske Afdelingsstempler.. I december 2007 blev der indgået formel aftale om en fælles database som skal rumme selskabets og museets stempler.. Det blev videre aftalt, at databasen skal være åben for offentligheden.. Museet leverede stampeldata til VHS i august 2008, og disse data er no blevet kontrollerede, redigeret og en del er også blevet tolket.. I dag blev de så uploaded til databasen og er således tilgængelige for alle.. indeholder nu over 16000 danske afdelingsstempler fra Blankvåben, skydevåben og diverse udrustningsgenstande.. -------- VHS --------.. 07-09-2008.. Vaabenhistorisk Selskab starter med online artikler.. Hjemmesiden har prøvet flere tekniske løsninger for at kunne publicere online artikler.. Vi er nu endelig landet på en løsning som ser ud til at virke.. Databasen for artikler finder du.. 18-08-2008.. Samarbejdet med Statens Forsvarshistoriske Museum tager fart.. Databasen er nu udviklet og indeholder ca 9000 stempler indsamlede af Vaabenhistorisk Selskab.. Statens Forsvarshistoriske Museum har i lang tid gennemset sine samlinger og registreret stempler på en systematisk måde.. Disse data blev i dag overleveret til projektleder Henry Chr.. Christensen ved en lille sammenkomst på.. Der er et stykke igen inden stemplerne bliver tilgængelige i databasen.. Dubletter skal findes og fjernes og der er en del redigering at gøre.. Bl.. er stemplerne fra SFMU ikke tolkede.. Stemplerne vil blive bragt i Databasen så hurtigt som muligt.. 05-08-2008.. Index for Tidsskriftet bliver et rigtigt bibliotek.. Index for Våbenhistorisk Tidsskrift er kendt af de fleste på hjemmesiden nu.. Vi er nu gået i gang med at scanne gamle artikler og lægge dem i databasen.. Det betyder, at du her på hjemmesiden kan læse de tidskriftartikler som du mangler.. Indexet er åbent for alle, men det er kun medlemmer som kan downloade de elektroniske artikler fra indexet via.. medlemssiden.. Gæster kan søge i indexet i.. biblioteket.. , men de kan ikke læse artiklerne..

    Original link path: /news.php
    Open archive

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab
    Descriptive info: Velkommen til Vaabenhistorisk Selskabs udstilling.. Fælles for de genstande som du finder her er, at fotografen er medlem af Vaabenhistorisk Selskab og at billedet har været på hjemmesiden.. Udstillingen viser et bredt udsnit af de genstande og emner som Selskabets medlemmer enten samler på, eller interesserer sig for.. StG 44 (Sturmgevehr 1944) er et automatgevær konstrueret af Hugo Schmeisser hos C G Häenel for den tyske værnemagt i perioden 1942-44.. Geværet anses for ar være det første moderne automatgevær og der blev fremstillet ca.. 425.. 000 geværer før krigen sluttede.. Geværet anvender en patron i kaliber 7,92x33 (7,92mm Kurtz) og kan anvendes til afgivelse af halvautomatisk og helautomatisk ild.. Det her viste gevær er gennemskåret til undervisningsbrug.. Dermed kan man studere geværets konstruktion og funktion.. Krudthorn M1787 for jægere, fremstillet af kohorn som er presset fladt.. Bunden er af ben.. Ifølge Den nye Th.. Møller blev krudthornet indført til brug sammen med jægerriffel M1785.. Krudthornet er også anvendt sammen med senere rifler.. Det indbrændte afdelingsstempel tolkes til: Kongens Regiment Jægerkompagniet nr.. Træproppen er forsynet med en rømmenål, der er et overordentlig praktisk værktøj til flintelåsvåben, hvor fænghullet let stoppede til.. Proveniens: Tøjhusmuseet, København (Foto: Henry Chr.. Christensen).. Patrontaske for officerer af Gardehusarregimentet af læder overtrukket med karmoisinrødt klæde med en bort af sølvfarvet guldtrækkerarbejde.. På klappen ses Frederik 8.. s kronede monogram i nysølv.. Tasken er ikke anvendelig til det, den historisk var beregnet til, nemlig pistolammunition, men må siges at høre til det militære nips.. Den blev båret til galauniform over venstre  ...   såvel som med fastnettet på både manuelle og automatiske centraler.. Ved forbindelse til manuelle centraler anvendtes håndsvinget til at påkalde sig opmærksomhed og man bad derefter centraloperatøren om at oprette den ønskede forbindelse.. I forbindelse med automatiske centraler fik man summetone, og drejeskiven anvendtes til at vælge ønsket nummer.. Telefonen kan anvendes som centralbord for 4 linier.. (Foto: Morten B.. Jepsen).. 17,5 mm Patron model 1865 er en af de første metalpatroner fremstillet i Danmark.. De findes som skarp og løs patron.. Den her viste er den skarpe patron.. Patronen er beregnet til den forandrede Suhler tapriffel M1854/65, den forandrede tapriffel Model 1848/65 og flådens forandrede tapriffel M1853/66.. Patronen var egentlig forældet allerede med indførelsen af 11mm patron i 1867, men patronen var i aktiv tjerneste længe.. Den sidste kendte anvendelse var i første verdenskrig.. Stævnvagten på flådens skibe, som skulle holde øje med miner, var udstyret med flådens forandrede tapriffel M-1853/66.. Stævnvagten skulle forsøge at skyde hul i minen for at få den til at synke til bunds.. Patronen blev også anvendt til jagt og af fiskere til jagt på sæler.. (Foto: Torben Ohms ).. Slesvig-holstensk kavaleripistol M/1848 indkøbt af insurgenterne i Liege.. Da Slesvig-holstenerne endelig blev.. afvæbnede i Rendsborg i 1850, fik vi store mængder våben fra tøjhuset der.. var der et antal af disse.. kavaleripistoler som vel egentlig burde hedde M/1829/48.. Disse blev ombyggede i København og blev til dansk.. SkibspistolM/1852.. Og på denne måde kom denne altså med i det danske arsenal (Tøjhusmuseet Mus.. Nr.. B2865:3, Foto: Morten B..

    Original link path: /udstilling.php
    Open archive
  •  

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab - Om VHS
    Descriptive info: Om.. søger at udbrede kendskabet til våbnens, fanernes, dragternes og uniformernes udvikling gennem tiderne med specielt henblik på den kulturelle og historiske værdi.. Selskabet er landsdækkende med hjemsted i Præsidentens bopælskommune.. Selskabets øverste myndighed er et Præsidium under ledelse af en Præsident.. Indmeldelse kan normalt kun ske ved anbefaling af 2 proponenter, som skal have været medlem af Selskabet i mindst 2 år.. Anmodningen vil derefter blive forelagt det samlede Præsidium til godkendelse.. Selskabet blev stiftet i 1932 og er et af Europas største og ældste for samlere og våbenhistorisk interesserede.. Fra stiftelsen  ...   til et samarbejde mellem våbenhistoriske selskaber i Norden og deltager i øvrigt aktivt i det europæiske historiske samarbejde.. Våbenhistorie er en del af den almindelige kulturhistorie, og dette er siden år 1934 markeret ved udgivelse af Vaabenhistoriske Aarbøger, hvor internationalt kendte forfattere bidrager med deres ekspertise.. Gennem medlemsbladet Våbenhistorisk Tidsskrift, mødeaktiviteter, rejser, udflugter, udstillinger og arbejde i lokalgrupper fordelt over hele landet udbredes viden om våbnenes kulturhistoriske betydning.. Klik på tidsskrifterne til højre for at se et eksempel på Våbenhistorisk Tidsskrift.. Formidlingsssalg og byttearrangementer giver medlemmerne mulighed for at etablere eller udvide deres samleområde..

    Original link path: /om_vhs.php
    Open archive

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab - Medlemsskab
    Descriptive info: Om medlemskab i.. Som medlem i Vaabenhistorisk Selskab modtager du Våbenhistorisk Årbog og 7 numre af Våbenhistorisk Tidsskrift hvert år.. Endvidere kan du deltage i selskabets møder og foredrag, og du kan købe og sælge på selskabets formidlingssalg.. Som ny samler kan det være vanskeligt at få information og inspiration.. Hos Vaabenhistorisk Selskab kan du komme i kontakt med erfarne samlere og militærhistorikere, som kan inspirere dig til at komme videre med dit interesseområde eller samling.. Vaabenhistorisk selskab er også en interesseorganisation som ivaretager dine interesser.. Selskabet er høringsinstans i spørgsmål omkring  ...   Som medlemmer i Vaabenhistorisk Selskab optages personer som er fyldt 18 år.. Forinden du ansøger om medlemskab, er du velkommen til at deltage i vores møder et stykke tid, og din ansøgning skal være anbefalet af to medlemmer.. Hvis du ikke kender nogle medlemmer, så skriv det på ansøgningen i rubrikken: Proponenter.. Selskabets vedtægter finder du.. Hvis du er interesseret i medlemsskab, eller hvis du vil høre mere, vil vi meget gerne høre fra dig.. Du kan kontakte os ved at klikke.. © 2008 - 2012, the Danish Arms & Armour Society..

    Original link path: /medlemsskab.php
    Open archive

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab - Kontakt
    Descriptive info: Kontakt til.. Du er meget velkommen til at kontakte Vaabenhistorisk Selskab, hvad enten det drejer sig om medlemskab eller andre spørgsmål.. Selskabet vil forsøge at besvare henvendelser meget hurtigt.. Du må dog påregne nogle dages forsinkelse i forbindelse med ferier og højtider.. Brug skemaet her under for at tage kontakt med selskabets medlemsservice eller stille spørgsmål om andre ting.. Medlemsservice  ...   checke din e-mail nøje.. Hvis den er forkert, har vi ingen mulighed for at kontakte dig.. Når din melding er sendt.. vil du blive returneret til selskabets hovedside.. Navn:.. E-Mail:.. Spørgsmål:.. Du kan også bruge dit eget mail-program til at sende os mail.. Klik.. Hvis du ønsker at komme i kontakt med Selskabets Præsidium kan du sende mail til.. sekretæren..

    Original link path: /kontakt.php
    Open archive

  • Title: Danske Afdelingsstempler
    Descriptive info: BIBLIOTEKET.. DANSKE AFDELINGSSTEMPLER.. Databasen for afdelingsstempler er udviklet af Vaabenhistorisk Selskab i samarbejde med Statens Forsvarshistoriske Museum.. Databasen indeholder et stort antal våben og udrustningsgenstande indsamlet fra private samlere og offentlige samlinger og museer.. Stempler og forespørgsler kan indsendes pr.. e-mail til projektleder Henry Chr.. Christensen.. ( henry@post10.. tele.. dk ).. Avanceret søgning.. Danske Afdelingsstempler.. Våbenhistorisk tidsskrift.. Vaabenhistorisk Årbog.. Forsvarshistoriske mærkedage.. Tyske Fremstillerkoder.. Artikler.. Detaljer fundet:.. 25387.. Side.. af.. 1270.. Records Pr.. Side:.. 20.. 30.. 50.. Kriterie:.. alle.. enhver.. Tilføj felt.. Vis optioner.. Kategori.. ID.. Afd.. Stempel.. Sortering 1.. Sortering 2.. Betydning.. Stempel på.. Type.. Periode.. Model år.. Kilde / kommentar.. Ind i basen.. Sidst opdateret.. Kategori:.. Lig med.. Er ikke samme som.. Vælg venligst.. Blankvåben.. Skydevåben.. Diverse.. ID:.. Indeholder.. Starter med.. Mere end.. Mindre end.. Imellem.. Tomt felt.. Indeholder ikke.. Starter ikke med.. Er ikke mere end.. Er ikke mindre end.. Er ikke imellem.. Er ikke tom.. Stempel:.. Sortering 1:.. Sortering 2:.. Betydning:.. Stempel på:.. Type:.. Periode:.. Model år:.. Kilde / kommentar:.. Ind i basen:.. Sidst opdateret:.. Foto (klik for stort billede)..  ...   1: 44.. Døllen af bajonet M1831.. Også mærket 1840-1286.. 22130.. 62.. Ingeniørgevær M1853 på piben.. 21237.. 161.. 22566.. 172.. fransk musket M1822.. 17603.. 216.. Ladestok for musket M1822 ex.. fransk, endvidere stemplet 13.. L.. I.. B.. 3.. 61.. + 2.. 8.. Døllen for bajonet til tapriffel M1848, endvidere mærket 1848-190 (overstreget) og 1856-1478 på klingens øverste flade Del.. 5561.. +2.. 26.. Piben af musket M1822, endvidere stemplet 16.. LIB.. 5562.. 69.. Ladestok for musket M1822 (fransk) (overstreget, endvidere stemplet 2IC.. A.. 152.. 160.. Døllen på bajonet for ex.. fransk minieriffel M1840 (overstreget).. 4.. +3.. 20.. Døllen for bajonet til tapriffel M1848.. 16944.. 45.. Piben af tapriffel M1848 (græshoppevisér), endvidere mærket 1848-246.. 22813.. 149.. Piben af perkussioneret ex.. fransk M1822 miniériffel (overstreget), endvidere mærket 5094 og O1207.. 22693.. 155.. Døllen for bajonet til M1822 ex.. fransk musket, endvidere stemplet 4JC.. 2C.. 157.. 9522.. +4.. 23.. fransk M1822 musket.. Endvidere stemplet 13.. 2.. 70 ligeledes på Piben.. [.. 6.. 7.. 8.. 9.. ].. Næste.. :.. Sidste.. 2007-2011 by The Danish Arms Armour Society (v5.. 3)..

    Original link path: /blbliotek/avd_stempel_user_list.php
    Open archive

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab - Dette skete idag
    Descriptive info: Dette skete på denne dato.. 15-12-1958 - Marinen.. Søværnets Eksercerskole nedlægges i Arresødallejren.. I stedet hejses kommandoen på den nye eksercerskole i Auderød.. ”Øvelsesskibet LAPPEDYKKEREN” tages i brug 19 NOV 1959.. 15-12-1959 - Marinen.. Første kommandohejsning i MOBA, Torpedobådenes mobile base.. Virksomheden havde dog været i gang siden 1952.. 15-12-1993 - Hæren.. UNFICYP (United Nations Forces in Cyprus).. Den danske bataljon trækkes hjem med henblik på anvendelse i andre FN-opgaver.. Ovenstående begivenheder  ...   Se alle begivenheder i databasen for.. Forsvarshistoriske Mærkedage.. Kilder.. I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker.. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.. Hærens Mærkedage, Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion:.. Hærens Militærhistoriske Arbejder.. ved oberstløjtnant S.. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8.. Søværnets Operative Kommando.. Mærkedagskalender.. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling.. Flyvevåbnets historie.. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra.. stengun..

    Original link path: /idag.php
    Open archive

  • Title: Vaabenhistorisk Selskab - Copyright
    Descriptive info: Al information på Vaabenhistorisk Selskabs hjemmeside er beskyttet af loven om ophavstet og tilhører Selskabet eller evt.. de forfattere, som har skrevet artiklerne, eller de fotografer, som har fotograferet vores billeder.. Du skal derfor være meget opmærksom på, hvordan du bruger vores materiale.. Vi tillader at du downloader vores materiale til din egen PC og til eget brug.. Vi har naturligvis lavet dette for at det skal bruges, og vi håber at det kommer til nytte.. Hvis du downloader noget, må du være opmærksom på, at vores information er dynamisk.. Den downloadede information kan hurtigt blive forældet.. Vi stiller krav om, at du bruger kildehenvisning når du citerer information, som du har fundet hos os.. Vi tillader ikke at du bruger vores billeder på nettet eller i egne artikler eller til noget andet end at se på, på din  ...   til dette.. Efter forudgående skriftlig aftale kan vi stille billeder til rådighed for artikler eller stille hele artikler til rådighed for dig.. Du må da sende en mail til webmaster med førespørgsel om dette.. Vi skal vide nøjagtig hvad du ønsker at bruge og formålet med at du ønsker at bruge materialet.. Hvis dit formål er agtværdigt, vil vi prøve at hjælpe dig så godt vi kan.. Vi kan ikke give tilladelse til at bruge de billeder vi har fra Tøjhusmuseet, der må du henvende dig direkte til dem.. Nogle billeder er indsendt af vores læsere, disse billeder kan vi heller ikke give dig, men vi kan måske henvise dig til fotografen så du kan få hans tilladelse.. Det er artikelforfatterne som har alle rettigheder til artikler hos Selskabet.. Brug af artikler kræver tilladelse fra artikelforfatteren.. Vi kan formidle kontakt..

    Original link path: /copyright.php
    Open archive

  • Title: Kalender
    Original link path: /kalender/_kalender_list.php
    (No additional info available in detailed archive for this subpage)

  • Title: Alle links
    Original link path: /links/_ad_links_list.php
    (No additional info available in detailed archive for this subpage)  •  


    Archived pages: 417